Ženska mreža Hrvatske postavlja pitanja predsjedničkim kandidatima
Administratorica   
Srijeda, 05 Siječanj 2005

Ženska mreža Hrvatske postavlja pitanja
predsjedničkim kandidatima

Odgovor kandidata Stjepana Mesića

Kako su u dosadašnjem tijeku predsjedničke kampanje izrečeni brojni seksizmi i uvrede temeljem spola, te najavljena mogućnost umanjenja dosegnute razine ženskih ljudskih prava raspisivanjem referenduma o pravu žene na izbor, Ženska mreža Hrvatske, savez 45 udruga za zaštitu i promociju ženskih ljudskih prava, smatra da žene, koje čine većinu biračkog tijela, imaju pravo saznati kako će se izbor određenog kandidata odraziti na njihove svakodnevne živote. Stoga poziva kandidate da odgovore na sljedeća pitanja:

– Misle li da je umjesno i razložno raspisivati referendum oko pitanja koja su već definirana međunarodnim pravno obvezujućim dokumentima?

– Kane li se založiti za uvođenje stručnog spolnog odgoja u škole, lišenog vjerskih primjesa i dogmi?

– U jeku kampanje oboje predsjedničkih kandidata bili su pozvani da 15. prosinca autoritetom visokih dužnosti koje obnašaju svojim prisustvom istaknu značaj obilježavanja dvadesetpetogodišnjice donošenja Konvenciji o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, no pozivu se nisu nisu odazvali. Zašto se nisu odazvali kad tekst Konvencije direktno obvezuje države, pa stoga i državne dužnosnike, da je promoviraju?

– Budući da međunarodno obvezujući dokumenti i Zakon o ravnopravnosti spolova (čl. 12. i čl. 15.) nalaž uvođenje privremenih posebnih mjera za dostizanje uravnoteženog položaja žena i muškaraca u predstavničkim tijelima vlasti, bi li podržali prijedlog o zakonskom normiranju učešća žena na kandidacijskim listama već na predstojećim lokalnim izborima?

– Koje mjere za poticanja zapošljavanja žena namjeravaju predlagati u okviru svojih ekonomskih programa, kako bi se trend nezaposlenosti žena smanjio ili bar zaustavio?

Slobodna Dalmacija 10.1.2005.: Ženska mreža protiv referenduma o pobačaju
Vjesnik 10.1.2005.: Budući predsjednik i položaj žena
Novi list 10.1.2005.: SAVEZ UDRUGA ŽENSKA MREŽA HRVATSKE - Kandidati o ženskim pravima