Zadnja

Petak, 24. studenog 2006.
 

Komemoracija na stratištu Magde Herucine

D. LOVROVIĆ

ZAGREB -

»Zaboravljeni femicid«, komemoracija za žene žrtve inkvizicije, održan je jučer na mjestu za koje se pretpostavlja da je bilo stratište posljednje vještice spaljene u Zagrebu Magde Herucine. Tom je komemoracijom Ženska mreža Hrvatske započela kampanju »16 dana aktivizma« kojom se želi istaknuti da je nasilje nad ženama temeljna povreda ljudskih prava te kriza javnog morala i prepreka za ravnopravnost, razvoj, sigurnost i mir.
Suzana Kulović je uime Ženske mreže Hrvatske podsjetila da su sve žrtve inkvizicije nedužne. Pozvala je sve, osobito Crkvu, da razmisle o ženama i njihovu položaju, izrazivši nadu da neće biti potrebno 300 godina koliko je prošlo od završetka doba inkvizicije pa do ožujka 2000. godine kada je papa Ivan Pavao II. zločine inkvizicije uvrstio među povijesne grijehe Crkve.

T. P.

Printaj članak!