Slobodna Dalmacija 27.1.2005.

ISKORAK, KONTRA I ŽENSKA MREŽA ZALAŽU SE ZA
HITNO RASPUŠTANJE POVJERENSTVA ZA PROSUDBU

Udruge traže suspenziju
spolnog odgoja TEENStar

ZAGREB - Udruge Iskorak, Kontra i Ženska mreža Hrvatske zatražili su u srijedu suspenziju programa cjelovitog spolnog odgoja u školama TEENStar, koji podupire Katolička crkva, te hitno uvođenje programa seksualne edukacije "Ljudska seksualnost i kvaliteta življenja" skupine stručnjaka, civilnih udruga i Zavoda za školstvo. Udruge traže i hitno raspuštanje Povjerenstva za prosudbu programa seksualne edukacije koje je ovih dana osnovalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. U protivnom, najavljuju pokretanje peticije te obraćanje međunarodnoj zajednici.
- Povjerenstvo je 'sklepano' na brzinu, a neki od članova upitne su moralne i stručne kvalitete. Predsjednik Povjerenstva dr. Vladimir Gruden, primjerice, poznat je po homofobičnim stavovima, protivnima znanstvenoj istini, a zbog kojih ga je ukorila Hrvatska liječnička komora - istaknula je Bojana Genov, koordinatorica Ženske mreže Hrvatske, dodajući kako primjera homofobije u Povjerenstvu ima još.
- Nisu poznati kriteriji na osnovi kojih su izabrani članovi Povjerenstva. Primjerice, u njemu je pet teologa i to iste konfesije, a samo jedan pedagog te nijedna predstavnica ženskih udruga. Ne želimo novi vjeronauk u školama! - poručila je predsjednica udruge Kontra Sanja Juras.
Podsjetimo, u školama se trenutačno kao izvannastavne aktivnosti provode dva programa koji obrađuju problematiku spolnosti - TEENStar i MEMOAIDS, koji je program prevencije od AIDS-a. Ministarstvo znanosti je, u želji da se napokon definira mogućnost i oblik uvođenja seksualne edukacije u školama, osnovalo spomenuto Povjerenstvo, koje do 1. travnja treba prosuditi kvalitetu postojeća dva programa i trećeg koji je predložila skupina stručnjaka, te eventualno donijeti novi.
No, u udrugama smatraju da se TEENStar treba izbaciti zbog diskriminatorskih tvrdnji, suprotnih zakonu, Ustavu i Konvenciji o pravima djeteta, a Sanja Juras je navela kako se stoga vodi istraga protiv Udruge koja ga provodi u školama.
Državna pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Gordana Lukač je kazala da je Hrvatska dužna i prema međunarodnim konvencijama uvesti spolni odgoj u škole. Na zahtjev ovih udruga, kaže, bila je zatražila iz MZOS-a da joj dostave program TEENStar. No, kaže, umjesto programa dostavili su joj "materijale koji se odnose na program".
- Pokaže li se da ministarstvo nema program TEENStar, te da ga je donijelo samo na osnovi preporuka Hrvatske biskupske konferencije, udruge Iskorak, Kontra i Ženska mreža Hrvatske zatražit će ostavku ministra Dragana Primorca - poručila je Bojana Genov.

M. CVRTILA
   

Uzelac: Seksualnost ne može stati u jedan predmet

Neupitno je uvođenje programa seksualne edukacije u škole, samo je pitanje hoće li to biti kroz jedan ili više predmeta, kazao je u srijedu na novinskoj konferenciji državni tajnik za znanost dr. Slobodan Uzelac. On je istaknuo da se toj temi treba pristupiti odgovorno, a drži kako je ljudska seksualnost kompleksno pitanje koje ne može stati u samo jedan predmet. Rekao je da će na zahtjeve udruga odgovoriti kada dobije i vidi njihove argumente, a što se tiče članova Povjerenstva koji su, kaže, stručnjaci, konačnu odluku neće donijeti jedan čovjek. Osim stručnjaka, svoja će mišljenja o ovoj temi moći reći učenici, roditelji i ostala javnost i to na forumu koji se u srijedu napokon otvara na web stranicama MZOS-a.

Ministarstvo demantiralo tvrdnje pravobraniteljice

Ministarstvo znanosti je u priopćenju za medije u srijedu demantiralo tvrdnje pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, navodeći kako su joj 23. prosinca prošle godine dostavili cjelovit program spolnog odgoja TEENStar, kao i materijale s predstavljanja tog programa iz ožujka prošle godine te radove za seminar za taj program. Iz ministarstva su dostavili i preslik, klasu te urudžbeni broj dopisa upućenog pravobraniteljici.

Voditelj Internet odjela: Augustin Gattin
Internet podrška: NETmedia d.o.o.
© Sva prava pridržana: SLOBODNA DALMACIJA, 1999-2005.