Civilno društvo
Slobodna Dalmacija 11.6.2006.
Jutarnji list 10.6.2006.
Večernji list 10.6.2006.