Aktivnost uz izbore 2005.
Administratorica   
Nedjelja, 07 Siječanj 2007
Izbori 2005.
 
Rodna statistika rezultata izbora u Istarskoj županiji


Rodna statistika rezultata izbora i kandidacijskih lista ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova >>

Ustavni sud odbio je žalbu
Vlade Nikolića, nositelja liste IDS u Malom Lošinju, koji je u svojoj žalbi naveo da političke stranke HDZ, HSLS, HKDU, DC, IDF i HSS nisu vodili računa o ravnopravnosti spolova prilikom sastavljanja kandidacijskih lista.
Ustavni sud stao je na stanovište da žalba nije osnovana, budući da odredba članka 15. zakona “ne sadrži mjerilo na temelju kojega bi se moglo utvrditi postojanje povrede na koju žalitelj ukazuje. To znači da će primjena načela ravnopravnosti ovisiti o konkretnim okolnostima svake kandidacijske liste.”

Odluka Ustavnog suda potvrdila je predlagateljima onih desetak postotaka lista bez ijedne žene da sa svojom praksom mogu neometano nastaviti, jer je zakonska odredba koja ima osigurati ravnopravnost spolova neoperativna, neučinkovita i ukrasne naravi.

Ustavni je sud, kao interpretator zakonodavne volje, potvrdio da intencija zakonodavca nisu bile kandidacijske liste koje će doista predlagati žene na mjesta dlučivanja, već deklaratorna i općenita izjava kojom se, uz niz ostalih jednako toliko operativnih zakonskih odredbi, može lijepo hvaliti u inozemstvu.


Podnesena je žalba Ustavnom sudu

Vlado Nikolić, nositelj liste Istarskog demokratskog sabora za gradsko vijeće Malog Lošinja u suradnji sa Ženskom mrežom podnosi žalbu Ustavnom sudu radi kršenja antidiskriminacijskihg odredbi u postupku kandidiranja lista za gradsko vijeće.
Vlado Nikolić podnio je u suradnji sa Ženskom mrežom Hrvatske prigovor na sastav kandidacijskih lista koje imaju manje od 20% žena, tvrdeći da je nedvojbeno da takve liste svjedoče o diskriminaciji prema spolu. Županijsko izborno povjerenstvo odbilo je prigovor kao neosnovan s obrazloženjem: "Člankom 15. zakona propisano je da predlagatelj "prilikom sastavljanja liste dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova.". Citirana odredba, budući Zakon ne propisuje bilo kakve kaznene mjere za slučaj njenog nepoštivanja, ima deklaratoran značaj. Isto tako budući se nigdje u Zakonu preciznije ne određuje u kojem će se slučaju smatrati da je načelo ravnopravnosti zastupljeno, ocjena o tome je li došlo do podzastupljenosti na listama stvar je subjektivne procjene."
 


Prigovor Ženske mreže Hrvatske i Zelenih za Zagreb Državnom izbornom povjerenstvu na sastav kandidacijskih lista: Smatramo da sastav lista sastavljenih od više od 80 % osoba istog spola nedvojbeno pokazuje da sastavljači lista nisu vodili računa o načelu ravnopravnosti spolova, odnosno jednake prisutnosti žena i muškaraca u svim područjima javnog života.
Stoga tražimo da sljedeće liste odredite nevažećima zbog kršenja čl. 15. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave>>

Prigovor Mladih Kutine na sastav izbornih lista za Grad Kutinu >>

• Jedna od uzornijih i demokratskijih županija pala je na ispitu rodne ravnopravnosti. Statistička analiza učešća žena u Primorsko goranskoj županiji pokazuje da žene još uvijek dekoriraju kandidacijske liste i krase njihove zadnje trećine, sa kojih mjesta nemaju šanse doći na mjesta odlučivanja >>

Komentar kandidacijskih lista u Primorsko goranskoj Županiji:
Političke stranke vode antiženske politike, donose zakone koje osvajanjem vlasti ne kane implementirati i koriste žene kao statistice na svojim muškim listama. Ženska mreža Hrvatske poručuje: kandidacijske liste bez 40% žena su nelegitimne, nedemokratske i protuzakonite. Prekršitelji zakona ne mogu i ne smiju upravljati zajednicom>>

Analiza učešća žena na kandidacijskim listama u Istarskoj županiji: 18 % žena na općinskim listama, 29 % na gradskim, 26 % na županijskoj>>
• Grafički prikaz nepoštivanja Zakona o ravnopravnosti spolova u Istarskoj županiji ili koliko smo daleko od paritetne zastupljenosti na listama?>>

Analiza učešća žena na kandidacijskim listama u Osječko- baranjskoj županiji: Od ukupno 11 županijskih lista i 517 kandidata ima 195 žena ( 37,7%).
Niti jedna lista nema ženu za nositeljicu.
Ukupno 16 gradskih lista imaju 400 kandidata od toga 110 žena (27,5%)
Imamo tri liste čije su nositeljice žene>>

Primorsko goranska županija: Čak 26 lista bez ijedne žene
Čak 50 posto izbornih lista u Primorsko goranskoj županiji ne zadovoljava zakonske propise

Liste bez žena – nedemokratske
Ženska mreža traži da se na lokalnim izborima provodi zakon o ravnopravnosti spolova