Povratak na aktivnosti
Početna stranica
 

   Žene protestiraju

 

 

1.        jer je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini silovano oko 20.000 djevojčica i žena.

2.       jer je u posljednjih 5 godina Žensko savjetovalište obavilo 11.500 savjetovanja sa ženama žrtvama nasilja.

3.       jer su dvije trećine nepismenih osoba u svijetu djevojčice i žene.

4.       jer muškarci posjeduju 99% obrađene zemlje, a žene obrađuju i proizvode 70% svjetskih usjeva.

5.       jer 84% parlamentarnih zastupnika u svijetu su muškarci, a žene čine 51% biračkog tijela.

6.       jer je u obavljanju kućnih poslova, odgoju djece te njezi bolesnih i nemoćnih samo 20% udjela muškaraca.

7.       jer prema podacima Pravosudnog odjela 1 od dvije silovane djevojke mlađa je od 18, a jedna od 1 od 6 nema još 12 godina.

8.       jer se nitko ne uzrujava kada se ženama na javnim mjestima dobacuje, fućka za njima, naziva kurvama.

9.       jer 2.000.000 djevojčica ostaje bez klitorisa zbog genitalnog sakaćenja.

10.   jer 15 do 25% trudnih žena dobiva batine od svojih partnera tokom trudnoće.

11.   jer u Americi svakih 9 sekundi žena doživi fizičko nasilje od strane partnera.

12.   jer više djevojćica i žena u dobi od 15 do 44 godine strada u svojem domu nego u automobilskim nesrećama ili pljačkama.

13.   jer 3.3 milijuna djece svjedoči nasilju koje se vrši nad njihovim majkama.

14.   jer su za smrt 30% ubijenih djevojaka, starih od 15 do 19 godina, odgovorni njihovi mladići ili muževi.

15.   jer 5% tinejdžerki prijavljuje policiji da su Ih Istukli njihovi mladići.

16.   jer jedna od tri biva za života udarena iIi seksualno zlostavljana.

17.   jer se u Južnoj Africi siluje 1 žena svakih 26 sekundi.

18.   jer milijun žena i djece godišnje postaje žrtvama trgovine ljudima i moraju prisilno raditi, služiti po kućama ili se prostituirati. Nakon preprodaje droge, trgovina ženama i djecom najunosniji je svjetski ilegalni posao. Samo u Indoneziji trgovcima donosi 3.3 bilijuna dolara godišnje.

19.   jer se procjenjuje da se na Flipinima prostituira 300.000 žena i 75.000 djece.

20.   jer svakih 60 sekundi u Velikoj Britaniji policija zaprima poziv zbog obiteljskog nasilja. 81% žrtava su žene.

21.   jer prema podacima UNICEF-a najmanje 60 milijuna djevojaka "nedostaje" u demografskom proračunu, odnosno bile bi žive da nisu izvršeni spolno selektivni pobačaji, umorstva ili ostavljanje ženskih beba. One su najteže žrtve diskriminacije na osnovi spola.

22.   jer 70% žena i muškaraca obuhvaćenih istraživanjem u Keniji zna obitelji u kojima se svakodnevno događa nasilje. Gotovo 60% ispitanih smatra da su za dobiavnje batina krive žene, a samo 51% misli da muškarce nasilnike treba kazniti.

23.   jer gotovo 50% ubijenih žena u Engleskoj i Wallesu bile su žrtve partnera. 8% ubijenih muškaraca žrtve su svojih partnerica.

24.   jer djevojke koje su silovane prije navršenih 16 godina života tri puta će češće od drugih žena ulaziti u nasilne veze i biti silovane i kao odrasle žene,

25.   jer je negdje u Amerid svakih 15 sekundi pretučena jedna žena, a svakih 90 sekundi jedna je silovana.

26.   jer se u jednom od 10 domova događa ozbiljno nasilje, a žene i djeca bivaju žrtve u 95% slučajeva.

27.   jer će dječaci čiji su očevi bili nasilni prema svojim partnericama 10 puta češće od dječaka iz nenasilnih obitelji i sami postati nasilni kad odrastu.

28.   jer gotovo 50% žena beskućnica i djece u Amerid napustilo je dom zbog nasilja koje su u njemu doživljavate.

29.   jer se u Indiji svake godine ubija ili biva ubijeno 5000 žena koje nisu donijele obećani miraz u brak.