Izbori 2005.
Rodna statistika kandidacijskih lista u Primorsko goranskoj �upaniji

�upanija PRIMORSKO GORANSKA

%

 

broj lista

273

   

kandidati ukupno

4184

    

�ene na �upanijskim listama

93

25,20

 

�ene na listama za gradove i op�ine

943

24,71

  

liste bez �ena

19

6,96

 

liste sa jednom �enom

30

10,98

 

liste sa 2 �ene

48

17,58

 

liste sa nositeljicama lista

26

9,52

7 HDZ, 2 SDP, 4 PGS, 2 ARS, 2 PGSU, po 1 HSP, DC, HSS, HN, SRP, HSLS, SPD I nezavisne)

�ene na prvih 5 mjesta na �upanijskim listama

7

1,89

 

�ene na prva 3 mjesta na gradskim i op�inskim listama

100

2,62

 

STRANKA

KANDIDATI

UKUPNO

�ENE

�ENE %

LISTE

BEZ �ENA

NOSITELJICE

% �ENA NA PRVA 3 MJESTA

HDZ

514

116

22,56

2

7

2,91

SDP

463

108

23,32

0

2

1,94

HNS

275

67

24,36

1

0

3,27

DC

79

23

29,11

2

2

5,06

HSP

321

46

14,33

4

1

1,55

Akcija mladih

106

21

19,81

1

0

0,94

HSLS

139

40

28,77

1

1

2,15

IDS

84

21

25,00

0

0

1,19

ARS

118

48

40,67

0

2

24,57

HSS

281

66

23,48

2

2

2,49

PGS

469

112

23,88

1

4

3,83

HSU

45

9

20,00

0

0

4,44