INFORMATIVNO POLITIČKI DNEVNI LIST
Vrijeme posljednje izmjene: 21. siječanj 2005, 10:58:02, broj trenutnih posjetitelja na stranici: 106
 NASLOVNA
 SVIJET
 HRVATSKA
 OSIJEK
 SLAVONIJA I
 BARANJA
 KULTURA
 SPORT
 ZANIMLJIVOSTI
 AUTOMOBILI

 INFOCENTAR


 VRIJEME
 TV PROGRAM
  FORUMI

STRIP

 IMPRESSUM

 MARKETING
 PRETPLATA
 PRETRAŽIVANJE
 ARHIVA VIJESTI 
Vaš komentar na ovaj tekst

21.1.2005
VLADIN URED ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA OBJAVIO KRATAK VODIČ KROZ KONVENCIJU O UKLANJANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA
Naoružane konvencijom, u obračun s diskriminacijom

U Hrvatskoj se svakodnevno i učestalo krše osnovna ženska prava. Koja su to prava i koji ih pravni dokumenti štite, kako se ona primjenjuju u praksi, konačno je sveobuhvatno obrađeno u zborniku radova "Kratak vodič kroz Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) - i njezina primjena u Republici Hrvatskoj". To je "prva u nizu planiranih studija, publikacija i priručnika upravo pokrenute Biblioteke ONA, Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH", uvodna je napomena predstojnice Ureda Helene Štimac-Radin. Hvalevrijedan projekt simbolično je objavljen u povodu 25. obljetnice UN-ove Konvencije, ali i kako bi pobudio pozornost javnosti prema neriješenom spletu pitanja rodne (ne)ravnopravnosti.
MUŠKARCIMA PROMJENE NE TREBAJU
"Nedovoljno je poznato da su ovom konvencijom žene dobile međunarodni pravni instrument u borbi protiv diskriminacije na osnovi spola, koji je toliko moćan", piše Dubravka Šimonović, članica UN Odbora za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena i načelnica Odjela za ljudska prava Ministarstva vanjskih poslova. Misao vodilja bila je da prava treba znati da bi ih se moglo uživati i štititi.
Na žalost, među sedam potpisnica vodiča i prijevoda međunarodnih pravnih akata, nije se omaknulo ni jedno muško ime, ni jedan muškarac koji bi eventualno nešto mogao reći o problemu koji je gorući i u razvijenijim zemljama od naše. Naravno, oni kojima je dobro ne trebaju promjene.
Zbornik radova supotpisale su Rada Borić, predavačica na Ženskim studijima u Zagrebu i lektorica hrvatskog jezika na sveučilištu u Helsinkiju, Bojana Genov, koordinatorica saveza 45 nevladinih udruga Ženske mreže Hrvatske, Gordana Lukač Koritnik, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Nella Popović, stručna savjetnica u Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova, Gordana Sobol, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Sabora RH te već spomenute Helena Štimac-Radin i Dubravka Šimonović.
TEŽE UOČLJIVA NEIZRAVNA DISKRIMINACIJA
Prvi dio knjige sadrži kratak vodič kroz Konvenciju i rad Odbora za uklanjanje diskriminacije žena, probleme i pitanja koja se javljaju pri praktičnoj primjeni ženskih prava te preporuke Odbora za pojedine države o načinu njihova uklanjanja. Drugi dio knjige, i za poznavatelje Konvencije najzanimljivi, odnosi se na viđenje primjene Konvencije u Hrvatskoj iz raznih kutova gledanja najznačajnijih predstavnica institucija i nevladinih udruga za promicanje i zaštitu prava žena. U trećem dijelu u cijelosti su predstavljeni prijevodi Konvencije i Fakultativnog protokola, temeljni propisi hrvatske zakonodavne i izvršne vlasti te primjerice javnosti gotovo nepoznati Zakon o ravnopravnosti spolova, kao i Nacionalno izvješće o provedbi ciljeva Milenijske deklaracije.
Konvencija čijeg službenog prijevoda na hrvatski jezik još uvijek nema, sadrži definiciju prema kojoj je diskriminacija "svaka razlika, isključenje ili ograničenje na osnovi spola, kojem je svrha ili posljedica da ženama ugrozi ili onemogući priznanje, uživanje ili korištenje ljudskih prava i osnovnih sloboda". Definicija prema tome uključuje teže uočljivu neizravnu diskriminaciju žena - koja se otkriva tek pomoću pokazatelja, statistika i analiza, što je, pak, druga strana medalje svih problema s kojima se suočavaju žene u provedbi Konvencije, ali i drugih pravnih akata. Da se u tome ipak donekle uspjelo, vidljivo je iz prošlogodišnjeg Nacionalnog izvješća Vlade RH o provedbi Milenijske deklaracije, gdje se uz ostalo obrađuju stanja i trendovi u Hrvatskoj na temelju mjernih pokazatelja.
Statistički podaci ukazuju na to da ne postoji spolni raskorak s obzirom na pristup dostupnosti obrazovanja, no i dalje se uočavaju razlike koje postoje u odabiru srednjih škola i fakulteta, što reflektira još uvijek podjelu rada na muška i ženska zanimanja. Isto tako, kristalno je jasno čak i površnim pregledom udžbenika da Hrvatska u nastavne planove i programe nije uvela rodno osjetljivo obrazovanje da bi se uklonili spolni stereotipi, niti provela edukaciju odgojitelja i nastavnika u smjeru promicanja ravnopravnosti spolova.
SAMO 14 GRADONAČELNICA
Što se tiče područja rada i zapošljavanja žena, pokazalo se da su one koncentrirane u slabije plaćenim djelatnostima. One čine većinu u tekstilnoj industriji, ugostiteljstvu i trgovačkim uslugama i obrazovanju. Stopa zaposlenosti žena od 37,1 posto znatno je niža od stope zaposlenosti muškaraca, koja se kreće 50,7 posto, a da ne govorimo da žene čine gotovo 60 posto nezaposlenih u Hrvatskoj. Politička participacija žena također nije zadovoljavajuća iako se ipak od prvih izbora do danas broj žena u parlamentu popeo na oko 22 posto, dok je u tijelima vlasti na lokalnoj razini njihov udjel katastrofalan. Tek ilustracije radi, uz to valja spomenuti da imamo samo 14 gradonačelnica u zemlji. Da Konvencija ne bi ostala samo slovo na papiru, dodatno je osigurana još jednim međunarodnopravnim instrumentom koji jača nadzorne mehanizme CEDAW-a. Donošenjem Fakultativnog protokola Odboru se omogućuje pokretanje istražnog postupka, ako se radi o sustavnom ili teškom kršenju ljudskih prava ili pak nadzor nad zaštitom prava iz Konvencije. Zahvaljujući upornoj ženskoj inicijativi, posebno onoj iz nevladinog sektora, napredak je uočljiv, a načelo ravnopravnosti spolova postalo je jedna od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, no promjene na svojoj koži žene presporo osjećaju. - Ravnopravnost spolova - kaže Gordana Sobol - znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, što znači jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata. No, sudeći prema Milenijskom izvješću, to još uvijek, osim u formalnom smislu, nije tako. Do 2015. godine potrebno je provesti najvažnije milenijske podciljeve, primjerice toliko najavljivanu reformu školstva, "povećanje sudjelovanja žena u procesu donošenja političkih odluka, ekonomsko osnaživanje žena, suzbijanje svih oblika nasilja nad ženama, unaprjeđenje vođenja statističkih podataka, jačanje medijske potpore ravnopravnosti spolova, usklađivanje privatnog i profesionalnog života, osnaživanje institucionalnih mehanizama i jačanje civilnog društva", navodi Helena Štimac-Radin. Značenje CEDAW-a je i u tome da je Hrvatska kao njegova potpisnica, želi li postati dijelom Europske unije, jednostavno obvezna praktično primijeniti i "poduzeti sve prikladne mjere kako bi eliminirala postojeće zakone, propise, običaje i prakse koji predstavljaju diskriminaciju žena".
U svakom slučaju, prva knjiga Biblioteke ONA potvrđuje nužnost i važnost suradnje državnih institucija i civilnog društva te ostavlja za sobom nestrpljivo iščekivanje budućih projekata.

(Autor: Andrea VUKELIĆ)

Vaš komentar na ovaj tekst

 
 Hrvatska
 OSTALE VIJESTI
 • MINISTRI BIVŠE VLADE SMATRAJU DA SE TAJNI UGOVOR S DT-om NEĆE MOĆI OBJAVITI
  Dijelovi ugovora tajna zauvijek?
 • NASTAVLJENA POLITIČKA PREPUCAVANJA HNS-a I SDP-a OKO ISTRAŽNIH POVJERENSTAVA
  PUSIĆ: Zakon koji je predložio SDP - lakrdija
 • SABORSKA RASPRAVA JUČER PROTEKLA U NATEZANJIMA I PROLONGIRANJU GLASOVANJA O ZAHTJEVIMA HSP-a
  Sabor odgodio glasovanje o istupanju Hrvatske iz projekta Družba Adria
 • VLADIN URED ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA OBJAVIO KRATAK VODIČ KROZ KONVENCIJU O UKLANJANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA
  Naoružane konvencijom, u obračun s diskriminacijom

 • JUČER PROVEDEN REFERENDUM U SVIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
  GSV poništio liječnički - zdravstveni radnici za granski kolektivni ugovor
 • EUROPSKI POVJERENIK ZA PROŠIRENJE OLLI REHN
  Nema pregovora bez suradnje s ICTY-jem
 • U VLADI PREDSTAVLJENA NOVA STRATEGIJA POMOĆI SVJETSKE BANKE HRVATSKOJ
  Zajam od 1,5 milijardi dolara za ulazak u EU
 • ŠEF KLUBA ZASTUPNIKA HNS-a I PGS-a TVRDI DA GA JE PREMIJER KONTAKTIRAO U VEZI S ISTRAŽNIM POVJERENSTVOM TE OPTUŽUJE HDZ I SDP DA STVARAJU VELIKU KOALICIJU
  SANADER: Lesar bezočno laže!
 • U SAŽETKU UGOVORA O PRIVATIZACIJI HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA NASLUĆUJE SE EKSKLUZIVNO PRAVO PRVOOTKUPA NJEMAČKOM PARTNERU - DEUTSCHE TELEKOMU
  Tajni ugovor Račanove vlade


 • -----------------------------------------------------------------

  Copyright:
  Medijski centar "Glas Slavonije"
  Glas Slavonije
  informativno politički dnevni list

  Svi tekstovi na stranicama smatraju se vlasništvom Glasa Slavonije i nedozvoljeno je
  svako neovlašteno kopiranje i objavljivanje u drugim medijima