Kodeks Ženske mreže Hrvatske
Administratorica   
Srijeda, 27 Prosinac 2006

 

Ženska mreža Hrvatske okuplja organizacije, grupe i inicijative koje su prepoznale da su žene diskriminirane te ekonomski, politički i statusno arginalizirane.

Vođena feminističkim principima Ženska mreža Hrvatske ne miri se s patrijarhalnim sustavom i suprotstavlja se svim oblicima diskriminacije po spolu.

Organizacije, grupe i inicijative koje se žele uključiti u Žensku mrežu Hrvatske moraju djelovati suglasno s dogovorenim feminističkim principima i poštivati sljedeće vrijednosti:

• priznavanje temeljnih ženskih prava
• žensku solidarnost
• antimilitarizam
• nediskriminiranje na osnovi spola/roda, rase, vjerske ili nacionalne pripadnosti, životne dobi, seksualnog opredjeljenja, mentalnih ili tjelesnih razlika
• priznavanje prava žena da odlučuju o svom tijelu i reprodukciji (pravo na pobačaj i osiguravanje dostupnosti, dostupna i za žensko zdravlje najpovoljnija kontracepcija, umjetna oplodnja i usvajanje djece bez obzira na bračni status i seksualno opredjeljenje)
• razvijanje ekološke svijesti
• razvijanje regionalne i međunarodne suradnje sa srodnim ženskim feminističkim organizacijama
• aktivno suprostavljanje nasilju nad ženama