lood
četvrtak, 18.05. / 18:45 Zagrebački odrezak  18:35 - 18:50 slušaj NOUVELLE VAGUE Ever Fallen In Love
home  > vijesti  > politika
 : :  politika
 : :  kultura
 : :  sport
Radio 101
 Politika
Arhiva
Žene traže ukidanje privilegiranog položaja Katoličke crkve u Hrvata

Katolička crkva je u povlaštenom položaju u odnosu na druge vjerske zajednice, institucije i aktere civilnog društva, te podržava diskriminaciju žena i osoba homoseksualne orijentacije, tvrde u Ženskoj mreži. Zahtijevamo otkazivanje bilateralnih sporazuma s Vatikanom koji daju privilegirani status Katoličkoj crkvi i dokidanje financiranja te crkve iz državnog proračuna, te uvođenje crkvenog poreza koji će vjernici uplaćivati prema slobodnom izboru.

Ženska mreža traži potpuno povlačenje programa spolnog odgoja Teen star iz škola. Naime, taj program se na zahtjev roditelja i odobrenje Ministarstva školstva još uvijek provodi u nekim školama, a u Mreži smatraju da ako ga već neki žele pohađati, to trebaju činiti u prostorijama izvan škole.

Riječ ima Anamarija Gospočić iz Ženske mreže

© 2002, Radio 101, design by modus   development by zviz