Novosti ::

Petak, 19. svibnja 2006.

 

Ženska mreža traži raskid ugovora s Vatikanom

N. REBERŠA
Najveća prepreka ostvarenju ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj je povlašten položaj Katoličke crkve, kazala je koordinatorica Ženske mreže Hrvatske Bojana Genov na konferenciji za novinare. Zbog toga Ženska mreža Hrvatske traži otkazivanje bilateralnih ugovora s Vatikanom koji Katoličkoj crkvi daju privilegiran položaj protivan Ustavu. Katolička crkva ne smije se miješati u seksualni odgoj u školama, a ne smije održavati vjerski odgoj u bilo kojoj formi u javnim školama već ga treba provoditi u institucijama i prostorima koje je osigurala Crkva. Ženska mreža tvrdi i da Katolička crkva ne smije zadirati u žensku kontrolu nad vlastitim tijelom, a zalaže se i za ukidanje proračunskog financiranja Crkve i uvođenje crkvenog poreza kojim bi vjernici sami odlučili koju će vjersku zajednicu financirati.

T. P.