Održana javna akcija u povodu razvoja događaja u Španjolskoj
Administratorica   
Četvrtak, 06 Veljača 2014

Ženska mreža Hrvatske održala je javnu akciju predaje prosvjednog pisama premijeru Kraljevine Španjolske Marianu Rajoy te izvanrednom i opunomoćenom veleposlaniku Kraljevine Španjolske u Republici Hrvatskoj, Rodrigu Aguirre de Cárcer y García del Arenal, kojim smo izrazile duboku zabrinutost zbog nedavnog razvoja događaja u Španjolskoj vezano uz seksualna i reproduktivna prava i zdravlje žena.

Javna akcija je održana u 11:00 h u srijedu, 5. veljače 2014. godine, pred zgradom Veleposlanstvu Kraljevine Španjolske u Republici Hrvatskoj u Zagrebu, kojom prilikom smo razvile transparente s porukama protesta na španjolskom („Aborto Legal y Seguro“) i hrvatskom („Legalan i siguran abortus“) jeziku.

 

Akcijom smo uputile apel Vladi Kraljevine Španjolske da zaštititi prava žena i povuče Prijedlog zakona kojega je 20. prosinca 2013. godine Vijeće ministara Kraljevine Španjolske usvojilo, a kojim se namjerava izmijeniti postojeći zakon koji regulira seksualno i reproduktivno zdravlje i prava.

 

Upozorile smo da ukoliko ovaj prijedlog zakona bude usvojen, ograničit će se pravo na pobačaj samo u slučajevima silovanja ili ukoliko trudnoća ozbiljno ugrožava psihičko ili fizičko zdravlje žena. Bilo koji pobačaj koji ne potpada u jednu od ove dvije dozvoljene kategorije smatrao bi se kazenim djelom. Na taj način ženama u Španjolskoj preostala bi samo dva izbora: putovati u inozemstvo kako bi obavile siguran i legalan pobačaj ili će biti primorane otići na ilegalan pobačaj s ozbiljnim prijetnjama za njihovo zdravlje i život. 

 

Nadalje, upozorile smo da ukoliko ovaj Prijedlog zakona bude usvojen unazadit će osnovna prava žena trideset godina i prestavljati propust Vlade da ispuni svoju osnovnu ulogu u promociji rodne ravnopravosti i ljudskih prava. Žene imaju pravo odlučivati o svojim tijelima. Pravo žena da slobodno odlučuju o svojim tijelima ne obavezuje nikoga da napravi pobačaj.

Ovom je akcijom Ženska mreža Hrvatske izrazila solidarnost sa ženama Španjolske koje se već više dana okupljaju u obranu svojih ljudskih prava, te smo se pridružile velikom broju žena i ženskih organizacija u Evropi koje organiziraju akcije protesta protiv pokušaja ugrožavanja ženskih prava u Španjolskoj.

 

Za Žensku mrežu Hrvatske:

Biserka Momčinović

Sanja Juras

Mirjana Kučer

Đurđica Kolarec

Nela Pamuković