NaslovnicaEnglishKontakt
nogodnomaster.jpg

Sadraj
Naslovnica
Platforma enske mree
Kodeks
Struktura
lanice Mree
Izjave
Aktivnosti
Kolumne
Kampanje
enska mrea u medijima
Nasilje prema enama
Korisni linkovi
Plan stranice
Distribucija Sadraja

Facebook
facebook.png
Dan ena 2014.
2014-03-08 13.01.35.jpg
18 myths of prostitution

18 myths of prostitution
Dan ena 2013.

Dan ena 2010.
dug-zenama.jpg

Dan ena 2009.
crkva

Koalicija za sekularizam
100 godina ...
Dan ena 2008.
let082.jpg
Dan ena 2007.
0032danzena07.jpg
Press clips

Nema moderne demokracije bez rodne ravnopravnosti! Ispis E-mail
Administratorica   
etvrtak, 06 Studeni 2014

zip.jpgenska mrea Hrvatske pozdravlja uvoenje kvota rodne ravnopravnosti od 40% zastupljenosti kandidatkinja i kandidata odreenog spola koje je uvrteno u prijedlog izmjena i dopuna Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor., no izraava zabrinutost i razoaranje jer predloeni sustav kvota ne ukljuuje tzv. zip sustav, odnosno zastupljenost na listama po redoslijedu: ena - mukarac - ena - mukarac. Ovakav prijedlog kvota dovodi u pitanje stvarnu namjeru i iskrenost predlagatelja, te se stvara dojam da se kvote uvode samo radi zadovoljenja forme, a ne s ciljem stvarne provedbe paritetne demokracije.

Klub zastupnika SDP-a je uputio u proceduru Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Prijedlog je uvrten na dnevni red 15. sjednice Sabora te e se o njemu raspravljati sljedei tjedan.

enska mrea Hrvatske pozdravlja uvoenje kvota rodne ravnopravnosti od 40% zastupljenosti kandidatkinja i kandidata odreenog spola koje je uvrteno u navedeni Prijedlog, a sukladno vaeem Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Takoer pozdravljamo uvoenje sankcija kroz ovaj Prijedlog zakona, odnosno ne prihvaanja izbornih listi koje ne zadovolje postotak od najmanje 40% ena ili mukaraca na listama

S druge strane enska mrea Hrvatske izraava zabrinutost i razoaranje jer predloeni sustav kvota ne ukljuuje tzv. zip sustav, odnosno zastupljenost na listama po redoslijedu: ena- mukarac-ena mukarac. Ovakav prijedlog kvota dovodi u pitanje stvarnu namjeru i iskrenost predlagatelja, te se stvara dojam da se kvote uvode samo radi zadovoljenja forme, a ne s ciljem stvarne provedbe paritetne demokracije. Takve kvote ne mogu ispuniti svoju funkciju jer je strankama ostavljena mogunost da stave ene na dno liste to se u praksi esto dogaa, a rezultat je takav da je zastupljenost ena u Hrvatskom saboru daleko ispod 40%, to je sramota budui da ene ine 52% populacije.

Predloeni sustav kvota nee poluiti eljene rezultate u praksi, odnosno nee se poveati postotak ravnopravnije zastupljenosti ena u Saboru i drugim tijelima politikog odluivanja.

enska mrea Hrvatske podsjea da se za uvoenje kvota rodne ravnopravnosti zalae jo od uvoenja reprezentativnog sustava, te kontinuirano upozorava da se ena ne smiju nai na dnu lista, to se vrlo lako moe dogoditi uvoenjem ovakvog, nedoreenog sustava kvota, kakav se predlae u najavljenim izmjenama Izbornog zakona.

Pozivamo stoga predlagatelja i Hrvatski sabor da izmjene navedeni Prijedlog zakona i uvrste u njega obavezu ovlatenih predlagatelja lista da naizmjenino navode osobe mukog i enskog spola kako bi se realiziralo naelo ravnopravnosti spolova u tijelima odluivanja.

enska mrea e uputiti svoje prijedloge amandmana svim klubovima zastupnika i nadlenim odborima Hrvatskog sabora te Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova. Nema moderne demokracije bez rodne ravnopravnosti!

Za ensku mreu Hrvatske Koordinatorice
Sanja Juras
urica Kolarac
Mirjana Kuer
Biserka Mominovi
Nela Pamukovi

Povezani lanci

  1. "Sa dna lista na mjesta odluivanja!"
  2. Nema moderne demokracije bez rodne ravnopravnosti!

 
Sljedea »
Povratak na vrh!
© 2024 �enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia
Povratak na vrh!