Novi list: Štimac-Radin privatizira javna sredstva
Administratorica   
Petak, 07 Rujan 2007

Ženska mreža Hrvatske i Ženska infoteka optužile su Ureda za ravnopravnost spolova Vlade i predstojnicu Ureda Helenu Štimac Radin za neprofesionalizam, privatizaciju javnih sredstava, dodjeljivanje sredstava direktnim dogovorom, a Bojana Genov iz Ženske mreže sumnja i u sustavno pacificiranje civilnog društva jer su prema njenim riječima odluke Štimac Radin vođene privatnim razlozima.

Ženska mreža i Ženska infoteka pokrenut će upravni spor jer im Ured za ravnopravnost spolova ne omogućava uvid u kompletnu natječajnu dokumentaciju a vezanu uz natječaje za dodjeljivanje novčanih potpora nevladinim organizacijama što ga je proljetos raspisao taj Vladin Ured.

Đurđa Knežević Na taj je natječaj Ženska infoteka prijavila projekt »51% za 40 %: žene pred izborima« koji je odbijen, a kako navodi Đurđa Knežević iz Ženske infoteke ta odluka nije obrazložena niti je saopćena u obliku upravno valjanog rješenja s uputom o mogućnosti žalbe.

Nakon toga Knežević je službeno, koristeći Zakon o pravu na pristup informacijama, zatražila kompletnu natječajnu dokumentaciju ne bi li sastavila žalbu. Dokumentaciju nije dobila, već »me umjesto toga predstojnica Ureda zove na privatni telefon i mimo natječaja nudi sredstva za projekt koji je odbijen, a koji je u privatnom razgovoru ocijenila odličnim i najboljim«, kazala je na konferenciji za novinare Knežević.

Ženska infoteka je nakon što nije uspjela dobiti valjan odgovor od Ureda za ravnopravnost spolova o svemu obavijestila potpredsjednicu Vlade Jadranku Kosor koja je 31. kolovoza o svemu požurnicom zatražila mišljenje i prijedlog za daljnje postupanje od Središnjeg državnog ureda za upravu.

Povezano:

  1. H-alter: B.a.B.e. ne razumiju proceduru
  2. H-alter.org: Ured za ravnopravnost spolova krši zakone
  3. Feral Tribune: Natječajna kuhinja
  4. H-alter.org: Uskraćeno nam je pravo na žalbu
  5. Glas Istre: Vladin Ured dužan je financijski podržavati projekte i aktivnost udruga
  6. Glas Istre: Odbijamo aktivizam ograničen na financije
  7. Prekršeno je nekoliko zakona RH
  8. Novi list: Štimac-Radin privatizira javna sredstva