PREKINIMO NASILJE NAD ŽENAMA I ŽIVOTINJAMA!

25. 11. - Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama

Aktivistkinje i aktivisti udruge "Oslobođenje životinja", javnim okupljanjem na Trgu Ante Starčevića u Zagrebu u subotu, 25.11.2006. obilježit će "Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama" od 11,30h do 14h.

Postavljanjem panoa "ŽENE I ŽIVOTINJE NISU OBJEKTI!" i dijeljenjem letaka o povezanosti između prava žena i životinja, koja su objedinjena unutar ekofeminističke analize i aktivizma, želimo skrenuti pažnju građanki i građana na ovu temu, a ujedno upozoriti na probleme nasilja nad ženama i životinjama u našem društvu.

Prema podacima, čak 80% zlostavljanih žena, koje su se uspjele spasiti, a imaju neku životinju, tvrdi da je partner bio jednako nasilan prema životinjama kao i prema njima. U Hrvatskoj, svaka 4. žena, žrtva je fizičkog nasilja od strane svog sadašnjeg ili bivšeg partnera. Svaka 3. bila je žrtva seksualnog nasilja u nekom od njegovih oblika, dok je čak 50% od ukupno ubijenih žena u Hrvatskoj, ubijeno od strane svog partnera kao rezultat dugogodišnjeg nasilja u vezama.

Ignoriranjem podataka i konkretnih slučajeva nasilja nad ženama, pokazujemo našoj djeci kako se ponašati prema drugim živim bićima. U nemogućnosti da shvate da je drugačiji odnos prema nasilju moguć, te da se u bilo kojem obliku treba osuditi i zaustaviti, odgajamo nove generacije koje se neće zaustaviti niti nad nasiljem nad ženama, niti nad nasiljem na životinjama.

Iako se svojim ciljevima i aktivnostima zalažemo za unaprjeđenje prava i zaštite životinja u našem društvu, najoštrije se protivimo bilo kakvoj vjerskoj, nacionalnoj, rasnoj ili bilo kojoj vrsti diskriminacije i obliku dominacije te podržavamo pravo na borbu svih ugroženih rodnih skupina kao i očuvanje okoliša. Kao skupina feministkinja i feminista koji aktivno djeluju unutar udruge za prava životinja, smatramo da dokidanje nepravdi na uštrb jedne društvene skupine, odnosno, žena neće biti uspješno ako se ne djeluje i u pravcu dokidanja ljudske kontrole, dominacije i diskriminacije prema životinjama i prirodi.

Na panou će biti prikazani neki uobičajeni primjeri koji svjedoče o postojanju veze između opresije nad ženama i opresije nad ne-ljudskim životinjama, kojima je uzrok duboko ukorijenjeni patrijarhat. Životinje su u našim društvima, jednako kao i žene, seksualno objektivizirane, dehumanizirane i naposljetku zlostavljane. Način na koji rod upravlja našim društvima jest način na koji muškarci imaju moć nad ženama, okolišem i životinjama. Taj se stav posebno odnosi na životinje koje ljudi konzumiraju. Ono što jedemo determinirano je patrijarhalnom politikom u našoj kulturi. Muška dominacija očituje se u pristupu i privilegiji koje muškarci posjeduju, time što jedu meso i kontroliraju tuđa tijela.

Životinje se tretira kao nevidljivu masu. One se nalaze na farmama, tzv. "tvornicama smrti", daleko od očiju javnosti, lišene svakog oblika individualnosti i slobode. Ljudi na životinjsku egzistenciju uglavnom gledaju samo kroz meso. Svi ljudi koji smatraju da ono što oni/e žele jesti treba biti njihov osobni izbor, ne mogu zanemariti činjenicu da je ono što jedemo ustvari jedna javna akcija koja se tiče sviju nas, ali koja je privatizirana od strane određenih mehanizama.

Žene moraju biti svjesne da se ne mogu osloboditi muške dominacije, ako i same iskorištavaju svoju moć nad životinjama primjerice kad je riječ o eksploataciji za hranu, iskorištavanju u pokusima, ubijanju radi krzna itd. Valja imati na umu da to nisu samo primjeri okrutnosti nad životinjama, već i statusni simboli izrađeni u kontekstu patrijarhalne kulture. Na nama je da se borimo protiv stajališta, predrasuda, ponašanja i djelovanja koja vode nasilju i eksploataciji svih potlačenih skupina razvojem vlastite humanosti koja je jedini put do ostvarenja društvene emancipacije, odnosno, dokidanja sustava dominacije, eksploatacije i diskriminacije nad ljudima, prirodom i životinjama.

Martina Staničić

Potpredsjednica udruge Oslobođenje životinja