NaslovnicaEnglishKontakt
nogodnomaster.jpg

Sadraj
Naslovnica
Platforma enske mree
Kodeks
Struktura
lanice Mree
Izjave
Aktivnosti
Kolumne
Kampanje
enska mrea u medijima
Nasilje prema enama
Korisni linkovi
Plan stranice
Distribucija Sadraja

Facebook
facebook.png
Dan ena 2014.
2014-03-08 13.01.35.jpg
18 myths of prostitution

18 myths of prostitution
Dan ena 2013.

Dan ena 2010.
dug-zenama.jpg

Dan ena 2009.
crkva

Koalicija za sekularizam
100 godina ...
Dan ena 2008.
let082.jpg
Dan ena 2007.
5danzena07.jpg
Press clips

Pravobraniteljica je trebala osuditi tekst iz Glasa koncila ... Ispis E-mail
Administratorica   
etvrtak, 15 Rujan 2016

prvotno.jpgenska mrea Hrvatske smatra da je Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova trebao reagirati na tekst Ivice Ragua iz Glasa Koncila pod naslovom "Marijina poslunost i ene danas" jer, napominje, ovlasti pravobraniteljice ostavljaju dovoljno prostora za javnu osudu takvih stajalita, ako se ve smatra da nema osnova za postupanje. Mrea ocjenjuje kako pravobraniteljiino iroko tumaenje toga zakonskog lanka i njegovo potpuno opravdavanje vjerskom doktrinom i poslanjem Crkve otvara prostor da svaki pripadnik neke od konfesija u Hrvatskoj moe promicati takve stavove, nazivati ene "tracama" i "prirodno osuenima na poslunost mukarcima", te poticati u javnom prostoru diskriminaciju ena pozivajui se na biblijske tekstove i na javno izgovorene rijei sveenika.

"Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova naglaava da nema temelja za postupanje u ovom sluaju, pozivajui se na odredbe Zakona o suzbijanju diskriminacije u kojem su propisani iznimni sluajevi i u kojemu se ne smatra diskriminacijom stavljanje u nepovoljniji poloaj", podsjea u priopenju MH.

Dodaje kako se u sluaju lanka 9. stavka 5., na koji se poziva pravobraniteljica, navode situacije stavljanja u nepovoljniji poloaj - zadovoljavanje nekih propozicija za zapoljavanje ili ulanjivanje, situacije pri obavljanju profesionalnih aktivnosti i zasnivanja radnog odnosa, u sluaju kada zbog prirode tih aktivnosti ili okolnosti u kojima se obavljaju vjera ili uvjerenje neke osobe predstavljaju istinski, zakonit i opravdan uvjet za obavljanje posla.

"Ovaj lanak zakona omoguuje zapoljavanje i obavljanje sveenikih dunosti, a da se to zakonski ne tretira kao diskriminacija, a ne ukljuuje javno medijsko djelovanje koje potie na diskriminaciju i omalovaavajue je za ene na osnovi spola. Poticanje na diskriminaciju, ako je uinjeno s namjerom, smatra se diskriminacijom", navodi MH.

Mrea ocjenjuje kako pravobraniteljiino iroko tumaenje toga zakonskog lanka i njegovo potpuno opravdavanje vjerskom doktrinom i poslanjem Crkve otvara prostor da svaki pripadnik neke od konfesija u Hrvatskoj moe promicati takve stavove, nazivati ene "tracama" i "prirodno osuenima na poslunost mukarcima", te poticati u javnom prostoru diskriminaciju ena pozivajui se na biblijske tekstove i na javno izgovorene rijei sveenika.

"Sve(i) mi u javnom prostoru odgovaramo za svoju javno izgovorenu rije, moralno, etiki i zakonski. Katolika crkva i njezini predstavnici nisu drava u dravi i na njih se primjenjuju zakoni i Ustav, kao i na ostale graanke i graane. Ne prihvaamo mogunost da oportunistiko tumaenje jednoga zakonskog lanka derogira Ustav i omogui uruavanje stoljetnog napora na prihvaanju koncepta ravnopravnosti spolova", istie se u priopenju.

"Tumaenje prema kojem je ektremistiki, seksistiki i nemoderan istup Ivice Ragua u skladu s naukom i poslanjem Crkve ponovni je povod da enska mrea Hrvatske javno upozori na sekularni karakter Hrvatske te zahtijeva od institucija drave zatitu od irenja mizoginih stavova i djelovanja vjerskih institucija", dodaje MH.

Ragu je u svojoj kolumni u Glasu Koncila, izmeu ostalog, napisao da je "prvi grijeh nastao zbog neposlunosti", koja je "zajedniki grijeh i Adame i Eve, ali on pogaa ponajvie enu jer je avao prvotno po eninoj neposlunosti ovjeka uinio robom grijeha".

ena je i danas u velikoj napasti neposlunosti, koja se "izrie u traenju svojih prava za jednakou koja brie razlike, u tome da ena ne eli prihvatiti da je ona od Adama, a ne Adam od nje, da je ona drugotna, a mukarac prvotan".

Nedjeljna Dalmacija: MH: Pravobraniteljica je trebala osuditi tekst iz Glasa koncila, po njoj svatko moe nazivati ene 'tracama'


 
« Prethodna   Sljedea »
Povratak na vrh!
© 2024 �enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia
Povratak na vrh!