Ispis
28. travnja 2005.
 Vijesti   Hrvatska   
27.04.2005 19:42
DISKRIMINACIJA Ženska mreža traži da se liste s manje od 20 posto žena proglase nevrijedećima
Izbori: Najveće stranke krše Zakon o ravnopravnosti spolova
Autor Zorana Deljanin
Žene su izgurane iz utrke za čelna mjesta u lokalnoj samoupravi! Na većini stranačkih kandidacijskih lista za županijske skupštine te vijeća gradova i općina nalazi se jedva 25 posto žena, i to uglavnom na posljednjim mjestima, čime im je u startu onemogućeno osvajanje neke funkcije.

Na birače svim silama
Upravo najveće stranke, poput SDP-a, HDZ-a, HNS-a, HSS-a i HSP-a, imaju na svojim listama neznatan broj žena, čime krše Zakon o ravnopravnosti spolova. Najzanimljivije liste uglavnom su one za izbor članova Skupštine grada Zagreba.

Birače je potrebno privući svim silama za osvajanje vlasti u metropoli, te je većina stranaka i prije službenog početka izbornu kampanju počele usmjeravati na žene, tvrdeći da se upravo oni zalažu za njihova prava.

SDP kao jedan od najgorljivijih zagovornika ravnopravnosti spolova, na zajedničkoj listi sa HSS-om i HSU-om od 51 kandidata ima samo 15 žena. Mjesto na zajedničkoj listi HDZ-a, DC-a, HSLS-a i Hrvatskih demokršćana zauzelo je 12 žena, a HSP ima 14 pripadnica ljepšeg spola.

HNS pak na svojoj listi ima 22 žene. Još uvijek manje od razmjerne zastupljenosti obaju spolova. Zanimljivo je istaknuti da su Zakon poštovale uglavnom minorne stranke.

Jedina stranka u kojoj su žene u većini jest Samostalnost i napredak, koja ima 26 žena i 25 muškaraca, a i Zeleni za Zagreb imaju 25 žena. U manjim gradovima situacija je još gora.

Ženska mreža Hrvatske i Zeleni za Zagreb uputili su Državnom izbornom povjerenstvu zahtjev da iz izborne utrke izbaci sve stranke koje imaju manje od 20 posto žena na listama.

Ispadaju iz utrke?
Iz utrke za Zagreb u tom bi slučaju ispali SDP, lista Borisa Mikšića, HČSP, DC, HKDU i HB, dok u drugim dijelovima Hrvatske na izborima ne bi mogla sudjelovati većina stranaka. Neke liste, uglavnom nezavisnih kandidata, poput Vladimira Mičetića za Sisačko-moslavačku županiju, nemaju nijednu ženu.

Liste su katastrofalne, a posebno one SDP-a i HNS-a koji se uvijek obraćaju ženama. Zakon je neoperativan, u njemu nisu propisane nikakve kazne i ako Izborno povjerenstvo ne prihvati naš zahtjev, ići ćemo na Ustavni sud kazala je Bojana Genov, koordinatorica ŽMH-a.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Gordana Lukač Koritnik istaknula je da se neke stranke izvlače na nepoznavanje zakonskih odredaba. Naglasila je da je prijeko potrebno u Zakon o lokalnim izborima uvesti striktne kvote prema kojima bi bilo zabranjeno na listi imati manje od 40 posto pripadnika određenog spola.


 
Kako stranke formiraju liste
 Komentirajući nedostatak žena na listama, esdepeovka Gordana Sobol istaknula je da SDP u statutu ima ugrađene spolne kvote koje nisu poštovane. Vodeći ljudi na lokalnim razinama nisu se držali statuta, a naše vodstvo na državnoj razini očito im se nije uspjelo suprotstaviti. Glasnogovornik HNS-a Boris Blažeković smatra da je problem u samom angažmanu žena u politici, a i haespeovac Pero Kovačević istaknuo je da su na liste stavili žene koje žele raditi, jer je to važnije od zadovoljavanja forme.