Povratak na aktivnosti
Početna stranica
 

Sastanak sa predstojnicom Ureda 

 

B I LJ E Š K A

sa sastanka

predstojnice Ureda za ravnopravnost spolova i

predstavnica Ženske mreže Hrvatske

22. travnja 2004., Zagreb

 SAŽETAK: Predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske gđa mr. sc. Helena Štimac Radin sastala se s predstavnicama Ženske mreže Hrvatske, krovne organizacije ženskih nevladinih udruga u RH. Na radnom sastanku  razgovaralo se o primjeni Zakona o ravnopravnosti spolova i modalitetima suradnje između nevladinih udruga i Ureda za ravnopravnost spolova.

Na radnom sastanku koji se 22. travnja 2004. godine održao u prostorijama Ureda za ravnopravnost spolova sudjelovale su: mr. sc. Helena Štimac Radin, predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova, Katarina Ivanković Knežević, Ured za ljudska prava, Maja Pasarić tajnica Ureda za ravnopravnost spolova, Biserka Momčinović, koordinatorica Ženske mreže Hrvatske, Željka Jelavić, Centar za ženske studije, Đurđica Kolarac, Centar za žene ROSA, Mirjana Bilopavlović, Centar za podršku i razvoj civilnog društva «DELFIN», Nela Pamuković, Centar za žene žrtve rata «ROSA» i Autonomna ženska kuća, Vesna Janković, Ženska mreža Hrvatske, Maja Dubljević, Centar za edukaciju i savjetovanje žena, Nera Komarić, Ženska soba, Sadika Zvirkić i Azra Lelić, Ženska grupa «KORAK» Karlovac.

Predstojnica Ureda gđa Štimac Radin izvijestila je predstavnice nevladinih udruga i koordinatorice Ženske mreže o započetim i planiranim aktivnostima Ureda prvenstveno usmjerenih ka provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova.

Predstavnice Ženske mreže iznijele su svoju podršku novoosnovanom Uredu i njegovim djelatnicama, izražavajući zadovoljstvo što je pokazana spremnost za  dosljednu provedbu politike ravnopravnosti spolova.

                                                             Zaključci

Nakon provedene rasprave o različitim aspektima provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova na sastanku su usvojeni sljedeći zaključci:

1. Ured za ravnopravnost spolova u suradnji s nevladinim udrugama, po imenovanju koordinatora za ravnopravnost spolova u ministarstvima i drugim državnim upravnim organizacijama, organizirat će seminar za iste, a na kojemu će se koordinatori informirati i educirati o politici ravnopravnosti spolova i njenoj punoj provedbi u njihovim matičnim tijelima. Glede suradnje temeljem pojedinih problemsko tematskih područja dogovoreno je da nevladine udruge suradnju s koordinatorima ostvaruju putem Ureda za ravnopravnost spolova.

2. Vezano za provedbu čl. 11. Zakona o ravnopravnosti spolova, koji govori o donošenju planova djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova, a koja su određena tijela obavezna donijeti do kraja srpnja 2004. godine, dogovoreno je da će Ured za ravnopravnost spolova u što skorijem roku, izraditi obrazac plana djelovanja koji treba biti konkretan, jasan i sadržavati provedive prijedloge. Dogovoreno je da predstavnice nevladinih udruga do 1. svibnja 2004. godine dostave Uredu za ravnopravnost spolova vlastite prijedloge   imajući prije svega u vidu županijska tijela kojima će se obrazac među prvima uputiti.

3. S obzirom na izuzetno velik broj subjekata (više tisuća)  koji su, sukladno čl. 11. Zakona o ravnopravnosti spolova, obvezni donijeti planove djelovanja i dostaviti ih na odobrenje Uredu za ravnopravnost spolova, usuglašena je potreba određivanja smislenih kriterija s obzirom na navedenu činjenicu kao i potreba izmjena i dopuna postojećeg Zakona o ravnopravnosti spolova kojima bi se navedenoj odredbi omogućilo i operativno provođenje. 

4. Ured za ravnopravnost spolova inicirat će osnivanje županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova u onim županijama u kojima povjerenstva još nisu ustanovljena te potaknuti već osnovana na kontinuirani rad u provedbi zadaća iz Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova.

5. Na prijedlog predstojnice Ureda zaključeno je da je nužno pojačati suradnju Ureda za ravnopravnost spolova i Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, posebice glede praćenja usklađenosti drugih zakona i podzakonskih akata s Zakonom o ravnopravnosti spolova.

6. Predstavnice Ženske mreže obaviještene su o izradi Izvješća o provedbi Pekinške platforme za djelovanje i Zaključnih dokumenta 23. Posebnog zasjedanja Opće skupštine UN-a, a koje se izrađuje povodom desetogodišnjice 4. Svjetskog zasjedanja o ženama u Pekingu za potrebe 49. zasjedanja Komisije o položaju žena UN-a. Od predstavnica nevladinih udruga zatraženo je da daju svoj doprinos navedenom izvješću, s obzirom da se jedan dio upitnika izričito odnosi na suradnju vlada i nevladinih udruga, kao i na projekte kojih su bile nosioci, te je dogovoreno da će predstavnice udruga nazočnih na sastanku svoja izvješća dostaviti Uredu do 1. svibnja 2004. godine.

            7. Vezano za provedbu Milenijske deklaracije i definiranih razvojnih ciljeva gđa. Štimac Radin izvijestila je također nazočne da je Ured za ravnopravnost spolova nositelj/koordinator provedbe jednog od ciljeva Milenijske deklaracije tj. Promicanja ravnopravnosti spolova, te je iznijela planove za provedbu istih. U suradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i UNDP-ja najkasnije do kraja lipnja održat će se okrugli stol, na koji će uz predstavnike tijela državne uprave i stručnjake biti pozvani i predstavnici/ce nevladinog sektora odnosno civilnog društva. Članice Ženske mreže pozvane su da Uredu pravovremeno predlože svoje predstavnice.

Zaključci s navedenog okruglog stola bit će sastavni dio Izvješća o provedbi Milenijskih ciljeva koje će se u rujnu uputiti glavnom tajniku UN-a.

 Gđa. H. Štimac Radin naglasila je kako je Ured za ravnopravnost spolova u potpunosti otvoren predstavnicama/cima nevladinih udruga, kako za zajedničke, tako i za pojedinačne inicijative, te je dogovoreno da će se redovito  održavati sastanci s predstavnicama/cima nevladinog sektora i  Ureda za ravnopravnost spolova.

Predstavnice Ženske mreže uputile su poziv predstojnici Ureda za ravnopravnost spolova za sudjelovanje na skupštini Ženske mreže Hrvatske, koja će se od 13. do 15. svibnja 2004. godine održati u Poreču.

Bilješku izradila:                                                 Bilješku odobrila:

Katarina Ivanković Knežević                  mr. sc. Helena Štimac Radin, 

predstojnica