ŽENSKA MREŽA I B.a.B.e. O INDIREKTNOJ DISKRIMINACIJI

Žene u udžbenicima inferiorne i pasivne

ZAGREB - U Hrvatskoj nema seksističkih zakona, ali ima indirektne diskriminacije žena - osnovni je naglasak paralelnog izvještaja koji je desetak ženskih nevladinih udruga koncem prošle godine podnijelo Odboru za eliminaciju diskriminacije žena UN-a, a čiji su sadržaj u ponedjeljak na konferenciji za novinare predstavile Ženska mreža i B.a.b.e. Riječ je o izvještaju koji je UN-ov odbor, zajedno s onim kojega je podnijela Vlada RH, koristio kao osnovu za svoj zaključak da se Hrvatska i dalje nalazi u krugu zemalja u kojima su žene diskriminirane.
Željka Jelavić i Martina Belić na konferenciji za novinare- Nekoliko istraživanja potvrdilo je da su žene u školskim udžbenicima stereotipno prikazane kao inferiorne i pasivne, a njihova najčešće spominjana zanimanja jesu pralje, kuharice, učiteljice i medicinske sestre - ustvrdila je Željka Jelavić iz Ženske mreže. Kao potvrdu diskriminacije ona je navela i primjer strukture rukovodećeg kadra u prosvjeti: iako je riječ o djelatnosti kojom dominiraju žene, samo 36 posto njih su ravnateljice osnovnih škola, a tek 32 posto srednjih škola.
Martina Belić iz udruge B.a.B.e upozorila je da postotak zaposlenih žena neprestalno opada, te da upravo žene čine većinu u kategoriji građana koji dulje od jedne godine čekaju posao. Ona je izrazila i bojazan da statistike o dramatičnom padu broja pobačaja nisu točne budući da u njih nisu uključeni podaci o ilegalno obavljenim prekidima trudnoće u privatnim klinikama. Zapreka punoj ravnopravnosti spolova je i veliki utjecaj koji, prema njihovu mišljenju, ima Katolička crkva na nastavu seksualnog odgoja u školama.
Podnositeljice paralelnog izvještaja najviše je zgrozila nepripremljenost i neupućenost predstavnika državne administracije, a posebno nastup državnog tajnika u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Nevia Šetića pred UN-ovim odborom.
On je, prema njihovim riječima, na pitanje o razlozima ranog odlaska romske djece iz škola, doslovce odgovorio: "Mnogo ih se doselilo u vrijeme rata, i samo nestanu iz škole. Oni se mnogo miču, ali se onda učvrste."

M. K. SABOLIĆ
   

DOKAZI O DISKRIMINACIJI

udio nezaposlenih žena konstantno raste
nerazmjerno malen broj žena na rukovodećim funkcijama
nasilje u obitelji kažnjava se samo novčanom kaznom
nedovoljan broj ženskih skloništa
u školskim udžbenicima žene su stereotipno prikazane
na listi HZZO-a kontraceptivi sve rjeđi