Povratak na izjave
Početna stranica
 

  Izjava za javnost 30.10.2004. 

 

IZJAVA ZA JAVNOST

Dana 30. listopada, 2004. u uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sastale su se predstavnice državnih tijela za ravnopravnost spolova  i Ženske mreže Hrvatske (nevladine organizacije) i razmotrile status ženskih prava i ravnopravnosti spolova  u Republici Hrvatskoj. 

Tim povodom

Gordana Sobol, predsjednice saborskog Odbora za ravnopravnost spolova,

Gordana Lukač Koritnik, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova,

Helena Štimac-Radin, predstojnica Vladinog ureda za ravnopravnost spolova,

Bojana Genov, koordinatorica Ženske mreže Hrvatske,

Dubravka Šimonović, Ministarstvo vanjskih poslova (odsutna zbog službenog puta) članica UN-ovog Odbora za primjenu Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena 

dogovorile su se da će ubuduće djelovati koordinirano radi ostvarivanja ustavnog načela o ravnopravnosti spolova. Koordinacija će djelovati kontinuirano i  dogovarati se oko svih važnih inicijativa za ostvarivanje ustavnog načela ravnopravnosti.

 Svjedočimo svakodnevnom kršenja ženskih ljudskih prava i prava homoseksualnih osoba.

  • U porastu je diskriminacija u ekonomskoj sferi (raste broj nezaposlenih žena, njihove plaće i radni uvjeti nisu izjednačeni, učestale su pojave uznemiravanja na temelju spola i spolnog uznemiravanja),

  • u porastu je obiteljsko nasilje i nasilje nad ženama, čime se krši temeljno ljudsko pravo na život bez nasilja

  •  mediji i reklamne poruke puni su seksizama, senzacionalizma, stereotipa o ženama  i diskriminatornog načina prikazivanja žena i muškaraca.

  • Politička participacija žena, broj žena u tijelima vlasti i predstavničkim tijelima, kao i na svim položajima gdje se donose važne političke i društvene odluke je ispod zadovoljavajućeg nivoa i nije u skladu sa ustavno i zakonski propisanom ravnopravnošću spolova.

Koordinacija nam je potrebna jer ćemo usklađenim djelovanjem omogućiti realizaciju načela ravnopravnosti i mehanizama  koji već postoje.

Republika Hrvatska napravila je veliki napredak u donošenju zakona i uspostavljanju mehanizama za ravnopravnost spolova. Tokom proteklih godina dobili smo ustavni članak o pravu o zaštiti ravnopravnosti spolova, donesen je Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Zakon o istospolnim zajednicama, odredbe o ravnopravnosti spolova unesene su u mnoge druge zakone (obiteljski, radni, Zakon o medijima), Hrvatska je potpisnica svih međunarodnih konvencija i ugovora  koji zahtijevaju ravnopravnost žena i muškaraca i zabranjuju diskriminaciju po rodu i spolu. Zakon o ravnopravnosti spolova definirao je i uredio načine zaštite od diskriminacije na temelju spola, bračnog i obiteljskog statusa i spolne orijentacije, osnovan je ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Vladin ured za ravnopravnost spolova.

Uoči predsjedničkih i lokalnih izbora, želimo javnosti skrenuti pažnju na navedene probleme i upozoriti da  bez ravnopravnog sudjelovanja žena i muškaraca u svim područjima života i bez punog poštivanja ženskih prava, nije moguć demokratski razvoj i prosperitet Hrvatske, kao ni uključivanje u međunarodne integracije. Također želimo ukazati da svi akteri državnog i javnog  života  trebaju biti sudionici u ostvarivanju ženskih prava koja su ljudska prava.

Vrh stranice
Site map