Izbori 2005.
Rodna statistika kandidacijskih lista u Brodsko posavskoj �upaniji

�UPANIJSKE LISTE � BRODSKO POSAVSKA �UPANIJA

 

STRANKA

UKUPNO KANDIDATA

UKUPNO �ENA

% �ENA

BROJ �ENA NOSITELJICA LISTE

1.

DC

51

5

9,8%

-

2.

HDZ

51

15

29,4%

-

3.

Koalicija SDP, HSS, HNS, DSSR

51

10

19,6%

-

4.

HSLS

51

14

27,4%

-

5.

HSP

51

11

21,5%

-

6.

HSU

51

11

21,5%

-

7.

HB

51

7

13,7%

-

8.

HIP

51

20

39,2%

-

9.

LS

51

21

41,1%

-

10.

Nezavisna lista

51

8

15,6%

-

UKUPNO:

510

122

23,9%

-


GRADSKE LISTE � SLAVONSKI BROD

 

STRANKE

UKUPNO KANDIDATA

UKUPNO �ENA

% �ENA

BROJ �ENA NOSITELJICA LISTE

1.

DSU

25

8

32%

-

2.

DC

25

7

28%

-

3.

Koalicija HDZ, HKDU, HPS

25

5

20%

-

4.

HSLS

25

8

32%

-

5.

HSP

25

5

20%

-

6.

HSU

25

8

32%

-

7.

HB

25

7

28%

-

8.

HIP

25

10

40%

1

9.

HSD

25

19

76%

1

10.

LS

25

9

36%

-

11.

Nezavisna gradska lista

25

7

28%

-

12.

Nezavisna lista � Zlatan Hamzi�

25

3

12%

-

13.

Koalicija SDP, HNS, HSS, DSSR

25

8

32%

1

UKUPNO:

325

104

32%

3 (23%)

GRADSKE LISTE � NOVA GRADI�KA

 

STRANKE

UKUPNO KANDIDATA

UKUPNO �ENA

% �ENA

BROJ �ENA NOSITELJICA LISTE

1.

Koalicija DC, HB, HD, NH, SBH

19

1

5,3%

-

2.

HDZ

19

4

21%

-

3.

HSP

19

4

21%

-

4.

HSU

19

5

26%

-

5.

Nezavisna gradska lista

19

7

37%

-

6.

Nezavisna gradska lista

19

5

26%

-

7.

Nezavisna gradska lista

19

8

42%

-

8.

Koalicija SDP, HNS, HSS, HSLS

19

3

16%

-

UKUPNO:

152

37

24,3%

-