U povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, a u organizaciji Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, te Ženske sobe kao predstavnice Ženske mreže Hrvatske, 23.11.2006. godine u 10 sati, u zgradi Hrvatskog sabora, Trg svetog Marka 6, u dvorani „Ivana Mažuranića“, održan je okrugli stol pod nazivom:

Prijedlozi promjena vezani uz seksualno nasilje:

promjene zakona, zaštita žrtava i razvoj prevencijskih programa

Svoja izlaganja na Okruglom stolu iznjele/i su Gordana Sobol, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora; Gordana Lukač Koritnik, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova; Maja Mamula koordinatorica Ženske sobe; Đurđica Kolarec, koordinatorica Ženske mreže Hrvatske za zagrebačku regiju; Mihaela Jović, stručna suradnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH; Željka Jelavić, predsjednica Centra za ženske studije; Sanja Cesar, voditeljica programa CESI, te Kristijan Grđan, predstavnik Pravnog tima Iskoraka i Kontre.

            Na okruglom stolu je predstavljen dokument «Prijedlozi promjena vezani uz seksualno nasilje: promjene zakona, zaštita žrtava i razvoj prevencijskih programa.», koji je nastao kao iskaz potrebe za uvođenjem promjena koje bi povećale vjerojatnost prijave seksualnog nasilja, te osiguravanje kvalitetnih i efikasnih servisa za pružanje pomoći i podrške žrtvama seksualnog nasilja.

Svi zahtjevi su bazirani na dugogodišnjem iskustvu i neposrednom radu sa žrtvama seksualnog nasilja.

Ciljevi promjena su:

a) Unaprjeđivanje i poboljšanje postojećih zakona u svrhu zaštite žrtava seksualnog nasilja, te podnošenja prijave, procesuiranja i sankcioniranja počinitelja takvih oblika nasilja.

b) Ustanovljavanje sustavnih i učinkovitih mehanizama zaštite i pomoći žrtvama seksualnog nasilja.

c) Donošenje i implementacija prevencijskih programa protiv seksualnog nasilja u svim segmentima društva.

Iz ciljeva slijede tri velike grupe promjena: prijedlog zakonskih promjena, promjene u zaštiti žrtava seksualnog nasilja, te prijedlozi razvoja prevencijskih programa.

1. Promjene zakonodavstva:

1.1.Promjene zakona: opće promjene (3), promjene vezane uz seksualno uznemiravanje (3), promjene vezane uz silovanje i seksualno zlostavljanje (11);

1.2. Promjene zakona o kaznenom postupku (9): kao što su, na primjer, ograničavanje dozvoljenog broja ispitivanja žrtava seksualnog nasilja, zabrana postavljanja intimnih pitanja žrtvama, tajnost glavne rasprave, zabrana približavanja počinitelja nasilja žrtvi, određivanje maksimalnog trajanja postupka.

2. Pomoć i zaštita žrtava

2.1. Direktna zaštita (5): orijentacija prema žrtvi, rad policije, medicinska zaštita, besplatna pravna pomoć i zaštita mentalnog zdravlja;

2.2. Indirektna zaštita (3): edukacija relevantnih struka, međusektorska suradnja, rodno osjetljiva edukacija.

3. Prevencija seksualnog nasilja:

3.1. Razvoj općih prevencijskih programa – znanstvena istraživanja;

3.2. Prevencija u obrazovnom sustavu;

3.3. Prevencija u široj društvenoj zajednici.

Nakon predstavljanja prijedlog promjena, održana je rasprava, koja na žalost, nije bila cijelo vrijeme usmjerena isključivo na seksualno nasilje, s obzirom da su neke od izlagateljica imale potrebu naglašavati uspješan rad svojih stranaka i/ili Ministarstava.

Bez obzira na to, smatramo kako je predstavljanje ovog dokumenta u Saboru bio uspješan prvi korak u pokretanju nužnih promjena u zakonodavstvu i društvu, koje će dovesti do većeg broja prijava i sankcioniranja nasilnika, osiguravanja kvalitetne zaštite žrtava seksualnog nasilja i razvoja prevencije seksualnog nasilja