O Saboru
  Važniji zakoni i akti
  Predsjednik Sabora
  Potpredsjednici Sabora
  Radna tijela
  Odbori i povjerenstva
   Sjednice u 2006.
   Sjednice u 2005.
   Sjednice u 2004.
  Druga radna tijela
  Najava sjednica
  Izaslanstva Sabora
  Zastupnici
  Sjednice Sabora
  Sabor i EU
  Prethodni saziv
  Informacijsko-dokumentacijska služba
  Knjižnica
  Odnosi s javnošću
  Pristup informacijama
  Mapa stranica
  Korisne informacije
  Linkovi
 
Home  > Radna tijela  > ...  > Sjednice u 2006.  > Sjednice radnih tijela
 
Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova s 34. tematske sjednice povodom 8. ožujka - Međunarodnog dana žena


IZVJEŠĆE

34. (tematska) sjednica Odbora za ravnopravnost spolova održana je 7. ožujka 2006. godine u zgradi Hrvatskoga sabora, u dvorani Ivana Mažuranića (soba 84), s početkom u 13,00 sati.

Tematska sjednica održana je povodom 8. ožujka - Međunarodnog dana žena

Na jednici je razmotreno Izvješće o stanju ženskih ljudskih prava u 2005. godini, koje je pripremila Ženska mreža Hrvatske.

Uvodna izlaganja i prezentaciju Izvješća dale su predstavnice Ženske mreže Hrvatske: Bojana Genov,Gordana Obradović Grubišić i Željka Jelavić.
Uvodno obrazloženje uz prezentaciju zakonodavnog okvira u Republici Hrvatskoj dala je, mr. Snježana Vasiljević, prof. Pravni fakultet Zagreb.

U raspravi su iznesena mišljenja, primjedbe i prijedlozi, kako slijedi:

- u Republici Hrvatskoj postoje institucionalni mehanizmi za promicanje i zaštitu prava žena,
-  u raspravi je više puta ponovljeno da je sadašnji sustav neučinkovit, premda postoje dobri zakonski      okviri za postupanje nadležnih tijela,
- danas se žene zauzimaju za povećanje političke participacije žena na svim razinama političkog odlučivanja -  uvođenje kvota,
-  statistički podaci ukazuju na nejednakost u  plaćama žena u odnosu na muškarce (11%) je manja plaća za žene od prosječne plaće muškarca, udio žena na rukovodećim mjestima je također, zanemariv u odnosu na muškarce, a ako se promatra nezaposlenost - stopa nezaposlenosti  žena iznosi gotovo 60%,
- prevenirati i kažnjavati svaki oblik nasilja nad ženama,iako je  ovo  područje ocijenjeno kao najbolje u Izvješću, pozitivni pomaci učinjeni su zahvaljujući  dobroj suradnji Vlade, nevladinih udruga i medija, tako da je i percepcija javnosti pridonijela da se obiteljsko nasilje prepoznaje kao društveni, a ne kao privatan problem,
- u području obrazovanja  još uvijek nema sustavnog promicanja ravnopravnosti spolova, udžbenici su puni  rodnih stereotipa, pitanje spolnog odgoja u školama nije riješeno, i dr.,
- problemi  žena s invaliditetom  su višestruki, nejednakost i diskriminacija su dvostruki (u odnosu na zdrave ženske  osobe i u odnosu na muškarce), a diskriminirane su i na tržištu rada; i u obrazovnom sustavu; te su  izloženije obiteljskom nasilju.

Sve sudionice u raspravi su izrazile žaljenje jer se pozivu predsjednice Odbora nije odazvao niti jedan član Odbora, premda ih je  u Odboru osmorica i čine većinu.To govori u prilog aktualnosti ove  teme u Republici Hrvatskoj - stanje ženskih ljudskih prava,kao i  koliko su muškarci spremni za provođenje načela ravnopravnosti  spolova u politici. Obilježavanje 8. ožujka - Danom žena jednako je aktualno danas kao i 1857. godine jer žene traže samo jednaka  prava i mogućnosti kao muškarci.


                                                          Predsjednica Odbora

                                                                        Gordana Sobol

 
 
 
  Hrvatski sabor 2006. Powered by Perpetuum Mobile iSite  
Language
Pretraživanje

u člancima
u dokumentima
Novosti
Pristup informacijama
 
Katalog informacija

 
Podaci o radu Sabora
 
Zakonodavna aktivnost
Doneseni akti
Prihvaćeni akti
Odbijeni akti
Povučeni akti
Objavljeni akti
Usklađeni akti

Sukob interesa
 
Imovinska kartica

 
Anketa
Na saborskim stranicama najčešće odlazite na:
Najave i priopćenja
Plenarne sjednice
Zastupnike, odbore, urede i službe
Statistike i analize
Kulturno - povijesne sadržaje
Ostalo
Napomene
 
Održavanje stranica