"PAUKOVA ŽENSKA MREŽA" (2)
PROTEŽIRANJE KATOLIČKE CRKVE
31. svibnja, 2006.

Anna Maria Grünfelder potrošila je lijepu površinu novinskog papira ne bi li nabrojala što sve zamjera stavu Ženske mreže Hrvatske o utjecaju Katoličke crkve na kršenje ženskih prava u Hrvatskoj, te je pritom nanizala riječi poput nepromišljenost, površnost, pomanjkanje svake logike, ideološke predrasude, more gluposti, nesuvislost (više puta), no na ukupnoj popriličnoj novinskoj površini sama nije izrekla niti jedan argument protiv tvrdnji Ženske mreže da je Katolička crkva jedna od moćnijih brana promjenama za žene.(...)

Ženskoj mreži Hrvatske, političkom savezu organizacija kojima je osnovni cilj zagovaranje i traženje promjene za žene, prigovara tvrdnjom da je Katolička crkva sredina koja se mijenja tek toliko da ostane ista. Položaj "kamene stijene u mijenama povijesti" upravo je zbog svoje nepromjenjivosti i nevoljkosti za promjene označen od Ženske mreže kao prepreka postizanju balansiranijeg položaja spolova, što bi iziskivalo brojne i korjenite društvene promjene kojima se Crkva učenjem i praksom protivi.
 
No, Ženska mreža nije niti pokušala nešto tako preuzetno kao što je mijenjanje Katoličke crkve, već je zatražila preispitivanje i reviziju posebnog položaja Katoličke crkve, za što smatramo da proturječi Ustavu RH. Grünfelder kaže da je naivno zamisliti da se ugovorima diktiraju uvjerenja, tradicije i duhovna baština. Dakako da se ne mijenjaju ugovorima, već društvenim praksama. A da društvene prakse korenspondiraju s ugovorima, svjedoči upravo insistiranje Crkve na ugovorima, te svjedočenje Jure Radića, koji kaže da su ugovori kompromis (nakon tvrdih pregovora).
 
Jedna od takvih društvenih praksi su i vjerske dogme u udžbenicima, ne samo udžbenicima vjeronauka, koji jest izborni predmet, već i svim ostalima, koji oživotvoruju ugovornu obvezu RH da će u odgojnoobrazovni sustav na svim razinama ugraditi kršćanske vrijednosti. S kojima Ženska mreža na razini u Feralu nabrojanih «Ne ubij! Ne laži! Ne svjedoči krivo! Ne izrabljuj drugoga!» nema nikakvih problema, dok se za kršćanske vrijednosti ne počnu izdavati osude prezervativa, izričit zahtjev da se majka u interesu djeteta ne zapošljava i osuda istospolnih obitelji kao neprirodne opačine. (...)
 
Spremne smo ići i dalje i ustvrditi da se u nas Crkva pomalo percipira kao četvrti stup vlasti, pa upravo stoga tražimo od države u kojoj živimo da skreše samovolju uprave, pravosuđa i svih drugih tijela države koji ne luče vjeru od vulgarnog korištenja vjere na način da ne protežiraju jednu crkvenu instituciju, koja sa svojim predstavnicima, griješnim ljudima krvavima ispod kože, ide upravo toliko silovito i toliko daleko koliko joj se dozvoli. (...)
 
Jednostavno, Ženska mreža istaknula je svoj stav i svoje političke zahtjeve državi u kojoj živi i djeluje, a ne Crkvi; savjetujemo pažljivije čitanje na http://old.zenska-mreza.hr/

-- Bojana Genov, koordinatorica Ženske mreže Hrvatske

Cjeloviti tekst odgovora

________________________________
Copyright © 1993 - 2006. Feral Tribune. All rights reserved.