Aktivnosti 2004.
Administratorica   
Srijeda, 03 Siječanj 2007
Obilježena 25. godišnjica donošenja UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena - CEDAW 15.12.2004.
Koordinacija za ostvarivanje ustavnog načela ravnopravnosti spolova koju čine Predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Helena Štimac Radin, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Gordana Lukač Koritnik, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova sabora RH Gordana Sobol, članica UN Odbora za uklanjanje diskriminacije žena Dubravka Šimonović i koordinatorica Ženske mreže Hrvatske Bojana Genov svečanim je skupom 15. prosinca u Zagrebu u hotelu Dubrovnik obilježila 25. godišnjicu donošenja UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena.
Tom je prigodom skupu od dvjestotinjak gostiju predstavljena knjiga Kratki vodič kroz Konvenciju (CEDAW), koja sadrži tekst Konvencije, komentare, preporuke Odbora UN, te tekstove o značaju Konvencije za rad institucija za zaštitu ženskih ljudskih prava i nevladinih organizacija.
Prema riječima urednice Dubravke Šimonović “Konvencija je instrument u borbi protiv diskriminacije na osnovi spola koji je toliko moćan, koliko ga žene poznaju i koliko se uspješno njime služe”. Namjera ovog vodiča je omogućavanje bolje primjene Konvencije ženama, ali i institucijama, sudovima i pravnicima.
Bojana Genov, koordinatorica ZMH, istaknula je dvije znakovite zanimljivosti u vezi sa Konvencijom: Konvencija nikada nije službeno prevedena niti objavljena u RH, mada je Hrvatska potpisnica Konvencije od svoga osamostaljenja i usprkos preporuci da države članice Konvencije objave i populariziraju tekst Konvencije; obilježavanju obljetnice Konvencije nije prisustvovao nitko iz Ureda Predsjednika, Vlade RH, većina zastupnika i zastupnica Hrvatskog sabora, kao i većina medija.
Ove pojave svjedoče o ambivalentnom stavu hrvatske politike i hrvatske javnosti prema ženskim ljudskim pravima – podupiranje na deklarativnoj razini i ignoriranja na svakoj drugoj.

U sklopu kampanje za postizanje paritetne demokracije organizirale smo 29.11. u Novinarskom domu u Zagrebu okrugli stol o inicijativi za uvođenje zakonskog normiranja broja žena na kandidacijskim listama.

Budući da baš ona donose odluke o promjeni zakona, pozvale smo vodstva parlamentarnih stranaka, te uz njih pravne stručnjake i politologe. Od trinaest parlamentarnih stranaka pozivu su se odazvala vodstva IDS (potpredsjednica) i LS (glavni tajnik), HNS, HSS i DC poslali su voditeljice ženskih inicijativa, dok je SDP delegirao Gordanu Sobol.

Sudeći po tome da vladajuća stranka i šefovi vodećih stranaka nisu osjetili važnost teme, broj žena u gradskim, općinskim i županijskim vijećima i skupštinama i dalje će ovisiti o senzibilitetu lokalnih podružnica stranaka, koji je dosad rezultirao s 7% žena u gradskim i općinskim vijećima, te 13% u županijskim skupštinama. transkript izlaganja

16 dana aktivizma 25.11.-10.12.2004.

Ženska mreža Hrvatske provela je 16 dana aktivizma uglavnom na ulicama i trgovima. Aktivistkinje 45 ženskih udruga su dijelile letak Kako bi izgledao život bez nasilja u kojemu su žene kratkim rečenicama pokazale da je nasilje sastavni dio ženskih života, ali da im nije oduzelo sposobnost za smijeh, radost i odmak od svojih nedaća.
“Remen drži hlače, a ne red u kući”.
“Naočale bi bile samo modni dodatak”.
“Ne bi mi trebala šminka na očima”.
Letak su zamislile, pripremile, tiskale i distribuirale članice Ženske sobe iz Zagreba.
14.000 letaka podijeljeno je u Poreču, Puli, Buju, Umagu, Rijeci, Malom Lošinju, Splitu, Dubrovniku, Zagrebu, Karlovcu, Donjem Lapcu, Pakracu, Daruvaru, Osijeku, Vukovaru, Vinkovcima, Bilju...........
U Puli je održana promocija knjige Cyntie Cocburn i izložba fotografija.

U Puli, Poreču i Rijeci su Cesi imale akcije u školama pritiv nasilja u maloljetničkim vezama.
Lezbijska udruga LORI u Rijeci prikazala je crtani film NASILJE JE ZLOČIN – REAGIRAJMO.
Na Dan ljudskih prava HOMO Pula je otvorio izložbu političke karikature, a Centar za građanske inicijative u Poreču u Atelieru "I" je organizirao proslavu Dana ljudskih prava.
Ženska grupa Brod je imala zapaženu uličnu akciju i radio emisiju u kojoj su izjave o nasilju uz njih dale i Ženska soba i potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor.
Ženska grupa Karlovac "Korak" obiljezila je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad zenama projekcijom filma "Ljilja 4-ever" i diskusijom na temu prostitucije i trgovanja ženama i djecom. Događaju su bili prisutni predstavnici policijske uprave, županijskog i općinskog državnog odvjetništva, Centra za socijalnu skrb, liječnici, pedagozi iz srednjih skola i učenici. Zensku grupu Karlovac "Korak" posjetio je predsjednik RH Stjepan Mesic. U Koraku kažu da je predsjednik pokazao dobro poznavanje problematike, usprotivio se legalizaciji prostitucije i naglasio važnost djelovanja ženskih udruga.
U Zagrebu je održan okrugli stol na kojem je predstavljen i TV spot protiv nasilja nad zenama 'Svaka četvrta žena padne niz stepenice' koji je izradio Autonomni ženski centar iz Beograda, a Autonomna ženska kuća Zagreb preradila tekst i glasovnu poruku. Na okruglom stolu su govorile Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Gordana Lukač Koritnik, predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Helena Štimac Radin, potpredsjednica Vlade RH Jadranka Kosor, te brojne aktivistkinje.
Spot Centra za žene i Autonomne ženske kuće Zagreb 'Svaka četvrta žena padne niz stepenice' emitiran je na HTV-u I i II, RTL-u i TV Nova od 24.11.04. do 10.12.04., te na Z1 25.11.04., više puta dnevno besplatno u slobodnim terminima, te u sklopu informativnih programa i različitih emisija.
RTL je također emitirao dva TV spota nastala u okviru kampanje STOP nasilju nad ženama 1997. i 1998. godine.
Centar za žene i Autonomna ženska kuća Zagreb održali su tribinu u Kulturno-informativnom centru u suradnji s Uredom za ravnopravnost spolova Vlade RH.
Autonomna zenska kuca Zagreb prevela je i izdala “ Put iz nasilja: Priručnik za otvaranje i vođenje sklonista za žene” u izdanju WAVE-a (Women against Violence Europe). Priručnik je izuzetno značajan za promociju i osvješćivanje principa rada i standarda feminističkih skloništa za žene žrtve nasilja u postojećim uvjetima nastanka različitih vrsta domova, skloništa, prihvatilišta i sl. koje osnivaju država, političke stranke i crkva, a koji rade na potpuno različitim principima rada koji su često protiv interesa žena.
Predstavljeno je drugo prošireno izdanje brošure Prostitucija i trgovanje ženama koju je priredio Centar za žene žrtve rata - ROSA.
Na okruglom stolu u Skupštini Grada Zagreba u povodu obilježavanje 25.11. predstavljeni su rezultati kampanje “Stop nasilju iza zatvorenih vrata” koju je provodila Gradska koordinacija za ravnopravnost spolova u suradnji sa Policijskom upravom zagrebačkom. Predstavljene su i organizacije koje rade na suzbijanju nasilja protiv žena, pri čemu je Autonomna ženska kuća Zagreb predstavila rezultate istraživanja o rasprostranjenosti obiteljskog nasilja i mrežu PETRA protiv trgovanja ženama.
Internet portal HINET je objavio odgovore Autonomne ženske kuće Zagreb na 20 pitanja o obiteljskom nasilju povodom Međunarodnog dana protiv nasilja u obitelji (o statističkim podacima, rasprostranjenosti nasilja, predrasudama, zašto žene ostaju u nasilnim vezama itd.).
Na cjelodnevnom obilježavanju Dana ljudskih prava na Cvjetnom trgu u Zagrebu u organizaciji Ureda za ljudska prava Republike Hrvatske javno je predstavljena mreža PETRA i prikupljani su potpisi podrske za zakonsko uvođenje kažnjavanja korisnika seksualnih usluga.
U Pakracu u Gradskoj vijećnici je odrzana tribina pod naslovom: NERAVNOPRVAN POLOZAJ ZENA - EKONOMSKA I DRUSTVENA MARGINALIZACIJA, na kojoj su sudjelovale Predstojnica Vladinog ureda za ravnopravnost spolova te aktivistkinje CESI i Centra za žene ROSA Zagreb. Prisustvovali su predstavnoci grada, županije, policije, obrazovnih institucija i Misije OSCE u RH.
U Učeničkom domu Pakrac održana je radionica na temu: TRGOVANJE LJUDIMA - NASA ZBILJA, a u sklopu radionice prikazan je edukativni film LJILJA FOREVER.
Ženska udruga “Izvor” je u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Osječko-baranjske županije organizirala raspravu na temu “Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova u praksi” za predstavnice i predstavnike sudstva, odvjetništva, policije, centara za socijalnu skrb, zdravstva, medija, prihvatilišta za žene, povjerenstava i nevladinih organizacija te pojedinaca i pojedinki koji se u svom profesionalnom radu susreću s problemom nasilja u obitelji.
Mediji su bili preplavljeni napisima o aktivnostima ženskih udruga i njihovim izjavama protiv nasilja nad ženama, a na radio stanicama su održane brojne emisije i razgovori sa aktivistkinjama.
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je na tribini u Europskom domu predstavilo Strategiju borbe protiv obiteljskog nasilja, u čijem su donošenju sudjelovale i članice Mreže Neva Toelle i Sadika Zvirkić, a koju članice Mreže ocjenjuju dobrim dokumentom. Sa strane Mreže upućena je primjedba na ime dokumenta, koja je sadržavala zahtjev da se u nazivu strategije imenuje nasilje nad ženama (umjesto obiteljskog nasilja). Ova primjedba nije uvažena, pa su žene kao najčešće izložene nasilju ostale, u skladu s patrijarhalnom tradicijom, u paketu sa djecom i starcima.
16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama 2004. godine obilježili su aktivizam žena iz svih ženskih nevladinih organizacija, već iznimno dobra educiranost i interes medija i sve veća prisutnost predstavnika i predstavnica institucija.
Center for Women's Global Leadership - izvještaj (PDF)
http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/kit04/cal.pdf
U organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova i Centra za edukaciju i savjetovanje žena (Ženska mreža Hrvatske) održani su seminari PROVOĐENJE RODNO OSVIJEŠTENE POLITIKE, prosinac 2004
U organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova i Centra za edukaciju i savjetovanje žena (Ženska mreža Hrvatske) održani su seminari PROVOĐENJE RODNO OSVIJEŠTENE POLITIKE u Sisku (10.-.12. rujna), Zadru (3.-5. studenog) i Osijeku (3.-.5. prosinca).
Na seminaru su sudjelovali članovi i članice novoosnovanih Povjerenstava za ravnopravnost spolova, koordinatori za ravnopravnost spolova ureda državne uprave i članice nevladinih organizacija.
Sudionice i sudionici seminara dobili su uvid u rad i nadležnosti institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, osnovne pojmove rodno osviještene politike i dikriminatorne prakse na području jezika, rada i zapošljavanja, ekonomije i političke participacije koju im je zadaća mijenjati.
Bojana Genov je predstavila inicijativu Ženske mreže Hrvatske o izmjeni Zakona o izboru članova predstavničkih tijela područne i lokalne samouprave, kojom na kandidacijskim listama niti jednog spola ne bi smjelo biti manje od 40%, a kandidati i kandidatkinje bi se navodili na listama naizmjenično, uz zakonsku obvezu poštivanja redosljeda sa kandidicijskih lista pri formiranju predstavničkih tijela.
Zaključci seminara poduprli su ovu inicijativu ŽMH i sadržavaju obvezu županijskih povjerenstava da na lokalnoj razini organiziraju mini kampanje za što veće učešće žena na mjestima odlučivanja.
Izvještaj o provođenju projekta
Sastanak u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa 23.11.2004.
Predstavnice Ženske mreže Hrvatske Željka Jelavić (Centar za ženske studije), Sofija Petrović (Udruženje za ljudska prava Baranja) i Bojana Genov (koordinatorica Mreže) prisustvovale su sastanku u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na kojem su upozorile na diskriminacijsku praksu postojećih udžbenika u upotrebi jezika, predstavljanju rodnih uloga i nedostatku pune informacije o odnosima među spolovima uključujući spolni odgoj. Također su izrazile nezadovoljstvo činjenicom da je izostala svaka suradnja Ministarstva sa nevladinim udrugama za zaštitu ženskih ljudskih prava.
Tom su se prigodom osvrnule na već objavljeni dio predloženog Kataloga znanja, iznoseći svoje primjedbe i bojazni da će novi školski programi i slijedom njih i udžbenici sadržavati većinu rodnih stereotipa kao i dosad.
Ženska mreža Hrvatska analizira predložene Kataloge znanja sa stanovišta rodne ravnopravnosti, te će analizu dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa kao doprinos javnoj raspravi o reformi obrazovnog sustava.

Ženska mreža Hrvatske poslala je Odboru za ravnopravnost spolova Sabora RH prijedlog izmjene Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Smatrajući da bez paritetne zastupljenosti nema demokracije i da je podzastupljenost žena u tijelima lokalne i regionalne samouprave dramatična (7% žena u vijećima gradova i općina, 13% u županijskim skupštinama) predlažemo izmjenu postojećeg članka 11., koji kaže da su predlagatelji lista dužni voditi računa o ravnopravnosti spolova. Članak 11. ne sadrži sankciju za neprovođenje zakona, pa se svi predlagatelji lista, kako stranke tako i nezavisne liste, nalaze u ulozi nakažnjenih prekršitelja zakona.
Predlažemo normiranje broja žena na kandidacijskim listama tako da niti jednog spola ne bude manje od 40%, da se žene i muškarci navode naizmjenično, a da liste koje ne udovoljavaju ovom kriteriju ne budu prihvaćene od Izbornih povjerenstava u izbornu utakmicu.
Tekst prijedloga zakona

Ženska mreže Hrvatske uputila je pravobraniteljici za ravnopravnost spolova zahtjev da pokrene ispitivanje zakonitosti Nacionalne klasifikacije zanimanja, smatrajući da je u klasifikaciju ugrađena društvena predrasuda prema ženama kao manje vrijednom spolu, što se očituje selektivnom upotrebom imenica ženskog i muškog roda.
Sva su zanimanja u klasifikaciji navedena u muškom rodu, izuzev sljedećih: primalja, tajnica, sekretarica, domaćica zrakoplova, sobarica, stjuardesa, paziteljica djece, dadilja, hostesa, gatara, seljakinja, domaćica seoskog turizma, vezilja, kućna pomoćnica, čistačica, spremačica, pralja i glačarica.
Ženska mreža Hrvatske smatra kako ovime hrvatsko društvo odašilje poruku koja su zanimanja društveno poželjna za žene; sa svojom osebujnom upotrebom imenica muškog i ženskog roda nazivlje zanimanja se koristi u natječajima za zapošljavanje i služi za dalju reprodukciju stereotipa o ženskim i muškim zanimanjima te potiče diskriminaciju žena prilikom zapošljavanja.
Također ova klasifikacija odriče dostojanstvo ženama na završetku školovanja, kada dobiju diplome za zanimanja iskazana u muškom rodu i potom na takav način budu oslovljavane cijeli svoj profesionalni vijek.
Tekst zahtjeva
Ženska infoteka: Kruh i ruže br. 18/ 2003.SEKSIZAM U JEZIKU

Vjesnik 25.11.2004. U klasifikaciji zanimanja ugrađene predrasude prema ženama

Bilješka sa sastanka sa predstojnicom Ureda za ravnopravnost spolova

Godišnja nagrada Maja Miles za afirmaciju statusa žena i ženskih prava u hrvatskim medijima