HRVATSKI POLITIČKI DNEVNIK
Puna, grafički dotjerana verzija
Pisma eitatelja
(2/4)

Utorak,
7. prosinca 2004.

TEKST
ISPRED
TISKANJE
TEKSTA
TEKST
IZA

Podizanje dobne granice za mirovinu bilo bi nepravedno i nerealistično

Ženska mreža Hrvatske prosvjeduje protiv pretpristupnog ekonomskog programa koji je usvojila Vlada, smatrajući da će tako formuliran program dodatno pogoršati već dramatično loš ekonomski položaj žena treće dobi.
Najavljeno novo usklađivanje mirovina s rastom plaća i troškova života onemogućilo bi rast mirovina, koje su već tako malene da ne jamče dostojanstvo niti osiguravaju umirovljenicima egzistencijalnu sigurnost. Stoga podržavamo zahtjeve umirovljeničkih organizacija o porastu mirovina u skladu s porastom plaća.
Podizanje dobne granice za žene i muškarce držimo nepravednim i nerealističnim s obzirom na činjenicu da tržište rada diskriminira žene i muškarce iznad pedeset godina i da broj nezaposlenih u toj skupini neprekidno raste. Uzimajući u obzir stopu nezaposlenosti i nedostatak ikakvih naznaka smanjenja te stope, podizanje dobne granice za mirovinu imalo bi za posljedicu izgon velikog broja ljudi treće životne dobi s tržišta rada, koji bi rezignirano odustali i od pomisli da traže posao.
Izjednačavanje dobne granice za muškarce i žene ne uvažava činjenicu da u Hrvatskoj ne postoje nikakve mjere usklađivanja rada i obiteljskog života, koje su jedan od europskih ciljeva u politici zapošljavanja žena. Istraživanja pokazuju da su žene u Hrvatskoj izložene trostrukoj opterećenosti; obavljaju redoviti rad za manju plaću od muškaraca, većinu obiteljskih poslova, uključujući skrbi o djeci i starima, te mizerno plaćen rad na crno kojim nastoje poboljšati sve lošiji obiteljski standard.
Velika nezaposlenost žena do 65 posto u skupini nezaposlenih svjedoči o problemu zapošljavanja radno sposobnih žena svih dobi, a podaci Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje pokazuju da one iznad 45 godina u slučaju gubitka zaposlenja nemaju izgleda da će ikako biti ponovo zaposlene.
U takvoj situaciji planirati sedamdeset godina kao uvjet za ostvarenje mirovine projekcija je koja nema niti jedno ozbiljno utemeljenje, jer niti postoji potražnja za radnom snagom niti su trendovi takovi da bi jamčili ostvarenje ekonomskoga čuda – punu zaposlenost i potrebu za ženskom radnom snagom do sedamdesete godine života.
Stoga postojeća dobna razlika za ostvarenje prava na mirovinu između žena i muškaraca nije rastrošan dar ženama, već uvažavanje zbilje u kojoj obavljaju neplaćeni i potplaćeni rad tijekom cijelog svog radnog vijeka i tražimo da se ta dobna razlika zadrži.

BOJANA GENOV
koordinatorica Ženske mreže Hrvatske

VRH TEKSTA