Prosvjed
Administratorica   
Četvrtak, 08 Lipanj 2006
Pismo Ženske mreže Hrvatske Uredu za ravnopravnost spolova
i potpredsjednici Vlade RH Jadranki Kosor

Poštovane,
izvješćujem vas da kao predstavnica Ženske mreže Hrvatske u Radnoj skupini za izradu nacrta prijedloga nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova ne mogu podržati proceduru izrade prijedloga ovoga važnoga dokumenta sa dalekosežnim posljedicama.

Ženska mreža smatra proceduralno nedopustivim činjenicu da je Ured za ravnopravnost spolova poslao prijedlog dokumenta ministarstvima, koordinatorima za ravnopravnost spolova u uredima državne uprave te županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova prije no što je Radna skupina dala mišljenje o prijedlogu koji je istoga dana Ured za ravnopravnost spolova predstavio članovima Radne skupine.

Ovakav način tretiranja radnog tijela koje je imenovala Vlada RH smatramo jos jednom prilikom da se nevladine organizacije koristi za dekoriranje sustava, čemu se odlučno protivimo.
Izlika žurbe i hitnosti posve je neprimjerena u svjetlu činjenice da je održano samo 5 sastanaka Radne skupine, te da je interval bez ikakve komunikacije između Ureda i članova/ica Radne skupine između 4. i 5. sastanka trajao preko pet mjeseci.

Od Ureda postavljeni rok za analizu, davanje primjedbi i usklađivanje stavova

Radne skupine smatramo kratkim i nedopustivo manipulativnim , te predlažemo primjeren rok najmanje do isteka mjeseca lipnja za primjedbe i javnu raspravu , koja bi nužno trebala uključiti objavljivanje prijedloga dokumenta na web stranicama .

Javna rasprava je ne samo nužna kako bi dokument bio bolji, već je to važna prilika koja se ne smije propustiti da se senzibilizira javnost, koja je uvijek zainteresirana pred donošenje dokumenata, objavljuju se komentari u novinama, organiziraju TV emisije i bistre pojmovi.

Izvješćujemo Vas također da smo izrazito nezadovoljne činjenicom da u konačni prijedlog dokumenta, pa čak niti u bilješke sa radnih sastanaka, nisu uvršteni prijedlozi i primjedbe koje je tijekom rada dala Ženska mreža Hrvatske.

Dakako da smo i dalje otvorene za suradnju sa Vladom RH i Uredom za ravnopravnost spolova na unaprjeđenju položaja žena, te da ćemo u primjerenom roku proslijediti svoje primjedbe na sadržaj konačnog prijedloga nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova.

S poštovanjem,
Bojana Genov, koordinatorica
Mali Lošinj, 8. lipnja 2006.