<<< Natrag

Datum objave: 25.1.2005   Rubrika: Novosti

POTAKNUTE NAPISIMA NAŠEG LISTA O ILEGALNIM POBAČAJIMA ŽENSKA MREŽA TRAŽI OD MINISTARSTVA ZDRAVSTVA PROMPTNU AKCIJU
U ginekološkim ambulantama i pjesmama protiv abortusa

Gotovo u svim ordinacijama u sustavu javnog zdravstva izloženi su promidžbeni materijali različitih pro life udruga pa čak i pjesnička ostvarenja glavnih sestara i primalja na prijamnim pultovima, koje ženu pozivaju na odgovornost zbog ubojstva, ističe koordinatorica Mreže Bojana Genov

ZAGREB – Potaknute napisima našeg lista o ilegalnim pobačajima u državnim bolnicama, članice Ženske mreže zatražile su jučer od ministra zdravstva i socijalne skrbi da hitno ispita točnost tih navoda, da iz ginekoloških ordinacija ukloni sve ideološke i vjerske poruke, da zaštiti žene od iznuđivanja i šikaniranja prilikom ostvarenja prava na legalni pobačaj te da se založi za uvođenje spolnog odgoja u obrazovni sustav.
    – Gotovo u svim ginekološkim ordinacijama u sustavu javnog zdravstva izloženi su promidžbeni materijali različitih pro life udruga pa čak i pjesnička ostvarenja glavnih sestara i primalja na prijamnim pultovima, koje ženu pozivaju na odgovornost zbog ubojstva. Istovremeno, u tim ordinacijama nedostaje informacija o kontracepciji, menopauzi, spolno prenosivim bolestima... Posljedica je toga veliki broj ilegalno obavljenih, odnosno neprijavljenih pobačaja koji ženama ugrožavaju zdravlje i fertilitet te ih izlažu neprimjerenom poniženju i enormnim troškovima, ističe koordinatorica Mreže Bojana Genov, dodajući kako i podaci o prekidima trudnoće prema prebivalištu žena ukazuju na moralizatorsko i ideologizirano ponašanje zdravstvenog osoblja.
   
Ispitati uzroke

Velik broj žena, naime, ne bira za obavljanje pobačaja najbližu zdravstvenu ustanovu, nego se izlaže dodatnim troškovima i naporima kako bi izbjegle sramoćenje i šikaniranje u sredini u kojoj će biti prepoznate.
    Genov od ministarstva traži i da ispita uzroke porasta broja pobačaja koji se u podacima Zavoda za javno zdravstvo nalaze u kategoriji »ostali prekidi trudnoće«, a ta se kategorija iz godine u godinu brojčano povećava pa je 2003. godine zabilježeno 28,2 posto takvih pobačaja.
    Dopisom se, između ostalog, upozorava i na preporuke UN-ova Odbora za uklanjanje diskriminacije žena, koji upozorava na to da organizacije u vezi s Crkvom negativno utječu na Vladinu politiku prema ženama.
   
Sestre nisu ovlaštene

Pomoćnik za inspekciju u Ministarstvu zdravstva Neven L
Genov: Očekujemo energičniju reakciju ministarstva
   
    Reakciju inspektora Genov ne smatra zadovoljavajućom.
    – Ministarstvo nije saznalo za pobačaje na crno jer ih to ne zanima. U vašem listu objavljena su imena dviju osoba koje su imali dovoljno građanske hrabrosti i stručnog morala da posvjedoče o tome. Očekujemo energičniju reakciju od resornog ministarstva, odlučna je Genov.
jubičić složio se jučer kako je izlaganje pro life priomidžbenih materijala u ginekološkim ordinacijama krajnje neprihvatljivo.
    – Nikome se na takav način ne bi smjelo nametati svoje stavove. Sestre koje lansiraju poetske, ideološki obojene poruke u ordinacijama, nisu za to ovlaštene i trebalo bi ih kazniti. To nadilazi njihov djelokrug posla, istaknuo je Ljubičić.
    Apelirao je na građane da Ministarstvu prijave svaki nelegalni pobačaj za koji saznaju.
    – Inspekciji je iznimno teško nabasati na takav događaj na terenu; takva je mogućnost zbilja ograničena, budući da se ilegalni pobačaji, ako ih ima, obavljaju u velikoj tajnosti i ne ostavljaju tragove. Iznimka je bio primjer jedne trudnice koja je prije nekoliko godina zbog nestručnog pobačaja trpjela teške zdravstvene posljedice. Malo je, nasreću, takvih slučajeva. Svaku informaciju koja će nam pomoći da spriječimo crno tržište u zdravstvu, dočekat ćemo raširenih ruku, poručio je Ljubičič, do kojeg još nije doprla niti jedna informacija o ilegalnom pobačaju.

Maja HRGOVIĆ


© Copyright 2002 NOVI LIST d.d. Sva prava pridržana.
Engine design by
1-0-1;1