HRVATSKI POLITIČKI DNEVNIK
Puna, grafički dotjerana verzija
Unutarnja politika
(12/15)

 

 

Petak,
22. listopada 2004.

  TISKANJE
TEKSTA
 

Genov: Kosor preslobodno protumačila naše zalaganje

ZAGREB – Ženska mreža Hrvatske ne podržava ni jednu stranku ili kandidata na bilo kojoj izbornoj razini pa tako ni Jadranku Kosor, rečeno je u četvrtak na konferenciji za novinare Ženske mreže.
Koordinatorica za zagrebačku regiju Đurđica Kolarec naglasila je da je Ženska mreža Hrvatske mreža feminističkih, nevladinih i nestranačkih organizacija i da se zalaže za povećanje broja žena u politici te da zbog toga pozdravlja kandidiranje žena u što većem broju.
»Jadranka Kosor preslobodno je protumačila njihovo zalaganje za žensku kandidaturu«, rekla je koordinatorica mreže Bojana Genov. Naglasila je da ne demantira izjavu Jadranke Kosor, nego da je samo nadopunjuje objašnjenjem da formalnu podršku Ženske mreže ne može dobiti ni jedan kandidat.
Ženska mreža Hrvatske sastoji se od 45 ženskih nevladinih organizacija i neizbježno je da neki put dođe do različite interpretacije nekih temeljnih stavova, naglasila je Genov. Dodala je da je Jadranki Kosor platforma, koja sadrži temeljne zahtjeve Ženske mreže, predana samo kao radni materijal, a ne kao uvjet potreban za podršku Mreže, kao i svim drugim kandidatima.
Đurđica Kolarec podvukla je da Ženska mreža na žene u političkim strankama gleda kao na moguće političke saveznice radi daljnje promocije i uspostave ravnopravnosti spolova, čija je realizacija preduvjet demokratizacije društva. Na pitanje zašto je organizacija B.a.B.e. u srijedu istupila iz Ženske mreže, Kolarec nije dala konkretan odgovor. Informaciju o istupanju, rekla je, nisu primili od same te udruge nego putem medija i nisu upućeni u prave razloge. U Mreži žale zbog tog događaja i smatraju da se radi o nesporazumu.

Ivana Bajt

VRH TEKSTA