<<< Natrag

Datum objave: 20.10.2004   Rubrika: Novosti

BOJANA GENOV, KOORDINATORICA ŽENSKE MREŽE HRVATSKE, O PODRŠCI KANDIDATURI JADRANKE KOSOR
Jadranka Kosor je limitirana kao članica konzervativne stranke

Žena u ovom društvu ne smije odgovoriti da joj se živo fućka u kakvom joj je stanju kuća jer s takvim odgovorom pada. U tom smislu Jadranki Kosor treba gledati »kroz prste«

Razgovarala Ira CUPAĆ MARKOVIĆ

Kandidatkinja HDZ-a za predstojeće predsjedničke izbore je Jadrnka Kosor, do sada jedina žena koja je istakla kandidaturu za predsjedničko mjesto. U nastupnom govoru rekla je da je podržava Ženska mreža Hrvatske, koju čini 47 ženskih udruga, pa smo o tome razgovarali s koordinatoricom Ženske mreže Hrvatske Bojanom Genov.
    – Sama činjenica da se radi o ženi kao predsjedničkoj kandidatkinji nije razlog neše bezuvjetne podrške. Izjave i politiku Jadranke Kosor vagat ćemo kao i poteze svakog drugog predsjedničkog kandidata. Nije pitanje spol kandidata već je li kandidat u stanju voditi aktivnu rodnu politiku koja poboljšava položaj žene u društvu. Mi smo s njom bile na razgovoru 20. kolovoza, upoznale je i uručile joj Izbornu platformu te vrlo jasno rekle da će oni kandidati koji budu sukladno Platformi vodili aktivnu žensku politiku dobiti našu podršku. Budući da je Kosor kod najave kandidature izjavila da ima našu podršku, zaključujem da je spremna stati iza Platforme, što je za nas vrlo značajno.
   
Političarka dodatno pragmatična

Ali ona je u javnosti oličenje političarke koja promiče ulogu žene majke, čuvarice ognjišta, kojoj je dužnost na porodiljskom ostati do treće godine djeteta. U Izbornoj platformi Ženske mreže Hrvatske među ostalim traži se besplatni pobačaj, oštre i lako provedive sankcije za one koji pobačaj odbiju učiniti, potom liberalni spolni odgoj već od vrtića, lako dostupnu sterilizaciju i umjetnu oplodnju, ukidanje vjeronauka u školama i povratak u konfesionalne zajednice. Kako to ide zajedno s javno proklamiranom politikom kandidatkinje Kosor?
    – Točno je da Kosor u javnosti stvara tu sliku vezanu uz stereotipe žene, majke i domaćice, i to je jedan od razloga zbog kojih Ženska mreža ne može bezuvjetno podržati Jadranku Kosor. Dosadašnje ankete pokazuju da Kosor ima dosta veliku podršku biračkog tijela. Ta podrška nije iz onih razloga koje bismo mi u Ženskoj mreži Hrvatske voljeli, već upravo iz angažmana Jadranke Kosor vezano uz priče o dostojanstvu obitelji, trogodišnjem porodiljskom dopustu i slično, ali očito je da to patrijarhalno društvo voli i da se biračima to sviđa, a političari su pragmatični. Žena mora biti dodatno pragmatična
Inicijative na tragu očekivanja Ženske mreže
   
    Jadranka Kosor je u posljednje vrijeme pokrenula nekoliko inicijativa koje su na tragu onoga što Ženska mreža Hrvatske očekuje, naprimjer inicijativu o promjeni zakona po kojoj ne smije biti manje od 40 posto žena na kandidacijskim listama. Zauzela se za to da se nasilje nad ženama ne tretira isključivo kao obiteljski problem već da se razumije kao društveni problem kojeg treba rješavati institucionalno.
i paziti što govori. Podrazumijeva se da je ona odgovorna za kuću, domaćinstvo i obitelj i ona mora biti čudotvorka da bi još bila uspješna na poslu. Još nisam čula da je neka odgovorila, meni se živo fućka u kakvom mi je stanju kuća, to nije područje mojih ambicija. U ovom društvu žena tako ne smije odgovoriti jer s takvim odgovorom pada i u tom smislu treba Jadranki Kosor gledati »kroz prste«. Treba razumjeti da je ona unutar vrlo konzervativne stranke i konzervativnog društva došla do utakmice za prvu osobu u državi. Tim okolnostima ona je limitirana i sigurno u predsjedničkoj kampanji neće reći da podržava prava na brak homoseksualaca. Moje je mišljenje da ne treba predsjedničkoj kandidatkinji davati zahtjeve koji će njoj onemogućiti da uopće ima šansu za uspjeh.
   
Kampanja ovisi o osobnoj kulturi kandidata

Mislite li da će ova kampanja upravo zbog činjenice da se tek drugi put za mjesto prve osobe u državi kandidira žena biti obilježena diskriminirajućim tonovima upravo na toj muško – ženskoj relaciji?
    – Puno ovisi o tome kakvih će sve profila biti predsjednički kandidati. Kampanja će ovisiti prvenstveno o osobnoj kulturi kandidata i tome koliko su prihvatili i koliko su do njih uopće doprle civilizacijske novosti. S obzirom da se očekuje kandidatura nekih osoba čije smo reakcije već imali prilike čuti u javnosti, naprimjer Ante Kovačevića, možemo očekivati i seksističke ispade tijekom kampanje. Prva izjava već je pala, predsjednik HSU kaže da sve što o njoj može reći jest da je simpatična kao žena. U svakom slučaju, očekujem da će u predsjedničkoj kampanji Jadranka Kosor biti izložena izazovima kojima muški kandidati neće te u tom kontekstu izražavam punu solidarnost žene sa ženom.

© Copyright 2002 NOVI LIST d.d. Sva prava pridržana.
Engine design by
1-0-1;2