NaslovnicaEnglishKontakt
nogodnomaster.jpg

Sadržaj
Naslovnica
Platforma Ženske mreže
Kodeks
Struktura
Članice Mreže
Izjave
Aktivnosti
Kolumne
Kampanje
Ženska mreža u medijima
Nasilje prema ženama
Korisni linkovi
Plan stranice

Facebook
facebook.png
Dan žena 2014.
2014-03-08 13.01.35.jpg
18 myths of prostitution

18 myths of prostitution
Dan žena 2013.

Dan žena 2010.
dug-zenama.jpg

Dan žena 2009.
crkva

Koalicija za sekularizam
100 godina ...
Dan žena 2008.
let082.jpg
Dan žena 2007.
0016danzena07.jpg
Press clips

Platforma Ženske mreže
Aktivnost uz izbore 2005. Ispis E-mail
Administratorica   
Nedjelja, 07 Siječanj 2007

Smatramo da sastav lista sastavljenih od više od 80 % osoba istog spola nedvojbeno pokazuje da sastavljači lista nisu vodili računa o načelu ravnopravnosti spolova, odnosno jednake prisutnosti žena i muškaraca u svim područjima javnog života . . .


Opširnije...
 
Aktivnosti 2005. Ispis E-mail
Administratorica   
Srijeda, 03 Siječanj 2007
Otpori primjeni zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
Centar za građanske inicijative Poreč proveo je istraživanje o primjeni članka 5. i članka 7. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, koji nalaže obvezu prijavljivanja nasilja u obitelji od strane policije, liječnika i odgojno - obrazovnih institucija.
Rezultati dokazuju da, čak i kad postoje zakonske odredbe o obaveznosti prijavljivanja nasilja, postoje otpori na svim razinama, te da se zakon ne primjenjuje. Izvještaj
Poreč, 16. studeni 2005.
16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama
25.11. DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - 10.12. DAN LJUDSKIH PRAVA

Ženska mreža uputila je tijekom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama 25.11. – 10.12. 2005. prijedlog Vladi RH da otvori poseban račun za novčane kazne izrečene za nasilje nad ženama.
Budući da sudovi temeljem Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji izriču uglavnom novčane kazne, predlažemo da se ovako prikupljena sredstva državnog proračuna usmjere na posebni račun.
Umjesto da se sredstva od naplaćenih kazni slijevaju na zajednički račun (6068 – ostale novčane kazne za prekršaje koje pripadaju državi po rješenjima sudaca za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka), predlažemo posebni račun čija bi namjena bila direktna i indirektna pomoć ženama i djeci koji su preživjeli obiteljsko nasilje.


PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA U OBITELJI
još uvijek samo dekorativan

U studenom je provedena telefonska anketa Ženske mreže koja je trebala dati sliku informiranosti i implementaciji Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji na lokalnim razinama. Protokol je još uvijek samo dekorativan, jer glavni akteri koji ga trebaju provoditi – zdravstvene ustanove, centri za socijalnu skrb, policija, odgojno – obrazovne ustanove i pravosudna tijela, još neznaju za postojanje Protokola i ne provode ga.

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji je zaglavio u ministarstvima čak dva mjeseca nakon što je donesen.

U završnim odredbama Protokola definirano je da njegovu distribuciju, objašnjenje njegove svrhe i osiguranje njegove dostupnosti i primjene moraju osigurati nadležna resorna ministarstva.

"ZAVRŠNE ODREDBE

4. Po donošenju ovog Protokola zadužuju se sva resorna ministarstva da upoznaju tijela i ustanove iz svog djelokruga s činjenicom njegova donošenja i svrhom donošenja te da osiguraju njegovu dostupnost kao i da poduzmu sve potrebne mjere radi njegove dosljedne primjene.“

Ovo se još nije dogodilo, mada je Protokol donesen - prigodno - uoči Nacionalnog dana protiv nasilja nad ženama 22. rujna.

Predstavljanje brošure sa transkriptima izlaganja Dan žena o temi "Poticanje svijesti o obiteljskom nasilju"
U organizaciji ambasadora Australije, Belgije i Kanade te predstavnika UNHCR održano je 25.11. u Novinarskom domu u Zagrebu predstavljanje brošure sa transkriptima izlaganja održanima na Dan žena 8. ožujka o temi "Poticanje svijesti o obiteljskom nasilju".
Žensku mrežu predstavljala je ?urđica Kolarac, koja je govorila o ulozi Ženske mreže u stvaranju postojećih zakona i institucija koje se bave uklanjanjem nasilja nad ženama. Tom je prigodom prisutnim članovima diplomatskog kora podijelila adresar Ženske mreže Hrvatske uz preporuku da podrže projekte i programe Mreže usmjerene na prevenciju i zaštitu žena od muškog nasilja.
Okrugli stol Rodna perspektiva u javnoj i službenoj komunikaciji
Bojana Genov sudjelovala je sa izlaganjem Nacionalna klasifikacija zanimanja i rodna diskriminacija na okruglom stolu Rodna perspektiva u javnoj i službenoj komunikaciji, koji je 10. studenog organizirala pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u Novinarskom domu u Zagrebu.
Konferencija "Stvarni i pravni položaj žene u regiji jugozapadnog Balkana" u Banja Luci
Predstavnice ženske mreže Hrvatske Željaka Jelavić, Biserka Momčinović i Bojana Genov prisustvovale su regionalnoj konferenciji "Stvarni i pravni položaj žene u regiji jugozapadnog Balkana" koja je održana u Banja Luci 1. i 2. listopada 2005. godine u organizaciji Helsinškog parlamenta građana i Udruženih žena Banja Luka pod pokroviteljstvom švedske fondacije Kvinna Till Kvinna.
Na Konferenciji je učestvovala 41 učesnica iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Srbije.
Cilj Konferencije je bio sagledati razliku između pravne regulative i stvarnog položaje žena u navedenim zemljama.

Žene učesnice Konferencije su zaključile da ne žele učestvovati u etničkim prebrojavanjima i odbijaju manjinsku poziciju koju imaju u svojim zemljama.
Ustanovljeno je da:
- Sve zemlje Jugozapadnog Balkana su nastojale i nastoje u domaće zakonodavstvo unijeti pravne norme i institucije za uspostavljanje ravnopravnosti polova;
- Pravne norme i institucije su usvojene i uspostavljene radi preuzetih međunarodno – pravnih obaveza i pritisaka svojih nezadovoljnih građanki bez istinske političke volje da oživotvore ustavna načela ravnopravnosti polova;
- Pravne norme i institucije nemaju operativne mehanizme za primjenu niti sankcije ako se ne primjenjuju, pa ih vlasti ni građani ne smatraju obaveznim
Zabrinute zbog narastajućeg siromaštva koje najviše pogađa žene i produbljuje nesklad između njihovog stvarnog i pravnog položaja, žene traže:
- od vlasti operativne planove za provođenje zakona i institucionalnih mehanizama koji obuhvataju problematiku ravnopravnost polova;
- jednake mogućnosti u svim oblastima života;
- finasijska sredstva za postizanje rodne ravnopravnosti u svakodnevnom životu obrzbijeđena budžetima vlada na svim nivoima;
- od Vijeća Evrope i predstavnika međunarodne zajednice koji su prisutni na ovim prostorima da uslove početak integracijskih procesa naših zemalja u Evropsku uniju ne samo pravnim nego i stvarnim činjenicama eliminacije diskriminacije žena.

Preporuke i zahtjevi konferencije >>
Konferencija o gradnji mostova između manjina i lokalne vlasti
Koordinatorice Biserka Momčinović, Mirjana Bilopavlović i Bojana Genov bile su aktivne sudionice Konferencije o gradnji mostova između manjina i lokalne vlasti održane 27. i 28.9.2005. u Pakracu. Zaključci konferencije >>
Četvrta Ljetna feministička škola (FLJUŠ) Ženske mreže Hrvatske
Održana je četvrta Ljetna feministička škola (FLJUŠ) Ženske mreže Hrvatske u Stubičkim toplicama u trajanju od od 23.09. do 1.10.2005. Na FLJUŠ-u je sudjelovalo 29 sudionica iz grupa članica Ženske mreže Hrvatske, 8 predavačica i 5 članica Koordinacijskog tima.
Radilo se u dvije grupe, početnoj i naprednoj. Početna grupa je imala klasičan program upoznavanja s osnovnim sadržajima (grupna kohezija, osnovni aspekti feminizma, povijest ženskog organiziranja u Hrvatskoj, rod i identiteti, ženska ljudska prava, nasilje protiv žena, osnove savjetovanja, sestrinstvo i solidarnost, Ženska mreľa Hrvatske – informacije o načinu rada, aktivizam). Napredna grupa je kao glavnu temu imala seksualnost (grupna kohezija, tijelo, seksualna prava, seksualnost žena, žensko reproduktivno zdravlje, reproduktivna i seksualna prava, seksualna edukacija, seksualne manjine, prostitucija i aktivizam). Održavanje FLJUŠ-a je omogućila donatorsko-partnerska organizacija Kvinna till Kvinna.
Studijsko putovanje u Švedsku
Tim od deset aktivistkinja Ženske mreže boravio je od 15. do 23. svibnja u Stockholmu na studijskom putovanju u cilju upoznavanja sa švedskim institucionalnim mehanizmima zaštite ženskih ljudskih prava, koji Švedsku u području ravnopravnosti spolova smještaju na sam svjetski vrh. Posjete institucijama pravobranitelja za ravnopravnost spolova i seksualnih manjina, ministarstvu za ravnopravnost spolova, gradskim i regionalnim odborima za ravnopravnost spolova, školskom rodnom pedagogu i drugim institucijama omogućila je Ženskoj mreži Hrvatske švedska ženska organizacija Kvinna Till Kvinna.
Godišnja skupština Ženske mreže Hrvatske
Od 8. do 11. 5. održana je u Poreču godišnja skupština Ženske mreže Hrvatske, na kojemu su predstavnice feminističkih organizacija identificirale kratkoročne političke ciljeve, usvojile strateški plan za sljedeću godinu i bavile se pitanjima organizacione strukture.
Primljene su nove organizacije, koje su na prošlom sastanku kandidirane za prijem u članstvo Mreže: DOMINE iz Splita, ADELA iz Siska, Ženska grupa Krnjak iz Krnjaka, PRST iz Rijeke i TARA iz Ličkog Petrovog Sela.
Ovaj je sastanak bio jubilarni i na njemu je Ženska mreža Hrvatske obilježila desetu godišnjicu redovitih godišnjih sastanaka u Poreču.
Aktivnosti uz izbore 2005.
Izbori 2005.
Okrugli stol u sklopu kampanje Ženske mreže Hrvatske za izbore 2005.
Ženska grupa Karlovac "Korak" u ponedjeljak, 18.4.2005. godine održala je okrugli stol u sklopu kampanje Ženske mreže Hrvatske na kojem su predstavnici parlamentarnih političkih stranaka s lokalne razine raspravljali o zastupljenosti žena u političkom životu i posebice o učešću žena na listama stranaka za predstojeće lokalne izbore. Predstavnici stranaka opet su ponovili kako nemaju dovoljan broj žena za zadovoljavanje zahtjeva ŽMH za stavljanje barem 40% žena na liste. Rekli su kako su izrazito skloni zadovoljavanju tog zahtjeva, samo što ih u tome sprječava nedovoljan broj žena, članica stranaka. Činjenica je da problemu nedovoljnog broja žena u strankama i onda na listama, pridaju pažnju samo pred izbore, dok tijekom godina, između izbora, ništa ne rade u vezi s time.
Ženska grupa Karlovac "Korak" održala je i akciju koja se provodi na razini ŽMH podjele podmetača za miševe s porukom o potrebi uvođenja seksualne edukacije u škole. Akcija je održana u karlovačkoj Gimnaziji i učenici su pokazali veliki interes za podmetače s porukom, ali su i u razgovoru iskazali potrebu i želju da se seksualna edukacija uvede u školske programe.
Kao dio svojih edukativnih aktivnosti, Ženska grupa Karlovac "Korak" održala je i radionice u srednjim školama Slunj i Topusko o temi temi trgovanja ljudskim bićima . Radionicama je ukupno prisustvovalo 100 učenika i učenica. Osnovni je zaključak kako mladi nisu imali nikakvih informacija o toj temi, zbog čega su tijekom radionica pokazali veliku zainteresiranost.
Tribina “Žene i zapošljavanje” 6. travnja 2005.
U organizaciji web portala www.posao.hr i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske održana je u prostorijama Europskog doma 6. travnja 2005. godine tribina “Žene i zapošljavanje”. Na tribini je bilo riječi o problemima s kojima se žene susreću prilikom zapošljavanja, spolnoj i dobnoj diskriminaciji, mobbingu, nejednakim plaćama muškaraca i žena te drugim problemima s kojima se žene svakodnevno susreću.
Sudionice tribine bile su: Gordana Sobol, predsjednica Ureda za ravnopravnost spolova, Hrvatski sabor, Vera Babić, državna tajnica za rad, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH Božica Žilić, predsjednica Ženske sekcije, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Vesna Peašinović, načelnica Odjela za posredovanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Gordana Lukač Koritnik, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i Bojana Genov, koordinatorica Ženske mreže Hrvatske.
Bojana Genov je upozorila na diskriminaciju koja nastaje prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta jer poslodavci pri izboru kandidata za oglašena radna mjesta daju prednost muškarcima, iako je Zakonom o ravnopravnosti spolova (članak 13.) takvo što zabranjeno. Dalje ...
Objava za medije web portala posao.hr
Poslovni dnevnik 11.4.2005. Žene i zapošljavanje: Tražim suradnika, može biti i žena
Istraživanje Ženske mreže Hrvatske: RH krši ženska reproduktivna prava
Prema rezultatima istraživanja Ženske mreže, zdravstvene ustanove u Hrvatskoj na pitanje o pobačaju pričaju o grijehu i zločinu, zahtijevaju razgovor sa socijalnom radnicom i - slobodno formiraju cijenu

Rezultat istraživanja | xls
Reakcija ministra zdravstva u Jutarnjem listu 2.4.2005. | Vjesnik 12.4.2005.
Od 33 licencirane ustanove za obavljanje legalno induciranog pobačaja u RH u sustavu javnog zdravstva 12 njih ili 36 % ne obavlja pobačaj.
Cijena pobačaja varira od ustanove do ustanove od 600 do 2400 kn. Mada je u cijenu uračunata jednodnevna hospitalizacija, od žene se očekuje da 2-3 sata nakon zahvata napusti zdravstvenu ustanovu.
Neke ustanove čak putem telefona daju cijenu za neprijavljeni pobačaj koji naplaćuje liječnik (Zabok). Neke daju informaciju o sumnjivoj razlici cijene pobačaja obavljenog ambulantno ili u bolnici (Split). Na 4 mjesta na kojima se ne obavlja pobačaj je pala izjava tipa "obratite se doktoru da vam kaže koga trebate", što nalikuje na putokaz ženi kako da si pomogne VAN zdravstvenog sustava.
Neke zdravstvene ustanove prije toga samo malo šikanitaju ženu porukama o grijehu i zločinu, a neke joj bitno otežavaju stvar, zahtijevajući od žene prethodni razgovor sa socijalnom radnicom (Zadar) uz obrazloženje da je to “pravilo države Hrvatske” (što NIJE) ili odlazak u savjetovalište (Šibenik).
Pobačaj je jedna od rijetkih zdravstvenih usluga kojoj se cijena slobodno formira. Cijena varira od 600 kn (Varaždin) do 2400 (Zabok).
Pored zarada na samim zahvatima, ustanove ili liječnici u njima dodatno zarađuju naplaćujući ginekološki pregled i /ili ultrazvuk, ne priznajući takve nalaze od drugih ginekoloških ordinacija.
Za usluge koje se pružaju osobama koje nemaju status osiguranika postoje propisane cijene koje će platiti bez obzira na to u kojoj zdravstvenoj ustanovi tu uslugu zatraže. Primjerice, vađenje krajnika košta 162 kn, vađenje slijepog crijeva 382 kn, a operacija kile 952 kn. Uz sve ove usluge osiguran je prijevoz kući u pola cijene do udaljenosti do 300 km.
Prema količini stručnoga osoblja i vremena, medikamenata i opreme, pobačaj je u razini vađenja krajnika. Razlika u cijeni vjerojatno otpada na etiketu - na grijeh i zločin, ili jednostavno na činjenicu da je ženu u nevolji lako materijalno ucjenjivati i eksploatirati. Kada to radi sustav javnoga zdravstva pod nadzorom države, tada se radi o sustavnom kršenju ženskih ljudskih prava.

Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece je nedvosmislen i u članku 17. jasno kaže da se pobačaj obavlja u zdravstvenim ustanovama koje ovlasti ministarstvo.

Ženska mreža Hrvatske traži od Ministarstva zdravstva istragu o kršenjima zakona i dosljedno poštivanje ženskih reproduktivnih prava te primjenu zakona.

"Seksualna edukacija u školama, ne samo na porno stranicama!"
Podloška za miša koja je naljutila Ljilju VokićHtijući skrenuti pažnju na krajnje korisnike odluke o uvođenju seksualne edukacije u škole te na činjenicu da se oni o spolnosti već educiraju iz drugih izvora, pretežno masovne kulture, u i ispred škola dijelimo podloške za računalne miševe sa porukom da seksualnu edukaciju treba provoditi u školama. Kako smo prošle 23. ožujka u VII. zagrebačkoj gimnaziji možete vidjeti na stranici s izrescima iz medija, a evo što smo tim povodom poručile ministru Primorcu:

Tražimo da se ravnateljica Vokić za nasilničko ponašanje i lažne izjave ispriča djeci, aktivistima i novinarima te povrat imovine ... Također preporučamo MZOŠ da u interesu djece i ugleda škole preispita kapacitete ravnateljice Vokić za obavljanje ove odgovorne dužnosti...

Word doc | htm

Akcija za reproduktivna prava žena
Moja maternica, moji jajnici ...
Glas Istre:
Jajnici & tajnici
Sajam umrežavanja referentnih grupa u Tuzli
17. i 18.03.2005 predstavnica Ženske mreže sadika Zvirkić je bila na Sajmu umrežavanja referentnih grupa u Tuzli i tamo predstavila aktivnosti i kampanje Ženske Mreže Hrvatske.
Bosanske su grupe razgrabile sve materijale ženskih grupa iz Hrvatske i izrazile želju za budućom suradnjom i razmjenom iskustava.
Zahtjev političkim strankama da prilikom sastavljanja kandidacijskih lista vode računa o ravnopravnoj zastupljenosti žena i muškaraca
Za veće učešće žena na kandidacijskim listamaPoslale smo zahtjeve političkim strankama u kojemu ih pozivamo da prilikom sastavljanja kandidacijskih lista vode računa o ravnopravnoj zastupljenosti žena i muškaraca. Upozoravamo da u u vijećima gradova i općina ima samo 6%, a u županijskim skupštinama samo 13% žena.

Podsjećamo da je ravnopravnost spolova ugrađena u Ustav republike Hrvatske, a da je nemoguće govoriti o ravnopravnosti u situaciji dramatične podzastupljenosti žena na mjestima odlučivanja u lokalnoj zajednici.

Podsjećamo na članak 11. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji kaže da je prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova. Podsjećamo i na članak 15. Zakona o ravnopravnosti spolova koji nalaže da političke stranke koje su upisane u registar političkih stranaka usvajaju svake četiri godine plan djelovanja o pitanju uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca i, u skladu s njim, određuju metode za promicanje uravnoteženije zastupljenosti žena u muškaraca u tijelima stranke, na popisima kandidata za izbore u hrvatski Sabor i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Tražimo da kandidacijske liste budu sastavljene po uzoru na patentne zatvarače koje strankama dostavljamo u prilogu: jedno mjesto na listi muškarcu, jedno mjesto ženi.
Od stranaka kojima dajemo svoje glasove na izborima očekujemo da poštuju zakone i da se djelatno zauzmu za ravnopravnost spolova. Žena je više od 51% i nećemo dopustiti da budemo marginalizirana manjina!

Dan žena 2005.
Prosvjed Ženske mreže 8.3.2005.Women's Day, March 8, 2005.
Dan žena obilježile smo dodjelom Nagrade Maja Miles za rodno osvješteno novinarstvo za 2004. godinu i prosvjedom Ženske mreže Hrvatske (foto album).
U povodu Međunarodnog dana žena Ženska mreža Hrvatske propituje stanje ženskih prava i poručuje zakonodavnoj i izvršnoj vlasti ...
49. zasjedanje Komisije o statusu žena UN

Predstavnice Ženske mreže Ivana Radačić i Bojana Genov prisustvovale su 49 . zasjedanju Komisije o statusu žena UN (Commission on the Status of Women) u New York koja se održavala od 28. veljače do 11. ožujka. Uz rad delegacija država u zgradi UN odvijajle su se brojna okupljanja ženskih nevladinih organizacija iz cijelog svijeta. koje pokušavaju utjecati na političke odluke država.

9. veljače 2005. - Otvoreno pismo Ženske mreže, Iskoraka i Kontre Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa u vezi spolne edukacije u školama
Obraćamo vam se sa zahtjevom da hitno ocijenite program spolne edukacije “Ljudska seksualnost i kvaliteta življenja” te da ono isto tijelo koje je poslalo program na doradu razmotri dorađen program i izda suglasnost za uvođenje programa u obrazovni sustav.... cijelo pismo >
31. siječnja 2005. održana je konferencija za novinare u povodu podnošenja izvješća ženskih nevladinih organizacija o stanju ženskih ljudskih prava u RH Odboru za eliminaciju diskriminacije žena UN.

17.1. predstavnica Ženske mreže Hrvatske Željka Jelavić iz Centra za ženske studije i Martina Belić iz organizacije B.a.B.e. podnijele su izvještaj o stanju ženskih ljudskih prava u RH Odboru za eliminaciju diskriminacije žena UN. 18.1. izvještaj je podnijela Vlada RH prema smjernicama CEDAW-a, Konvencije za eliminaciju svih oblika diskriminacije nad ženama.

Slobodna Dalmacija 1.2.2005.
Večernji list 1.2.2005.
Večernji list 1.2.2005.
Konferencija za novinare o načinu sazivanja, nejasnim ciljevima i rokovima te sastavu Povjerenstva za prosudbu svih programa o spolnom odgoju koji se provode u osnovnim i srednjim školama 26.1.2005.

27.1.2005. Sanja Juras (Kontra), Kristijan Grdan (Iskorak) i koordinatorica mreže Bojana Genov su sa Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova održali konferenciju za novinare na kojoj su se usprotivili načinu sazivanja, nejasnim ciljevima i rokovima te sastavu osnovanog Povjerenstva za prosudbu svih programa o spolnom odgoju koji se provode u osnovnim i srednjim školama . Naročito je negodovanje izraženo što je za predsjednika Povjerenstva izabran dr. Vladimir Gruden, psihijatar od kojega se zbog iznošenja homofobičnih stavova ogradila njegova strukovna organizacija.

Zatraženo je hitno suspendiranje Teen Star programa iz škola zbog neznanstvenog i ideologiziranog pristupa spolnoj edukaciji, zbog homofobičnih stavova te zbog stavova koji ne promiču ravnopravnost spolova.

Tom je prilikom pravobraniteljica iznijela da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, sudeći po dokumentaciji koju su joj dostavili, ne raspolaže cjelokupnim programom Teen Star. U slučaju da se program provodi bez mogućnosti uvida i nadzora nadležnog ministarstva, te isključivo na preporuku HBK, Ženska mreža Hrvatske odlučno traži odgovornost ministra.

Pismo ministru zdravstva dr. Andriji Hebrangu 20.1.2005.

20.1.2005. otvorenim pismom smo zatražile od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi da ukloni svu ideološku i vjersku promidžbu iz zdravstvenih ustanova u sustavu javnog zdravstva, kako bi ženama bilo omogućeno uživanje reproduktivnih prava bez šikaniranja i moraliziranja. Također smo izrazile zabrinutost zbog porasta pobačaja u adolescentskoj populaciji i zatražile da se ministarstvo zauzme za uvođenje spolnog odgoja u škole.

Lukač Koritnik: Ugrožena su ženska reproduktivna prava Slobodna Dalmacija 29.1.2005.

ŽENSKA MREŽA TRAŽI OD MINISTARSTVA ZDRAVSTVA PROMPTNU AKCIJU: U ginekološkim ambulantama i pjesmama protiv abortusa Novi list 25.1.2005.

Ženska mreža pisala ministru Hebrangu Slobodna Dalmacija 25.1.2005.

Ženska mreža Hrvatske protestira zbog šikaniranja žena koje traže abortus: Uklonite pro life promidžbu iz zdravstvenih ustanova Vjesnik 25.1.2005.

Zasjedanje komisije o statusu žena Ujedinjenih nacija u New Yorku od 10. do 28.1.2005.
Želka Jelavić, Martina Belić, Keri McKormick, Brigita Bajrić Predstavnica Ženske mreže Hrvatske iz Centra za ženske studije Željka Jelavić sudjelujovala je zajedno sa predstavnicom grupe B.a.B.e. Martinom Belić na 32. zasjedanju komisije o statusu žena Ujedinjenih nacija koja se održavala u New Yorku od 10. do 28.1.2005.
B.a.B.e. su na temelju izvještaja članica Ženske mreže Hrvatske za ženske nevladine organizacije sastavile Izvještaj u sjeni (Shadow Report) kojim se komentira službeni Vladin izvještaj. Nakon što predstavnici/e Vlade RH iznesu svoj izvještaj, predstavnice nevladinih organizacija brane Izvještaj u sjeni po poglavljima nasilje Keri McKormick, Željka Jelavić, Dubravka Šimonović, Martina Belićnad ženama, žene i zdravlje, žene i oružani sukobi, žene na tržištu rada, žensko poduzetništvo, žene i obrazovanje, žene na pozicijama moći i odlučivanja, žene i mediji.

Tekst izvještaja (engleski)

Izvještaj o procesu - kako smo prezentirale shadow report, kako smo lobirale i što je Vladina delegacija učinila
Word doc

Preporuke Odbora UN za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena Vladi RH (hrvatski)

Preporuke Odbora UN za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena Vladi RH (engleski)

Preporuke Republici Hrvatskoj UN Odbora za uklanjanje diskriminacije žena sa trideset drugog zasjedanja od 10-28 siječnja 2005, kada je Odbor na svojoj 673. i 674. sjednici 18. siječnja 2005. razmotrio drugo i treće periodično izvješće Hrvatske (CEDAW/C/CRO/2-3). Hrvatski tekst >>

NGO izvjestaj o statusu Romkinja koji je CEDAW Odboru UN podnio EUROPEAN ROMA RIGHTS CENTER iz Budimpešte (engleski)

Hina 20.2.2005.
Koliko su Hrvatice ravnopravne?
UN-ov Centar za informiranje objavio je da još osam država, među kojima je i Hrvatska ima seksističke zakone, koji de facto omogućavaju diskriminaciju žena

Pismo Ženske mreže dužnosnicima

Vođene saznanjem da je za promjenu odnosa među spolovima potrebno nastojanje kako žena tako i muškaraca, te javnim izjavama predsjednika i premijera u kojima se predstavljaju kao uvjereni zagovornici ostvarenja načela ravnopravnosti spolova, uputile smo pismo istaknutim dužnosnicima: predsjedniku Mesiću, premijeru Sanaderu, članovima Vlade, zastupnicima u Saboru.
Pozvale smo ih na javni angažman za promjenu tih odnosa. Pozvale smo ih da svojim prisustvom dodaju važnost obilježavanju 25. godišnjici donošenja
Konvencije za uklanjanje svoh oblika diskriminacije žena.
Do danas nam odgovor daje samo njihova rječita šutnja... Tekst pisma

... s jednim izuzetkom ... saborski zastupnik Nikola Mak 
Povratak na vrh!
© 2024 ďż˝enska mreďż˝a Hrvatske - Women's Network Croatia
Povratak na vrh!