NaslovnicaEnglishKontakt
nogodnomaster.jpg

Sadraj
Naslovnica
Platforma enske mree
Kodeks
Struktura
lanice Mree
Izjave
Aktivnosti
Kolumne
Kampanje
enska mrea u medijima
Nasilje prema enama
Korisni linkovi
Plan stranice

Facebook
facebook.png
Dan ena 2014.
2014-03-08 13.01.35.jpg
18 myths of prostitution

18 myths of prostitution
Dan ena 2013.

Dan ena 2010.
dug-zenama.jpg

Dan ena 2009.
crkva

Koalicija za sekularizam
100 godina ...
Dan ena 2008.
let082.jpg
Dan ena 2007.
00133danzena07.jpg
Press clips

Aktivnost uz izbore 2005. Ispis E-mail
Administratorica   
Nedjelja, 07 Sijeanj 2007
Izbori 2005.
 
Rodna statistika rezultata izbora u Istarskoj upaniji


Rodna statistika rezultata izbora i kandidacijskih lista ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova >>

Ustavni sud odbio je albu
Vlade Nikolia, nositelja liste IDS u Malom Lošinju, koji je u svojoj albi naveo da politike stranke HDZ, HSLS, HKDU, DC, IDF i HSS nisu vodili rauna o ravnopravnosti spolova prilikom sastavljanja kandidacijskih lista.
Ustavni sud stao je na stanovište da alba nije osnovana, budui da odredba lanka 15. zakona “ne sadri mjerilo na temelju kojega bi se moglo utvrditi postojanje povrede na koju alitelj ukazuje. To znai da e primjena naela ravnopravnosti ovisiti o konkretnim okolnostima svake kandidacijske liste.”

Odluka Ustavnog suda potvrdila je predlagateljima onih desetak postotaka lista bez ijedne ene da sa svojom praksom mogu neometano nastaviti, jer je zakonska odredba koja ima osigurati ravnopravnost spolova neoperativna, neuinkovita i ukrasne naravi.

Ustavni je sud, kao interpretator zakonodavne volje, potvrdio da intencija zakonodavca nisu bile kandidacijske liste koje e doista predlagati ene na mjesta dluivanja, ve deklaratorna i openita izjava kojom se, uz niz ostalih jednako toliko operativnih zakonskih odredbi, moe lijepo hvaliti u inozemstvu.


Podnesena je alba Ustavnom sudu

Vlado Nikoli, nositelj liste Istarskog demokratskog sabora za gradsko vijee Malog Lošinja u suradnji sa enskom mreom podnosi albu Ustavnom sudu radi kršenja antidiskriminacijskihg odredbi u postupku kandidiranja lista za gradsko vijee.
Vlado Nikoli podnio je u suradnji sa enskom mreom Hrvatske prigovor na sastav kandidacijskih lista koje imaju manje od 20% ena, tvrdei da je nedvojbeno da takve liste svjedoe o diskriminaciji prema spolu. upanijsko izborno povjerenstvo odbilo je prigovor kao neosnovan s obrazloenjem: "lankom 15. zakona propisano je da predlagatelj "prilikom sastavljanja liste duan voditi rauna o naelu ravnopravnosti spolova.". Citirana odredba, budui Zakon ne propisuje bilo kakve kaznene mjere za sluaj njenog nepoštivanja, ima deklaratoran znaaj. Isto tako budui se nigdje u Zakonu preciznije ne odreuje u kojem e se sluaju smatrati da je naelo ravnopravnosti zastupljeno, ocjena o tome je li došlo do podzastupljenosti na listama stvar je subjektivne procjene."
 


Prigovor enske mree Hrvatske i Zelenih za Zagreb Dravnom izbornom povjerenstvu na sastav kandidacijskih lista: Smatramo da sastav lista sastavljenih od više od 80 % osoba istog spola nedvojbeno pokazuje da sastavljai lista nisu vodili rauna o naelu ravnopravnosti spolova, odnosno jednake prisutnosti ena i muškaraca u svim podrujima javnog ivota.
Stoga traimo da sljedee liste odredite nevaeima zbog kršenja l. 15. Zakona o izboru lanova predstavnikih tijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave>>

Prigovor Mladih Kutine na sastav izbornih lista za Grad Kutinu >>

• Jedna od uzornijih i demokratskijih upanija pala je na ispitu rodne ravnopravnosti. Statistika analiza ueša ena u Primorsko goranskoj upaniji pokazuje da ene još uvijek dekoriraju kandidacijske liste i krase njihove zadnje treine, sa kojih mjesta nemaju šanse doi na mjesta odluivanja >>

Komentar kandidacijskih lista u Primorsko goranskoj upaniji:
Politike stranke vode antienske politike, donose zakone koje osvajanjem vlasti ne kane implementirati i koriste ene kao statistice na svojim muškim listama. enska mrea Hrvatske poruuje: kandidacijske liste bez 40% ena su nelegitimne, nedemokratske i protuzakonite. Prekršitelji zakona ne mogu i ne smiju upravljati zajednicom>>

Analiza ueša ena na kandidacijskim listama u Istarskoj upaniji: 18 % ena na opinskim listama, 29 % na gradskim, 26 % na upanijskoj>>
• Grafiki prikaz nepoštivanja Zakona o ravnopravnosti spolova u Istarskoj upaniji ili koliko smo daleko od paritetne zastupljenosti na listama?>>

Analiza ueša ena na kandidacijskim listama u Osjeko- baranjskoj upaniji: Od ukupno 11 upanijskih lista i 517 kandidata ima 195 ena ( 37,7%).
Niti jedna lista nema enu za nositeljicu.
Ukupno 16 gradskih lista imaju 400 kandidata od toga 110 ena (27,5%)
Imamo tri liste ije su nositeljice ene>>

Primorsko goranska upanija: ak 26 lista bez ijedne ene
ak 50 posto izbornih lista u Primorsko goranskoj upaniji ne zadovoljava zakonske propise

Liste bez ena – nedemokratske
enska mrea trai da se na lokalnim izborima provodi zakon o ravnopravnosti spolova

 
Sljedea »
Povratak na vrh!
© 2024 �enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia
Povratak na vrh!