HRVATSKI POLITIČKI DNEVNIK
 
 

 

 

 

Ponedjeljak,
13. prosinca 2004.

     

Premalo je žena zastupljeno u područnoj i lokalnoj samoupravi

Kao potpredsjednica Vlade gospođa Jadranka Kosor se zauzela da se u Milenijsku deklaraciju unese stav da na kandidacijskim listama za predstavnička tijela bude 50 posto kandidatkinja. Kao predsjednička kandidatkinja gospođa Kosor prvo se obratila ženama, obećavši da će se zauzimati za bolji položaj žena. Kao žena istaknuta u Hrvatskoj demokratskoj zajednici višekratno je u medijima izjavljivala da HDZ i njezin čelnik premijer Sanader istinski i bez fige u džepu podržavaju napredovanje i zauzimanju za interese žena.
Sada očekujemo da se isto tako zauzmu za prijedlog da se broj žena na kandidacijskim listama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave regulira zakonom. Ženska mreža Hrvatske, savez 45 udruga za promicanje i zaštitu ženskih ljudskih prava, ponukana dramatičnom podzastupljenošću žena u tijelima lokalne samouprave (samo 7 posto gradovi i općine, a 13 posto županije) i opravdanom sumnjom da će stranke same otkloniti tu sramotnu i nedemokratsku praksu, predlaže dopunu članka 11. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave. Stoga očekujemo da svojom osobnom i potporom svoje stranke potvrdi ono za što se zauzima u javnim istupima i podupre naše prijedloge za spomenute zakonske izmjene.

BOJANA GENOV
koordinatorica »Ženske mreže Hrvatske«

VRH TEKSTA