NaslovnicaEnglishKontakt
nogodnomaster.jpg

Sadraj
Naslovnica
Platforma enske mree
Kodeks
Struktura
lanice Mree
Izjave
Aktivnosti
Kolumne
Kampanje
enska mrea u medijima
Nasilje prema enama
Korisni linkovi
Plan stranice
Distribucija Sadraja

Facebook
facebook.png
Dan ena 2014.
2014-03-08 13.01.35.jpg
18 myths of prostitution

18 myths of prostitution
Dan ena 2013.

Dan ena 2010.
dug-zenama.jpg

Dan ena 2009.
crkva

Koalicija za sekularizam
100 godina ...
Dan ena 2008.
let082.jpg
Dan ena 2007.
0006danzena07.jpg
Press clips

POZIV NA AKCIJU Ispis E-mail
Administratorica   
Ponedjeljak, 03 Veljaa 2014

akcija.jpgenska mrea Hrvatske organizira javnu akciju predaje prosvjednog pisma izvanrednom i opunomoenom veleposlaniku Kraljevine panjolske u Republici Hrvatskoj, Rodrigu Aguirre de Crcer y Garca del Arenal, kojim izraavamo duboku zabrinutost zbog nedavnog razvoja dogaaja u panjolskoj vezano uz seksualna i reproduktivna prava i zdravlje ena. Veleposlaniku emo dostaviti i pismo premijeru Kraljevine panjolske Marianu Rajoy.
Javna akcija e se odrati u srijedu, 5. veljae 2014. godine,
pred zgradom Veleposlanstvu Kraljevine panjolske u Republici Hrvatskoj, Tukanac 21A, u Zagrebu, u 11:00 h. Nakon predaje pisama simbolino emo razviti transparente s porukama protesta na panjolskom i hrvatskom jeziku.

Akcijom emo uputiti apel Vladi Kraljevine panjolske da zatititi prava ena i povue Prijedlog zakona kojega je 20. prosinca 2013. godine Vijee ministara Kraljevine panjolske usvojilo, a kojim se namjerava izmijeniti postojei zakon koji regulira seksualno i reproduktivno zdravlje i prava.

Ukoliko ovaj prijedlog zakona bude usvojen, ograniit e se pravo na pobaaj samo u sluajevima silovanja ili ukoliko trudnoa ozbiljno ugroava psihiko ili fiziko zdravlje ena. Bilo koji pobaaj koji ne potpada u jednu od ove dvije dozvoljene kategorije smatrao bi se kazenim djelom. Na taj nain enama u panjolskoj preostala bi samo dva izbora: putovati u inozemstvo kako bi obavile siguran i legalan pobaaj ili e biti primorane otii na ilegalan pobaaj s ozbiljnim prijetnjama za njihovo zdravlje i ivot.

Nadalje, ukoliko ovaj Prijedlog zakona bude usvojen unazadit e osnovna prava ena trideset godina i prestavljati propust Vlade da ispuni svoju osnovnu ulogu u promociji rodne ravnopravosti i ljudskih prava. ene imaju pravo odluivati o svojim tijelima. Pravo ena da slobodno odluuju o svojim tijelima ne obavezuje nikoga da napravi pobaaj.

Ovom akcijom izraavamo solidarnost sa enama panjolske koje se okupljaju u obranu svojih ljudskih prava, te se pridruujemo velikom broju ena i enskih organizacija u Evropi koje organiziraju akcije protesta protiv pokuaja ugroavanja enskih prava u panjolskoj.

Za ensku mreu Hrvatske:

Biserka Mominovi
Sanja Juras
Mirjana Kuer
urica Kolarec
Nela Pamukovi


 
« Prethodna   Sljedea »
Povratak na vrh!
© 2024 �enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia
Povratak na vrh!