Otvoreno pismo
Administratorica   
Utorak, 29 Svibanj 2007

Poštovane/i,

obraćamo Vam se vezano za događaje koji se tiču održavanja Gay Pride manifestacija u Moskvi. Naime, ove godine je po drugi puta organizirana Gay Pride manifestacija u Moskvi. Po drugi puta se takodjer dogodilo da državne institucije (ured gradonačelnika) nisu odobrile manifestaciju, a sudionice/i su pretučeni na ulici od strane civilnih napadača, a zatim i od strane policije, te su uhićeni.

Među osobama koje su napadnute i uhićene zbog javnog zagovaranja za ljudska prava seksualnih manjina bilo je i dvoje zastupnika Europskog Parlamenta - Sophie In't Veld i Vladimir Luxuria. Na Gay Pride manifestaciji sudjelovali su brojni aktivisti/ce za ljudska prava iz više zemalja, uključujući i aktiuviste/ce ILGA-e (International Lesbian and Gay Association/Međunarodna lezbijska i gej organizacija) Europe, organizacije koja ima savjetodavni status pri Vijeću Europe i Ujedinjenim narodima.

Podsjećamo Vas da je zabrana javnog okupljanja određenoj manjinskoj skupini u svrhu javnog zagovaranja za svoja ljudska prava, protivna međunarodnom zakonodavstvu.

Pravo na slobodu javnog okupljanja zajamčeno je člankom 11. Europske konvencije o ljudskim pravima i člankom 21. Međunarodne povelje o građanskim i političkim pravima, te se smatra ključnim elementom za postojanje demokracije.

28. Ožujka 2007. Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, jedan od glavnih europskih foruma za predstavnike lokalnih i regionalnih vlasti, usvojio je „Rezoluciju o slobodi javnog okupljanja i izražavanja za lezbijke, gejeve, biseksualne i transrodne osobe“. Rezolucija strogo osuđujue povrede prava na slobodu okupljanja LGBT osoba i daje naputke i preporuke za lokalne vlasti kako spriječiti takve povrde i osigurati pravo na slobodno okupljanje i izražavanje svim građanima i građankama, bez obzira na spolnu orijentaciju i rodno izražavanje.

Srdačan pozdrav,
Sanja Juras, Koordinatorica Lezbijske grupe Kontra i Kristijan Grđan, koordinator Iskoraka