Odgovori SDP-a na upitnik
Administratorica   
Petak, 16 Studeni 2007

PREDIZBORNI UPITNIK ZA POLITIČKE STRANKE

Odgovori Socijaldemokratske partije Hrvatske


1. Da li će stranački program koji će Vaša stranka ponuditi biračkom tijelu na predstojećim izborima uključivati sadržaje vezane za prava žena? Ukoliko hoće molimo objasniti u kojem segmentu i obliku (za što ćete se točno zalagati, odnosno za što se ne biste zalagali i zašto).

Politikom rodne ravnopravnosti SDP se obraća građankama i građanima na principu gender mainstreaming-a, a posebno naglašava područje rada, mirovina, obiteljski okvir, obrazovanje i političku paricipaciju.

2. Na koji način Vaša stranka vodi računa o zastupljenosti s obzirom na spol na kandidacijskim listama?

Stranka se pridržava statutarne odredbe o 40% kvoti zastupljenosti spolova i u skladu s postupkom kandidiranja koje provode općinske, gradske i županijske organizacija a daju se na usvajanje Glavnom odboru Stranke. Prema Statutu SDP-a predsjednik stranke predlaže liste Glavnom odboru na usvajanje.

3. Koje su prepreke za ravnomjernu zastupljenost žena i muškaraca na kandidacijskim listama Vaše stranke?

Iako imamo rodnu kvotu od 40 posto, moramo idalje ozbiljno raditi na njezinu poštivanju na svim razinama.

4. Podržavate li uvođenje mjera pozitivne diskriminacije u zakonodavstvo RH i državne politike vezano za ravnopravnost spolova?

DA

5. Podržavate li Vaša stranka donošenje organskog Zakona o ravnopravnosti spolova (koji bi sadržavao sve dosadašnje institucionalne mehanizme za ravnopravnost spolova)?

DA

6. Da li će Vaša stranka podržati zahtjev ŽMH za osnivanjem Ministarstva za žene?

NE, mi smo za uključivanje rodne ravnopravnosti u sve politike i u rad svih ministarstava.

7. Koliko kandidata Vaše stranke za ministarska mjesta u Vladi će biti ženskog spola?

O kandidatkinjama i kandidatima koji će postati ministrice ili ministri odlučivat će se

kada budu poznati rezultati izbora.

8. Podržava li Vaša stranka pravo žena na dostupan i besplatan pobačaj?

DA

9. Podržavate li uvođenje abortivne pilule (mifepriston) u registar odobrenih lijekova na hrvatskom tržištu, te njezinu dostupnost građankama po realnoj cijeni?

DA

10. Podržavate li pravo žene koja ne živi u braku ili izvanbračnoj zajednici na medicinski pomognutu oplodnju?

DA

11. Hoće li se Vaša stranka založiti za uvođenje HPV cjepiva u kalendar obaveznih cijepljenja?

Kada struka bude imala jasno određenje spram učinkovitosti cijepljenja.

12. Da li Vaša stranka ima prijedlog reforme zdravstva, s kojom će započeti u narednom mandatnom razdoblju, kako biste spriječili dalje urušavanje zdravstvenog standarda?

DA

13. Podržava li Vaša stranka uvođenje spolnog odgoja u škole koji sadrži afirmativne stavove prema LGBT (lezbijkama, gejevima, biseksualnim i transrodnim) osobama i pozitivne poruke vezano za ravnopravan položaj žena u društvu?

DA

14. Podržava li Vaša stranka obvezatnu pozitivnu ocjenu udžbenika od strane nezavisnih institucionalnih mehanizama za ljudska prava, ravnopravnost spolova i zaštitu prava djece (Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Ured pravobraniteljice za djecu i Ured pučkog pravobranitelja) prije odobravanja licencije za izdavanje udžbenika?

DA

15. Podržava li Vaša stranka odvajanje vjerskog obrazovanja, odnosno premještanje nastave vjeronauka iz državnih škola u crkvu odnosno vjerske zajednice?

Zalažemo se za poštivanje važećih međudržavnih ugovora.

16. Smatra li Vaša stranka da treba preispitati odredbe ugovora između RH i Svete stolice te hoće li imali spremnosti za mijenjanje pojedinih ugovornih odredbi?

.

17. Da li bi Vaša stranka podržala uvođenje crkvenog poreza umjesto direktnog financiranja iz proračuna?

NE

18. Podržavate li prijedlog da se iz državnog proračuna direktno i permanentno financiraju tajna skloništa koja organiziraju i vode nevladine udruge koje pružaju pomoć ženama koje su pretrpjele obiteljsko nasilje?

DA

19. Podržava li Vaša stranka osnivanje i financiranje centra za žrtve seksualnog nasilja koji će biti usko specijaliziran za pružanje pomoći i podrške takvim žrtvama?

DA

20. Da li Vaša stranka ima konkretan plan za učinkovitu naplatu alimentacije?

DA

21. Predviđa li program Vaše stranke uvođenje kreditiranja samozapošljavanja žena pod povoljnim uvjetima, s malim kamatama i odgodom plaćanja duga?

DA

22. Podržava li Vaša stranka ukidanje članka 12. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira koji se odnosi na kažnjavanje osoba koje se bave prostitucijom?

Smatramo da bi to područje trebalo cjelovito zakonski regulirati.

23. Podržava li Vaša stranka legalizaciju prostitucije?

NE

24. Podržava li Vaša stranka kažnjavanje korisnika prostitucije?

DA, ako dođe do usvajanja takvog zakona

25. Podržava li Vaša stranka priključenje Hrvatske NATO savezu?

DA

26. Da li Vaša stranka ima plan mjera za poboljšanje statusa pripadnika/ca romske manjine?

Da, što pokazuje i izbor zajedničkog kandidata SDP-SDAH-HRDS-a za 12. izbornu jedinicu za izbor predstavnika austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske manjine Sami Ališana.

27. Podržava li Vaša stranka osnivanje elektronskih medija za nacionalne manjine?

DA

28. Zašto bi žene trebale glasati za vašu stranku?

Zato što se SDP zalaže za ravnopravan položaj žena, stvarnu rodnu ravnopravnost na putu

do paritetne demokracije.

29. Podržava li Vaša stranka uvođenje antidiskriminacijske odredbe u članak 14. Ustava RH, kojom bi se jamčila jednakost pred zakonom bez obzira na spolnu orijentaciju, te rodni identitet i rodno izražavanje? Podržava li Vaša stranka prepoznavanje zajednice osoba istog spola kao ustavne kategorije?

DA

30. Da li će stranački program koji ćete ponuditi biračkom tijelu na predstojećim izborima uključivati sadržaje vezane za pitanja LGBT populacije?

Da u kontekstu ljudskih prava

31. Biste li kandidirali članicu/a Vaše stranke na izborima kad bi ta osoba javno deklarirala svoj lezbijski, gej, biseksualni ili transrodni identitet?

DA

32. Da li bi Vaša stranka podržala pravo dviju osoba istog spola koje žive u zajednici koja se temelji na emotivnoj vezanosti partnera/ica pravo na (molimo zaokružiti):

Da, registriranje zajednice iz koje slijede jednaka prava i obveze kao i iz bračne zajednice,

brak,

usvajanje djece

33. Zašto bi LGBT osobe trebale glasovati za Vašu stranku?

Radi visokih standarda poštivanja ljudskih prava, jer se SDP posebno zalaže za poštivanje onih socijalnih skupina koje su po svom spolnom/rodnom, dobnom, rasnom, nacionalnom i svakom drugom neravnopravnom socijalnom položaju izloženije pritiscima većine, predrasudama, diskriminaciji ili zanemarivanju.

Povezano:

 1. Ne propustite dan građanske moći
 2. Anketa za kandidate i kandidatkinje
 3. Novi list: Nema nevažnih izbora
 4. Izbori 2007.: Upitnik političkim strankama
 5. Novi list: Socijaldemokrati odgovorili na upitnik Ženske mreže
 6. Kanal Ri: Nema nevažnih izbora
 7. Odgovori SDP-a na upitnik
 8. Odgovor Hrvatske narodne stranke na upitnik Ženske mreže
 9. Slobodna Dalmacija: Hoćemo ministarstvo za žene
 10. Metro express: Hrvatskoj treba ministarstvo žena
 11. Slobodna Dalmacija: Gallov katalog seksizma
 12. IDS nema vremena komunicirati s biračicama jer je u predizbornoj kampanji
 13. Stranke nerado odgovaraju na konkretna pitanja
 14. Žene i izborne liste
 15. Vjesnik: Kampanja bez ženskih tema
 16. HRT: Programi stranaka su u drugom planu
 17. Večernji list: Kampanja s najmanje ženskih tema od 1995.
 18. Nacional: Izborna kampanja se pretvara u magličasti oblak
 19. Jutarnji list: Maknite s kandidacijskih lista zastupnice koje vrijeđaju žene