Izbori 2005.
Rodna statistika kandidacijskih lista u Osje�ko-baranjskoj �upaniji
Lokalni izbori 15. 5. 2005.

Analiza lista za �upaniju i Grad Osijek (�enska mre�a)

Osje�ko-baranjska �upanija, 47 kandidata/kinja

1. Demokratska stranka slavonske ravnice- Slavonska ravnica (SR)
(nositelj m (mu�karac))
47/ 7 � (�ena)

2. DC - 47 / 12 �
(nositelj m)

3. HDZ / HSLS- 47 / 5 �
(nositelj m)

4. HNS, LS, SBHS, Zeleni RH - 47 / 9 �
(nositelj m)

5. HSP - 47/ 6 �
(nositelj m)

6. HSU - 47 / 7 �
(nositelj m)

7. HB (Hrvatski blok) - 47 / 13 �
(nositelj m)

8. HP- HPP (Hrvatski prava�i - hrvatski prava�ki pokret) - 47 / 27 �
(nositelj m, druga �, 5, 7-10, 13-18, 20, 23- 25,27, 29-36 itd samo da se vidi poredak koji me iznenadio isto kao i broj �ena).

9. Nezavisna �upanijska lista (Glava�eva)- 47 / 9 �
(nositelj m)

10. SDSS - Samostalna demokratska srpska stranka - 47 / 8 �
(nositelj m)

11. SDP/ HSS - 47 / 11 �
(nositelj m)

Zaklju�ak:
Od ukupno 11 �upanijskih lista i 517 kandidata ima 195 �ena ( 37,7%).
Niti jedna lista nema �enu za nositeljicu.
Od ukupnog broja �ena na kandidacijskim listama stranaka, uz izuzetak SDSS (gdje je 8 �ena srpske nacionalnosti), dakle od 187 �ena samo je njih 4 ne hrvatske nacionalne pripadnosti (imamo 2 Srpkinje, 1 Ma�aricu i 1 Slovakinju) pa zaklju�ujemo da se pripadnice nacionalnih manjina ne uklju�uju u politi�ki �ivot zajednice , posebno kada znamo da je nam je �upanija multietni�ka.


Grad Osijek , 25 kandidata/kinja

1. Demokratska stranka slavonske ravnice - Slavonska ravnica - 25 / 10 �
(nositelj m)

2. DC - 25 / 7 �
(nositelj m)

3. HDZ - 25 / 3 �
(nositelj m)

4. HSLS - 25 / 7 �
(nositelj m)

5. HSP - 25 / 3 �
(nositelj m)

6. HSU - 25 / 8 � (2 nacionalno neopredijeljene)
(nositelj m)

7. HB - Hrvatski blok._pokret za modernu Hrvatsku - 25 / 6 �
(nositeljica �)

8. LS/HNS/SBH/Zeleni.., - 25 / 8 �
(nositelj m)

9. NGL - Nezavisna gradska lista Glava�, 25 / 6 �
(nositelj m)

10. NGL- Matas, 25 / 9 �
(nositelj m)

11. NGL - Katarina Prgomet, 25 / 15 �
(nositeljica �)

12. NGL - S. Tu�ek, 25 / 8 �
(nositelj m)

13. NGL- I. Veki�, 25 / 5 �
(nositelj m)

14. NGL - I. Vrki�, 25 / 4 �
(nositelj m)

15. SDSS - 25 / 3 �
(nositelj m)

16. SDP/HSS - 25 / 8 �
(nositeljica �ena .. srpske nacionalne pripadnosti).

Zaklju�ak:
Od ukupno 16 gradskih lista imamo 400 kandidata od toga 110 �ena (27,5%)
Imamo tri liste �ije su nositeljice �ene.

Tenja, 26. 04. 2005.