NaslovnicaEnglishKontakt
nogodnomaster.jpg

Sadraj
Naslovnica
Platforma enske mree
Kodeks
Struktura
lanice Mree
Izjave
Aktivnosti
Kolumne
Kampanje
enska mrea u medijima
Nasilje prema enama
Korisni linkovi
Plan stranice
Distribucija Sadraja

Facebook
facebook.png
Dan ena 2014.
2014-03-08 13.01.35.jpg
18 myths of prostitution

18 myths of prostitution
Dan ena 2013.

Dan ena 2010.
dug-zenama.jpg

Dan ena 2009.
crkva

Koalicija za sekularizam
100 godina ...
Dan ena 2008.
let082.jpg
Dan ena 2007.
0034danzena07.jpg
Press clips

Izjava za javnost Ispis E-mail
Administratorica   
Subota, 30 Listopad 2004
IZJAVA ZA JAVNOST

Dana 30. listopada, 2004. u uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sastale su se predstavnice dravnih tijela za ravnopravnost spolova  i enske mree Hrvatske (nevladine organizacije) i razmotrile status enskih prava i ravnopravnosti spolova  u Republici Hrvatskoj.

Tim povodom
Gordana Sobol, predsjednice saborskog Odbora za ravnopravnost spolova,Gordana Luka Koritnik, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova,Helena Štimac-Radin, predstojnica Vladinog ureda za ravnopravnost spolova, Bojana Genov, koordinatorica enske mree Hrvatske, Dubravka Šimonovi, Ministarstvo vanjskih poslova (odsutna zbog slubenog puta) lanica UN-ovog Odbora za primjenu Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije ena dogovorile su se da e ubudue djelovati koordinirano radi ostvarivanja ustavnog naela o ravnopravnosti spolova. Koordinacija e djelovati kontinuirano i  dogovarati se oko svih vanih inicijativa za ostvarivanje ustavnog naela ravnopravnosti. Svjedoimo svakodnevnom kršenja enskih ljudskih prava i prava homoseksualnih osoba.
  • U porastu je diskriminacija u ekonomskoj sferi (raste broj nezaposlenih ena, njihove plae i radni uvjeti nisu izjednaeni, uestale su pojave uznemiravanja na temelju spola i spolnog uznemiravanja),
  • u porastu je obiteljsko nasilje i nasilje nad enama, ime se krši temeljno ljudsko pravo na ivot bez nasilja
  •  mediji i reklamne poruke puni su seksizama, senzacionalizma, stereotipa o enama  i diskriminatornog naina prikazivanja ena i muškaraca.
  • Politika participacija ena, broj ena u tijelima vlasti i predstavnikim tijelima, kao i na svim poloajima gdje se donose vane politike i društvene odluke je ispod zadovoljavajueg nivoa i nije u skladu sa ustavno i zakonski propisanom ravnopravnošu spolova.
Koordinacija nam je potrebna jer emo usklaenim djelovanjem omoguiti realizaciju naela ravnopravnosti i mehanizama  koji ve postoje.

Republika Hrvatska napravila je veliki napredak u donošenju zakona i uspostavljanju mehanizama za ravnopravnost spolova. Tokom proteklih godina dobili smo ustavni lanak o pravu o zaštiti ravnopravnosti spolova, donesen je Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Zakon o istospolnim zajednicama, odredbe o ravnopravnosti spolova unesene su u mnoge druge zakone (obiteljski, radni, Zakon o medijima), Hrvatska je potpisnica svih meunarodnih konvencija i ugovora  koji zahtijevaju ravnopravnost ena i muškaraca i zabranjuju diskriminaciju po rodu i spolu. Zakon o ravnopravnosti spolova definirao je i uredio naine zaštite od diskriminacije na temelju spola, branog i obiteljskog statusa i spolne orijentacije, osnovan je ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Vladin ured za ravnopravnost spolova.Uoi predsjednikih i lokalnih izbora, elimo javnosti skrenuti panju na navedene probleme i upozoriti da  bez ravnopravnog sudjelovanja ena i muškaraca u svim podrujima ivota i bez punog poštivanja enskih prava, nije mogu demokratski razvoj i prosperitet Hrvatske, kao ni ukljuivanje u meunarodne integracije.

Takoer elimo ukazati da svi akteri dravnog i javnog  ivota  trebaju biti sudionici u ostvarivanju enskih prava koja su ljudska prava.

 
« Prethodna   Sljedea »
Povratak na vrh!
© 2024 �enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia
Povratak na vrh!