HRVATSKI POLITIČKI DNEVNIK
Teme dana
(2/6)

 

 

Ponedjeljak,
6. ožujka 2006.

  TISKANJE
TEKSTA
 

Pozitivni pomaci u zaštiti od nasilja

Žena je još uvijek premalo u politici na lokalnoj razini
Najveća kršenja ženskih prava i dalje se događaju u odgojno-obrazovnom procesu, dok je najveća »rak-rana« ženskih prava obrazovanje, u kojem nema nikakva pomaka

ZAGREB - Ženska mreža Hrvatske objavila je Izvještaj o stanju ženskih prava u 2005., u kojemu se napominju pozitivni pomaci na području zaštite od nasilja nad ženama, te početak provedbe Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji i donošenje Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.
Prema ocjeni Ženske mreže, pozitivne promjene događale su se i u suradnji između nevladinih i Vladinih institucija za ravnopravnost spolova. Međutim, najveća kršenja ženskih prava i dalje se događaju, kaže se u Izvještaju, »sustavno u okviru odgojno-obrazovnog procesa«. Još, naime, ne postoji seksualna edukacija niti edukacija o rodnoj ravnopravnosti, a školski su udžbenici prepuni diskriminativnih obrazaca i stereotipa. Ženska mreža nezadovoljna je Zakonom o ravnopravnosti spolova, za koji se tvrdi da je teško primjenjiv.
Na »udaru« Ženske mreže našli su se i mediji, kojima se nerijetko zamjera senzacionalističko pisanje o nasilju nad ženama, iako se tvrdi i to da pojedini mediji, napose lokalni, dobro prate rad ženskih udruga. Najveća »rak-rana« ženskih prava svakako je obrazovanje, pa se tvrdi da na tom području nema nikakva pomaka.
Na području zdravstva najviše ih zabrinjava činjenica da od 34 licencirane ustanove za obavljanje legalno induciranog pobačaja to ne čini čak 33 posto. U Ženskoj mreži tvrde da ginekolozi dodatno zarađuju na ženama koje obave taj zahvat. Nevladin ženski sektor nezadovoljan je i nedostupnošću postkoitalne kontracepcije, a Zakon o medicinsko potpomognutoj oplodnji smatraju prestarim.
Udjel žena u nezaposlenosti približava se postotku od 60 posto, a u pojedinim regijama prelazi i 65 posto. Međutim, udjel žena koje su nezaposlene dulje od godine je čak 61 posto, unatoč tome što je obrazovna struktura nezaposlenih žena jednaka kao obrazovna struktura nezaposlenih muškaraca.
Udjel žena u broju onih koji primaju zakonom zajamčene najniže plaće čak je 77 posto. Muškarci u prosjeku imaju 19,4 više plaće, a ta razlika na početku karijere iznosi oko 13 posto, te s vremenom raste. Ženama se u Hrvatskoj češće postavlja pitanje o obiteljskom statusu, a tijekom 2005. jedno je poduzeće u Rijeci čak odlučilo tiskati i upitnik s pitanjima o bračnom statusu, broju djece i planiranju obitelji. Kad je riječ o ženama u politici stanje je na lokalnoj razini mnogo lošije nego na parlamentarnoj ili u izvršnoj vlasti. Naime, prosječno sudjelovanje žena na lokalnoj razini je samo 10,8 posto.
Problem nasilja nad ženama zauzima posebno mjesto u Izvještaju, pa iako se smatra da ima pomaka u percepciji javnosti, zakoni se smatraju manjkavim.
Spominje se nedovoljan broj skloništa za žene, a pozitivnim se ocjenjuje napredak u suzbijanju trgovanja ženama. Stanje se iznimno lošim ocjenjuje u poglavlju Žene i oružani sukobi. U Izvješću se navodi da se Hrvatska nerijetko ponaša kao društvo u kojem žene nisu sudjelovale ni stradale u ratu, iako su, procjenjuje se, čak 80 posto žrtava rata upravo bile žene i djeca.

Branka Valentić

VRH TEKSTA