ANALIZA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA SKUPŠTINU ISTARSKE ŽUPANIJE


ili koliko smo daleko od paritetne zastupljenosti na listama?

DC

HDZ

HNS, LS, HSLS, HSS, ZELENI

HSP

HSU

IDF

IDS

NL POROPAT

SDP

SRP

SDU, ZS, SNA- POKRET ZELENIH

UKUPNO

Grafički prikaz podataka u kojem je uzet u obzir broja žena na listama i pozicija na kojima se nalaze

Ovakav graf je dobiven s obzirom na broj žena na listama i mjesta na kojima se nalaze žene. Kad bi lista bila takva da su spolovi naizmjenično postavljeni duž cijele liste rezultat bi bio u rasponu od 10,24-10,75. Također za ilustraciju, da neka lista ima od 41 kandidata 20 žena, ali da su one na mjestima od 22-41 rezultat bi bio 5,12 (slično tako je kod HDZ-a).

Također iz ovog grafa se za primjer može vidjeti da u ovom prikazu HSU ima veći rezultat nego IDS, iako IDS u gornjem prikazu (tortice) bolje stoji od HSU. Također se može vidjeti da su u ovom prikazu izjednačeni IDS i koalicija SDU, ZS, SNA-POKRET ZELENIH iako u gornjem prikazu je različit postotak žena. Također kod IDS-a se po gornjem prikazu može zaključiti da je stavio istu zastupljenost spola, iako se ovdje vidi da je ipak njihova lista malo nepovoljnija po žene. No i dalje su IDS, HSU i koalicija SDU, ZS, SNA-POKRET ZELENIH za pohvalu.

Još se može zaključiti da ako je indeks kod pojedine liste mali ili ima malo žena ili su na lošim pozicijama i obrnuto.