Ny rapport: Security on whose terms? If men and women were equal  
  Ny rapport  

05-06-15
Kroatiska kvinnor kämpar för kvotering

Fler kvinnor i de lokala politiska församlingarna – det var målet för Croatian Women´s Network inför lokalvalet i maj. Med ett blixtlås i rosa och blått som symbol försökte man pressa på för kvoterade listor.

– Lagen säger att listorna ska vara kvoterade, men det är det inte någon som bryr sig om. Hos oss tas en lag utan straff inte på allvar, berättar Sanda Malbasa från Center for Education, Counseling and Research (CESI), som ingår i Croatian Women’s Network.

Under de senaste åren har mycket hänt vad det gäller jämställdhet i Kroatien. En ny jämställdhetslag togs 2003 och landets första jämställdhetsombudsman kom på plats 2004. Men tyvärr betyder inte det att människor har ändrat sitt sätt att tänka, förklarar Sanda Malbasa. Inför valet blev det tydligt att det fortfarande ofta handlar om läpparnas bekännelse när det gäller jämställdhet, menar hon.

– När vi sökte upp partierna var de inte alls intresserade av att ha kvinnor på sina listor. Om de hade kvinnor med så var det långt ner på listorna. Hos valkommissionen och konstitutionsdomstolen fick vi svaret att lagen inte går att använda.

Croatian Women´s Network krävde 40 procent kvinnor på partilistorna. Men i verkligheten blev det inte mer än ungefär 20 procent valbara kvinnor på listorna.

Inte heller kroatisk media tog kvoteringen på allvar.

– Vi brukar få stöd av media i våra frågor. Men de kunde inte se någon mening med kvotering. Nästa steg blir att slipa våra argument gentemot journalister. Om vi vinner deras öra så har vi nått halvvägs.

De institutioner för jämställdhet som finns i Kroatien idag ”skrapar bara lite på ytan” och kommer inte åt de underliggande problemen för kvinnors deltagande, menar kvinnorna i nätverket. Egentligen är det stora problemet den bristande medvetenheten bland allmänheten. Därför är det så viktigt att driva kampanjer som når ut brett. För även om Croatian Women´s Network inte fick gehör för kampanjen om kvotering i lokalvalen så fick arbetet positiv effekt, menar Bojana Genov som är koordinatör för Women´s Human Rights Group Losinj och Croatian Women´s Network.

– Det viktigaste resultatet av kampanjen var att vi fick igång en offentlig debatt om vad jämställdhet är.

Nätverket på studiebesök i Sverige
En vecka i maj var en grupp kvinnor från Croatian Women´s Network på studiebesök i Sverige. Syftet var att kvinnorna skulle få en inblick i hur svenskt jämställdhetsarbete fungerar.

– Vi kom hit för att få veta mer om era institutioner som arbetar med jämställdhet. Vi har i princip samma institutioner och lagar som ni, men de fungerar inte, säger Bojana Genov.

Kvinnorna besökte en rad olika institutioner som arbetar med jämställdhet, bland annat JämO, HomO och jämställdhetsenheten vid Länsstyrelsen i Stockholm.

– Besöket på HomO var särskilt intressant för oss. Vi fick många exempel på konkreta fall och hur man löst dem. Det var också spännande att höra om svenska HomO:s sätt att arbeta med kampanjer riktade mot allmänheten, framhåller Sanja Lubas från Lesbian Group Kontria.

Kvinna till Kvinna stöder flera kvinnoorganisationer som ingår i nätverket Croatian Women´s Network. Ett viktigt arbetsområde för nätverket är sexualundervisning. Katolska kyrkan har hittills varit involverad i denna undervisning, något som nätverket arbetat mot. Från och med nästa år kommer kyrkan inte längre att delta i sexualundervisningen i skolorna.


Agneta Söderberg Jacobson, Kvinna till Kvinna

 

 
”51 % kampanjen”. Symbolen för Croatian Women´s Networks kampanj om kvotering var ett rosa och blått blixtlås. Symboliken är klar; båda sidorna behövs för att blixtlåset ska fungera.

Sanda Malbasa, Center for Edu-cation, Counseling and Research.

Bojana Genov, koordinatör för Croatian Women’s Network.

Sanja Juras, Lesbian Group Kontria.