NE komercijalizaciji javne televizije zbog nameta!
Administratorica   
Četvrtak, 15 Prosinac 2005
Ženska mreža Hrvatske prosvjeduje protiv pritisaka
na slobodu medija i neovisnost javne televizije

Ženska mreža Hrvatske prosvjeduje protiv niza pritisaka na slobodu medija i neovisnost javne televizije. Smatramo da su saborska rasprava o uređivačkoj politici HTV-a za koju Sabor nije nadležan, odluka Vijeća HRT-a kojom traže odgovornost Denisa Latina te financijski pritisak na HRT nalogom za naplatu PDV-a instrumentarij discipliniranja i nametanja autocenzure.

Rješenje Ministarstva financija o obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost HRT-a zastrašujuće koincidira sa javnom hajkom na Denisa Latina zbog posljednje emisije „Latinica“ i neugodno podsjeća na pokušaje gušenja slobode tiska porezom na šund i ostalim nametima kojima su trebali biti ušutkani kritičari tuđmanizma devedesetih godina.

Podsjećamo da je sloboda medija uvjet postojanja i razvijanja civilnog društva, te da su sve vrijednosti civilnog društva ugrožene postojanjem i najmanje sumnje da najviše političko tijelo RH kani utjecati na uređivačku politiku pojedinih medija.

Financijsko discipliniranje javne televizije kao sagledivu posljedicu najavljuje dalje komercijaliziranje programskih sadržaja, mada bi javna televizija trebala biti slobodna od utjecaja tržišta i hrvatskoj publici ponuditi informativne, obrazovne i kulturne sadržaje koji ne moraju izdržati komercijalnu utakmicu.

Saglediva je posljedica ovakve cenzorske financijske politike i veći broj golih i polugolih ženskih tijela na javnoj televiziji, senzacionalističkih prikaza kuhinja, spavaćih soba i donjeg rublja poznatih i nepoznatih žena i smanjenje ionako malog javnog prostora u kojemu je moguć prikaz ravnopravosti spolova, politika jednakih mogućnosti ili djelovanje aktivistkinja za ženska ljudska prava.

Tražimo dosljedno poštovanje autorskih sloboda i prava na slobodu javne riječi za medije i onda kada se rezultat te slobode ne sviđa vladajućoj stranci. Insistiramo na slobodi i pluralizmu za javnu televiziju!

Bojana Genov, koordinatorica
U Malom Lošinju, 15. prosinca 2005.