Ured predsjedništva

Broj: 01-240/07

Zagreb, 7. ožujka 2007. godine

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA

I PODUZETNIŠTVA

Branko Vukelić, ministar

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I

MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

Jadranka Kosor, ministrica

 

Predmet: Inicijativa SSSH za ratifikacijom 183. Konvencije o zaštiti majčinstva na radnom mjestu

-       dostavlja se

Poštovana/i,

Na inicijativu Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC) Savez samostalnih sindikata Hrvatske se pridružio svjetskoj kampanji ITUC-a za ratifikaciju 183. Konvencije Međunarodne organizacije rada o zaštiti majčinstva na radnom mjestu, kako bi se u Hrvatskoj i formalno prihvatili međunarodni standardi koji su najvećim dijelom već uključeni u hrvatsko zakonodavstvo i praksu.

Držeći da je rođenje djeteta odgovornost društva, a ne samo majke/obitelji, Savez samostalnih sindikata Hrvatske se još u veljači 2006. godine pridružio kampanji sindikata jugoistočne Europe u vezi predmetne inicijative, te je u travnju prošle godine predložio da se pitanje ratifikacije predmetne Konvencije razmotri na jednoj od sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća, ali i da se ista uključi u Nacionalnu populacijsku strategiju.

Na naše veliko razočaranje, niti jedna naša inicijativa nije urodila plodom, za razliku od Slovenije, koja je dovršila proces ratifikacije predmetne Konvencije

Za razliku od danas važeće Konvencije 103. Međunarodne organizacije rada o zaštiti majčinstva, Konvencijom 183. o zaštiti majčinstva na radnom mjestu, koji je Međunarodne organizacija rada usvojila 2000. godine, sljedeća se prava čvrsto određuju kao međunarodni standardi:

Ujedno Vam želimo skrenuti pažnju na činjenicu da se i dalje nastavlja rast udjela žena fertilne dobi u radnoj snazi. Predviđanja pokazuju da će do 2010. godine oko 80 posto žena u dobi od 24 do 50 godina u industrijaliziranim zemljama biti zaposleno izvan kuće. U našoj regiji udio žena angažiranih u svim oblicima zaposlenja, uključujući i sivu ekonomiju, već nezaustavljivo raste, usporedo s porastom nezaposlenosti i siromaštva. Iako je zaštita majčinstva u posljednjih pola stoljeća bila označena bitnim napretkom u zakonodavstvu, razvojem prakse, te poraslim socijalnim očekivanjima žena, većina zaposlenih žena, u nekom se trenutku svoga života, suočila s neravnopravnim i diskriminirajućim odnosom u radu zbog svoje reproduktivne funkcije.

Najnoviji pritisci na zemlje jugoistočne Europe od strane međunarodnih financijskih institucija, vode prema daljnjem smanjivanju prava žena s osnova majčinstva te fleksibilizaciji otkaza radnog odnosa s različitih osnova. Međutim, zabrinjava nas činjenica da i od strane hrvatskih vlasti ima neslužbenih naznaka o mogućnosti otkazivanja pojedinih "socijalnih" konvencija Međunarodne organizacije rada. Osim toga, ujedno ističemo da je mnogo žena u i u Hrvatskoj izgubilo radno mjesto te da više ne udovoljavaju  uvjetima za stjecanje prava na rodiljinu naknadu, što je posljedicom deregulacije tržišta rada i erozije socijalne sigurnosti i zaštite od nezaposlenosti. K tome je u posljednjih nekoliko godina prijašnji, vrlo razvijen sustav predškolske zaštite uvelike nazadovao zbog zatvaranja takvih ustanova i uvođenjem visokih cijena boravka, čime su otežani uvjeti žena na tržištu rada.

Slijedom prethodno navedenoga, predlažemo da se žurno pokrene postupak za ratifikacijom 183. Konvencije Međunarodne organizacije rada o zaštiti majčinstva na radnom mjestu u cilju prihvaćanja i potvrđivanja međunarodnih standarda kojima se štiti majčinstvo na radnom mjestu.

S poštovanjem,

Predsjednica SSSH

                                                                                                             Ana Knežević