Izglasan je diskriminativan Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji
Administratorica   
Petak, 13 Srpanj 2012

Danas je izglasan diskriminativan Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji koji sadrži odredbu koja eksplicitno propisuje diskriminaciju žena koje žive u istospolnim zajednicama. Zakon u potpunosti isključuje žene koje nemaju problem s neplodnosti, ali žele primjenom MPO ostvariti pravo na začeće, trudnoću i rađanje zdravog djeteta. Vlada RH i Hrvatski sabor nisu uskladili Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji s Ustavom i nacionalnim i međunarodnim dokumentima za suzbijanje diskriminacije i zaštitu ljudskih prava, već su nastavili diskriminatorni odnos prema ženama s obzirom na njihov bračni i obiteljski status i spolnu orijentaciju, te su propisali direktnu diskriminaciju žena koje žive u istospolnim zajednicama. S obzirom na navedeno, Ženska mreža Hrvatske će podnijeti prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji Ustavnom sudu RH, po njegovoj objavi u Narodnim novinama.

Ovdje se radi o zakonu koji zadire, između ostalog, i u pitanja ravnopravnosti spolova, jer se tiče  pitanja reproduktivnog zdravlja i reproduktivnih prava žena i zabrane diskriminacije na temelju bračnog i obiteljskog statusa i spolne orijentacije.

Zakonom o ravnopravnosti spolova i Zakonom o suzbijanju diskriminacije izrijekom se zabranjuje diskriminacija na temelju spolne orijentacije.

Bivša Vlada je 2009. godine izradila, a Hrvatski sabor usvojio Zakon o medicinskoj oplodnji koji je bio među najrestriktivnijima u svijetu. Nova Vlada, usprkos prvobitnim obećanjima da će ispraviti nepravdu nanesenu ženama usvajanjem Zakona o medicinskoj oplodnji iz 2009. godine i omogućiti svim ženama medicinsku oplodnju pod istim uvjetima, bez diskriminacije: bez obzira na to liječe li se od neplodnosti ili ne, to ipak nije učinila.

Novi Zakon sadrži odredbu koja eksplicitno propisuje diskriminaciju žena koje žive u istospolnim zajednicama. Zakon u potpunosti isključuje žene koje nemaju problem s neplodnosti, ali žele primjenom MPO ostvariti pravo na začeće, trudnoću i rađanje zdravog djeteta.

Lezbijska grupa Kontra i Ženska mreža Hrvatske su u više navrata predlagale amandmane i zahtjevale izmjene diskriminativnog prijedloga Zakona, prije nego je usvojen. Na sjednici Odbora za ravnopravnost spolova na kojoj smo sudjelovale ovaj tjedan predstavnik Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova također je upozorio na diskriminativne odredbe i zatražio osiguranje prava na medicinski pomoguntu oplodnju za istospolne parove.

Medicinski pomognuta oplodnja nije samo metoda za liječenje neplodnosti, nego i pomoć ženama bez partnera i ženama koje žive u istospolnim zajednicama da dobiju dijete. Novi zakon diskriminira sve žene koje žele potomstvo, a nisu udane, u izvanbračnoj vezi ili neplodne. U brojnim državama žene imaju pravo na postupak MPO neovisno o njihovoj plodnosti, a s obzirom na obveze koje je preuzela ratifikacijom međunarodnih dokumenata, to bi trebala učiniti i Hrvatska.

Člankom 10. Stavkom 2. Zakona žene koje žive u istospolnim zajednicama su potpunosti isključene od mogućnosti primjene ovog zakona. Žene koje žive u istospolnim zajednicama imaju pravo na zaštitu svog obiteljskog života. Ovakva odredba predstavlja nerazumno i nerazmjerno miješanju države u privatni život pojedinca. Radi se o direktnoj diskriminaciji lezbijki koja je zabranjena Zakonom o suzbijanju diskriminacije i Zakonom o ravnopravnosti spolova.

Reproduktivna prava žena kao dio ljudskih prava zajamčena su svim ženama Ustavom RH i međunarodnim dokumentima. Unatoč brojnim upozorenjima, reakcijama i prosvjedima Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, udruga roditelja te ženskih udruga i udruga za prava LGBT osoba, nadležne institucije odlučile su grubo prekršiti ljudska prava svojih građanki usvajanjem diskriminativnog zakona.

Država ima obvezu štititi prava svih građana i građanki i ne može birati koje skupine građana/-ki će diskriminirati, zavisno o  tome koliki je pritisak javnosti da to učini ili kakav je stav Crkve.  

Vlada RH i Hrvatski sabor nisu uskladili Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji s Ustavom i nacionalnim i međunarodnim dokumentima za suzbijanje diskriminacije i zaštitu ljudskih prava, već su nastavili diskriminatorni odnos prema ženama s obzirom na njihov bračni i obiteljski status i spolnu orijentaciju, te su propisali direktnu diskriminaciju žena koje žive u istospolnim zajednicama. S obzirom na navedeno, Ženska mreža Hrvatske će podnijeti prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji Ustavnom sudu RH, po njegovoj objavi u Narodnim novinama.

Pozivamo sve žene koje žive u istospolnim zajednicama ili žive same i žele ostvariti pravo na medicnski pomognutu oplodnju da nam se jave radi podizanja individualnih tužbi protiv Republike Hrvatske.

Za Žensku mrežu Hrvatske:

Sanja Juras

Nela Pamuković

Biserka Momčinović

Mirjana Kučer

Đurđica Kolarec

Povezano:

  1. Nerazumno i nerazmjerno miješanje države u privatni život pojedinca
  2. Izglasan je diskriminativan Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji
  3. Diskriminatorni Nacrt prijedloga Zakona o MPO
  4. Uz javnu raspravu o novom prijedlogu Zakona o medicinskoj oplodnji