NaslovnicaEnglishKontakt
nogodnomaster.jpg

Sadržaj
Naslovnica
Platforma Ženske mreže
Kodeks
Struktura
Članice Mreže
Izjave
Aktivnosti
Kolumne
Kampanje
Ženska mreža u medijima
Nasilje prema ženama
Korisni linkovi
Plan stranice

Facebook
facebook.png
Dan žena 2014.
2014-03-08 13.01.35.jpg
18 myths of prostitution

18 myths of prostitution
Dan žena 2013.

Dan žena 2010.
dug-zenama.jpg

Dan žena 2009.
crkva

Koalicija za sekularizam
100 godina ...
Dan žena 2008.
let082.jpg
Dan žena 2007.
0037danzena07.jpg
Press clips

Zaustavimo nasilje protiv žena! Ispis E-mail
Administratorica   
Srijeda, 25 Studeni 2015

Danas je 25.11.2015., Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama.

Tražimo od Republike Hrvatske hitnu ratifikaciju Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija). Svrha Konvencije je osigurati sveobuhvatnu zaštitu žena od različitih oblika nasilja: sprječavanje nasilja, direktnu zaštitu žena od nasilja, progon i kažnjavanje počinitelja nasilja i djelotvoran sustav praćenja primjene odredbi Konvencije. Hrvatska je Konvenciju potpisala te ona i sada proizvodi ograničene pravne učinke. Po međunarodnom pravu već sam potpis obavezuje državu da se uzdrži od akata kojima bi postupala suprotno cilju i svrsi ugovora. Stoga, hrvatski sudovi i druga tijela trebaju postojeće zakonodavstvo primjenjivati u smislu ove Konvencije, uzimajući posebno u obzir žene koje su žrtve muškog nasilja - najdrastičnijeg oblika diskriminacije.

Posebno tražimo:

  • odgovarajuće i kontinuirano financiranje rada autonomnih ženskih skloništa, 
  • osnivanje kriznih centara za žrtve silovanja, 
  • odgovarajuće kazneno reguliranje silovanja na način da se ukine kazneno djelo Spolni odnošaj bez pristanka, a da se kazneno djelo Silovanje promijeni na način da osnovni oblik počinjenja bude spolni odnošaj bez pristanka te da osnova za kazneno djelo bude nedobrovoljnost odnosno ne-pristanak, a ne sila ili prijetnja na život ili tijelo
  • poduzimanje potrebnih zakonodavnih i drugih mjera osiguranja provođenja procjene opasnosti za sigurnost žrtve od strane svih nadležnih tijela da bi se upravljalo rizikom od nastupanja smrti, ozbiljnosti situacije i opasnosti od ponovljenog nasilja
  • implementaciju politika koje nalažu nadležnim tijelima, posebno policiji, identificiranje stvarnog agresora u slučajevima nasilja u obitelji kako bi se izbjeglo kontinuirano optuživanje/hapšenje žena koje su žrtve nasilja.

Pošaljite zahtjeve Vladi RH: http://www.potpisujem.org/hr/


 
« Prethodna   Sljedeća »
Povratak na vrh!
© 2024 ďż˝enska mreďż˝a Hrvatske - Women's Network Croatia
Povratak na vrh!