NaslovnicaEnglishKontakt
nogodnomaster.jpg

Sadraj
Naslovnica
Platforma enske mree
Kodeks
Struktura
lanice Mree
Izjave
Aktivnosti
Kolumne
Kampanje
enska mrea u medijima
Nasilje prema enama
Korisni linkovi
Plan stranice

Facebook
facebook.png
Dan ena 2014.
2014-03-08 13.01.35.jpg
18 myths of prostitution

18 myths of prostitution
Dan ena 2013.

Dan ena 2010.
dug-zenama.jpg

Dan ena 2009.
crkva

Koalicija za sekularizam
100 godina ...
Dan ena 2008.
let082.jpg
Dan ena 2007.
0001danzena07.jpg
Press clips

Otvoreno pismo ministru Draganu Primorcu Ispis E-mail
Administratorica   
Petak, 02 Studeni 2007

Kada e Ministarstvo znanosti obrazovanja i porta shvatiti vanost edukacije mladih o ljudskoj spolnosti i poeti provoditi obveze iz meunarodnih dokumenata i nacionalnih programa i politika? Dok se to ne dogodi, ini se da e mladi infomacije o spolnosti nalaziti kao i do sada uglavnom na satovima katolikog vjeronauka i porno stranicama na internetu.

Potovani,

obraamo vam se vezano za napise u medijima u kojima je izneseno da je Ministarstvo znanosti obrazovanja i porta okonalo postupak otkupa programa zdravstvenog odgoja udruga Grozd i Forum za slobodu odgoja.

Podsjeamo da je na sastanku s predstavnicama/cima enske mree Hrvatske i Pravnog tima Iskoraka i Kontre jo 12. srpnja 2006. godine ministar Dragan Primorac izjavio da e nakon otkupa od nevladinih organizacija programi koji e se provoditi u kolama biti doraeni od strane Ministarstva i usklaeni sa zakonodavstvom Republike Hrvatske i meunarodnim konvencijama. Ministar Primorac je takoer potvrdio da e konane verzije programa biti pregledane od strane Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Ureda pravobraniteljice za djecu.

S obzirom na injenicu da su ugovori s nevladinim organizacijama GROZD i Forum za slobodu odgoja o otkupu programa potpisani tek s dananjim danom, a provedba programa treba poeti ve u drugom polugoditu, smatramo da je oito da do ranije navedenih postupaka od strane Ministarstva nee doi.

Program udruge GROZD koji je ocijenjen kao protivan zakonima Republike Hrvatske i Konvenciji o pravima djeteta od strane pravobraniteljice za ravnopravnost spolova provodit e se uz blagoslov Ministarstva obrazovanja, znanosti i porta u hrvatskim kolama. Ministarstvo zdravstva takoer je negativno ocijenilo programe zdravstvenog odgoja predloene od strane nevladinih organizacija.

Ostaje nam zakljuak da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja odluilo svjesno krti pozitivno zakonodavstvo, zanemariti miljenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i pogaziti obeanja dana nevladinim organizacijama i hrvatskoj javnosti, te grubo raditi protiv interesa djece.

Jedina utjeha koja nam preostaje jest da se modul o ljudskoj spolnosti koji sadri diskriminativne elemente provodi kroz svega 2-3 sata godinje na satovima razredne nastave (a to je ujedno i najvea kritika Ministarstvu). Pitanje je samo kada e Ministarstvo znanosti obrazovanja i porta shvatiti vanost edukacije mladih o ljudskoj spolnosti i poeti provoditi obveze iz meunarodnih dokumenata i nacionalnih programa i politika. Dok se to ne dogodi, ini se da e mladi infomacije o spolnosti nalaziti kao i do sada uglavnom na satovima katolikog vjeronauka i porno stranicama na internetu.

Srdaan pozdrav,

Sanja Juras,
koordinatorica Lezbijske grupe Kontra

Kristijan Gran,
koordinator Iskoraka - centra za prava seksualnih i rodnih manjina

Bojana Genov,
koordinatorica enske mree Hrvatske

 


 
« Prethodna   Sljedea »
Povratak na vrh!
© 2024 �enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia
Povratak na vrh!