Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

Kolinda Grabar Kitarović

Ženska mreža Hrvatske sa oduševljenjem pozdravlja Izjavu o političkoj participaciji žena koju je predložila ministrica vanjskih poslova i europskih integracija Kolinda Grabar Kitarović, a u kojoj dužnosnice koje sudjeluju na prvom zasjedanju Vijeća za ljudska prava UN pozivaju vlade zemalja članica da donesu mjere za ubrzanje ostvarivanja stvarne ravnopravnosti žena, uključujući i reviziju i dopune postojećeg izbornog zakonodavstva.

Tražimo da Izjava, koja je predložena u ime Hrvatske u Ženevi, dobije konkretan nastavak u obliku mjera u nacionalnoj politici i operativnih članaka zakona u hrvatskom zakonodavstvu.

Podsjećamo da se upravo ovih dana definira konačni prijedlog nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova i da su na učešće primjedbama, dopunama i prijedlozima pozvana sva ministarstva.

Podsjećamo također da je odlukom od 2. svibnja 2005. Ustavni sud odbio žalbu nositelja liste IDS u Malom Lošinju, koji je u svojoj žalbi naveo da takmaci mu na lokalnim izborima nisu vodili računa o ravnopravnosti spolova prilikom sastavljanja kandidacijskih lista. Ustavni sud stao je na stanovište da žalba nije osnovana, budući da odredba članka 15. zakona “ne sadrži mjerilo na temelju kojega bi se moglo utvrditi postojanje povrede na koju žalitelj ukazuje.“ Odluka Ustavnog suda potvrdila je predlagateljima onih desetak postotaka lista bez ijedne žene da sa svojom praksom mogu neometano nastaviti, jer je zakonska odredba koja ima osigurati ravnopravnost spolova neoperativna, neučinkovita i ukrasne naravi.

Stoga pozivamo ministricu Grabar Kitarović i Vladu da oživotvore Izjavu koju su potaknuli i da se založe za uvođenje mjerila u izborno zakonodavstvo o ravnopravnom učešću žena, te da svojim istovrsnim prijedlozima doprinesu sadržaju Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova.

U Malom Lošinju, 21. lipnja 2006.

S poštovanjem,

Bojana Genov, koordinatorica vrh