Poziv saborskim zastupnicima
Administratorica   
Petak, 03 Lipanj 2016

 Ženska mreža Hrvatske uputila je poziv saborskim zastupnicima da prihvate izvještaj o radu za 2015. godinu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, neovisnog i samostalnog tijela koji djeluje u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova ...

Pozivamo zastupnike da rasprave odgovornost Sabora, Vlade, lokalne samouprave i političkih stranaka kao i drugih aktera (poslodavaca) za zastoj u napredovanju u ostvarivanju ženskih ljudskih prava.

Tražimo da se utvrde činjenice zbog kojih je zastupljenost žena u tijelima odlučivanja tako niska, odgovornost za zakonska rješenja i provedbene prakse.

Pozivamo zastupnike da prilikom rasprave o izvještaju Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova razmotre sve okolnosti koje su nečinjenjem države dovele do ovakvog nizanja poraznih činjenica i poraznog stanja za ljudska prava žena u RH.

Pozivamo zastupnike da pri raspravi konzultiraju i zaključne preporuke na Četvrto i Peto periodično izvješće iz srpnja 2015. preporuke Odbora UN za eliminaciju diskriminacije žena.

Također pozivamo zastupnike da tumačenje izraza rod, korištenog u svim međunarodnopravnim dokumentima i Zakonu o sprečavanju diskriminacije ne prepusti zastupnicima vjerskih dogmi, nego se osloni na stručnost pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, institucije presudne u prepoznavanju diskriminacije i praćenju provedbe politike ravnopravnosti spolova.

Koordinatorice Ženske mreže Hrvatske
Biserka Momčinović, Sanja Juras i Bojana Genov