Izjava u povodu dvostrukog ubojstva u Kostajnici
Administratorica   
Petak, 21 Lipanj 2013

U povodu dvostrukog ubojstva u Kostajnici, u kojemu je ženu i njenog partnera ubio njezin bivši partner, Ženska mreža Hrvatske osuđuje teško ubojstvo i poziva na propitivanje odgovornosti onih koji su ga, da su postupali po zakonu, mogli spriječiti.

Stoga tražimo da se ispita odgovornost svih: lokalne policije, jednako kao i Ministarstva unutarnjih poslova, koji su propustima ili nepostupanjem omogućili nekažnjeno nasilje protiv žene i indirektno sudjelovali u zločinu koji je dvoje djece ostavio bez majke.

Samo odgovorno ponašanje države i prepoznavanje problema nasilja protiv žena kao društvenog i političkog problema može kvalitetno doprinijeti njegovom suzbijanju.

Iako je danas nasilje protiv žena prepoznato kao neprihvatljiv oblik ponašanja i tako sankcionirano zakonom, ovaj zločin potvrđuje da se radi o deklarativnim zakonima i propisima koji se ne provode, jer da to nije slučaj, osuđivani nasilnik bi bio adekvatno sankcioniran, a tragadija spriječena.

Ovaj zločin nam ponovno potvrđuje da nasilje protiv žena koje čine bračni ili izvanbračni partneri, sadašnji ili bivši i dalje ostaje podcijenjeno ili tretirano kao dio 'tradicije'.

Postavlja se pitanje kada će konačno zakoni i prakse početi štititi žene od različtih vrsta partnerskog nasilja.

Kada će praksa djelatno štititi pravo žena na siguran život?

Kada će se konačno za počinitelje nasilja  prestati nalaziti isprike?

Kada će se konačno priznati  ljudska prava ženama u RH?

Podsjećamo da Hrvatska još nije ratificirala Konvenciju Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama uključujući obiteljsko nasilje. Ratifikacijom ove Konvencije i usklađivanjem zakonodavstva te potpunom implementacijom izbjegle bi se ovakve strašne tragedije, a žene bi dobile potpunu zaštitu.

Vezano uz slučaj dvostrukog ubojstva u Kostajnici, od Pravobraniteljice za djecu tražimo praćenje i nadzor nad ostvarivanjem prava djece koja su žrtve ovog bezumnog čina.

Tražimo posebnu podršku djeci u ostvarivanju prava na naknadu zbog štete koja im je nanesena ovim teškim zločinom.

 

 

Koordinatorice Ženske mreže Hrvatske:

 

Biserka Momčinović

Mirjana Kučer

Sanja Juras

Nela Pamuković

Đurđica Kolarec