HINA: Ženska mreža i Ženska infoteka pokrenule upravni spor protiv VURS
Administratorica   
Srijeda, 24 Listopad 2007

Ženska mreža Hrvatske i Ženska infoteka priopćile su danas da su pred Upravnim sudom pokrenule spor protiv Ureda za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske zbog povrede Zakona o pravu na pristup informacijama.

Vladin je ured tim udrugama uskratio informacije po kojim je kriterijima i postupku raspodijelio novac u sklopu posljednjeg natječaja za potpore organizacijama civilnog društva.

Ženska mreža Hrvatske i Ženska infoteka ističu kako ne smatraju da su morale dobiti novac i da nije bilo boljih projekata, ali ustraju na pravu na javni uvid u kriterije i procedure.

"U višemjesečnom nastojanju da ostvarimo svoja zakonska prava, naišle smo na nedopustiva kršenja i ignoriranje važećih zakona, netransparentnost rada, nenamjensko trošenje sredstava omogućeno direktnim pogodbama i sponzorskim ugovorima, što daje i osnove za sumnju u korupciju", kaže se u priopćenju.

Dvije ženske udruge su se za pomoć obratile i Jadranki Kosor kao predsjednici Vladine Koordinacije za društvene djelatnosti, ali usprkos iscrpnoj dokumentaciji koja joj je dostavljena ona ništa nije poduzela, osim upućivanja zahtjeva Uredu da se očituje o predmetu i dopisa Središnjem državnom uredu za upravu da dade mišljenje o predmetu.

Nejasno je kako je pored tako očevidnih zakonskih obaveza (izdavanje upravno valjanog rješenja s uputom o pravnom lijeku, te davanje informacija o javnom natječaju) Vladino tijelo nadležno za Ured za ravnopravnost spolova, s Jadrankom Kosor na čelu, ignoriralo taj predmet.

U nedostatku ikakva obrazloženja možemo samo nagađati da udjela ima to što je na čelu Ureda za ravnopravnost spolova Helena Štimac Radin, supruga nezavisnog saborskog poslanika Furija Radina, čiji bi glas u parlamentu (kao i do sada) mogao biti korisna podrška HDZ-u, kaže se u priopćenju Ženske mreže Hrvatske i Ženske infoteke.